25 rugsėjo, 2023
LGGRTC

Kazimierui Pypliui-Mažyčiui ir Lietuvos laisvės kovotojams pagerbti

2023 m. rugsėjo 24d. Prienų rajono Pakuonio miestelyje vyko Lietuvos laisvės kovotojų pagerbimo šventė.,,Krito ąžuolai“. Čia buvo prisimintas ir pagerbtas Lietuvos laisvės kovotojas Karžygys, dimisijos kapitonas, Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordino kavalierius Kazimieras Pyplys-Mažytis ir jo bendražygiai. Jų atminimui pastatytas ir pašventintas kryžius.Ši popietė buvo skirta ir K.Pyplio-Mažyčio 74-osioms žūties metinėms paminėti.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai Angelė Jakavonytė ir Arvydas Pocius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Prienų krašto muziejaus darbuotojai, Lietuvos partizanų artimieji ir kiti garbūs svečiai.

Nuoširdi padėka ir šios idėjos iniciatorei Kazimiero Pyplio-Mažyčio dukterėčiai – Rimai Karpavičienei.

,,Šiandien mes susirinkome čia, kad padėkotume Kazimierui Pypliui – Mažyčiui už drąsą ir meilę Lietuvai. Ir tai, kad tuo sunkiu metu jis nešė žinią pasauliui apie kenčiančią ir kovojančią Lietuvą.Linkiu, kad visi žinotume savo krašto didvyrius ir kartu išsaugotume partizanų istoriją“, – renginyje kalbėjo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys.

Šv. Mišios Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje aukojo Kauno arkivyskupijos vyskupas Augziliaras Saulius Bužauskas. Jis kalbėjo apie asmeninę pareigą Tėvynei. Ir kvietė kiekvieną iš mūsų susimąstyti, ar dažnas dabarties žmogus pasiryžtų aukotis ir atiduoti savo gyvybę vardan Lietuvos, kaip tuomet dėl tėvynės Lietuvos aukojosi Kazimieras Pyplys -Mažytis ir jo bendražygiai.

Kryžiaus pašventinimo ceremonijoje sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas. Skambėjo partizanų dainos, kurias atlko Ašmintos folkloro ansamblis ,,Ošvenčia“.

Susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti su spaudai rengiamos knygos „Kazimieras Pyplys-Mažytis. Lietuvos partizanų pasiuntinys į vakarus“ autore Regina Pauliukaitiene.Knygos pristatymo metu ji padėkojo LGGRTC istorikams Daliui Žygeliui, Rūtai Trimonienei ir Vegai Ribikauskienei už nuoširdų bendradarbiavimą, ruošiant spaudai šią knygą.

Kazimieras Pyplys- Audronis, Mažytis

Kazimieras Pyplys-Audronis, Mažytis gimė 1923 m. sausio 21 d. Prienų rajono Pakuonio valsčiaus Kebliškių kaime. Mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų ir Jėzuitų gimnazijose. 1943 m. baigė Kauno aukštesniąją politechnikos mokyklą ir įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Dalyvavo 1941 m. birželio sukilime. 1944 m. išėjo partizanauti.

Laisvės kovų sąjūdyje K. Pyplys-Mažytis pirmiausia išgarsėjo kaip kovotojas: dalyvavo daugelyje rizikingų akcijų, aštuoniolikoje kautynių, buvo keturis kartus sužeistas. Ne kartą, patekęs į pavojingas situacijas, dėl savo drąsos, šaltakraujiškumo, greitos reakcijos laimėdavo. Buvo labai aukšto ūgio, garsėjo kaip geras sportininkas (boksininkas, Rytų kovos menų žinovas, šaulys), sugebėjo vairuoti visų rūšių automobilius, puikiai valdė ginklą.

Žuvo 1949 m. rugsėjo 23 d. Kalesninkų miške esančiame Dainavos apygardos štabo bunkeryje žūtbūtinėje kovoje su reguliariosios kariuomenės daliniais. Po mirties K. Pyplys-Audronis, Mažytis apdovanotas Laisvės Kovos Kryžiumi (su kardais), jam suteiktas Laisvės Kovotojo Karžygio vardas.

1997 m. lapkričio 20 d. K. Pypliui-Mažyčiui, Audroniui Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu suteiktas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas. 1998 m. kovo 10 d. prie Prienų krašto muziejaus pastatytas ir pašventintas paminklas K. Pypliui ir visiems kovotojams dėl Lietuvos laisvės. http://genocid.lt/datos/pyplys.htm.


2 gruodžio, 2023

Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Sauliaus Pečeliūno mirties. Prezidentas Gitanas Nausėda […]

1 gruodžio, 2023

Pagramančio miške (Šilalės raj.) Valstybinių miškų urėdija atkūrė partizanų žeminę, kurioje per laisvės kovas glaudėsi Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės būrys. […]

29 lapkričio, 2023

Vilniaus 700 metų sukakties proga UAB „Monetų namai“, bendradarbiaudami su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, J. K. Vilčinskio Vilniaus albumą išleido nauja […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
27 lapkričio, 2023

Lapkričio 24 d. Kaune vyko Lietuvos išlaisvinimo komiteto (toliau — VLIK’as) – lietuvių antinacinio (vėliau – antisovietinio) pasipriešinimo organizacijos 80-mečio […]

26 lapkričio, 2023

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) duomenimis, 36 iš 60 Lietuvos savivaldybių desovietizacijos komisijai dar nėra pateikusios galimai […]

26 lapkričio, 2023

2023 m. lapkričio 24 d.Vilniuje, prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti, vyko Holodomoro – 1932–1933 metais sovietų režimo Ukrainoje sukelto […]

Prezidentūros nuotr.
23 lapkričio, 2023

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė ketvirtadienį Vilniaus rajone susitiko su Keturiasdešimt Totorių kaimo bendruomene. Susitikime dalyvavo Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas […]

23 lapkričio, 2023

2023 metų Laisvės premija paskirta  Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyviui, pogrindinės spaudos leidėjui ir publicistui, politiniam kaliniui, Lietuvos Katalikų Bažnyčios […]

Viktorijos Chornos nuotr.
22 lapkričio, 2023

2023 m. lapkričio 21 d. Seimo Laisvės gynėjų galerijoje buvo atidaryta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir […]

20 lapkričio, 2023

Į 2025 metais minimų Lietuvai svarbių įvykių ir asmenybių sukakčių sąrašą siūloma įrašyti poetų Pauliaus Širvio ir Justino Marcinkevičiaus gimimų […]

V. Lukono nuotr.
17 lapkričio, 2023

„Pažinkime Lietuvos dvarus“ – kvietimas keliauti, domėtis ir atrasti dvarų paveldą skambėjo net dvejus metus. Į projektą įsitraukė gausus būrys […]

Samuelio Bako muziejus / A. Morozovo, VGŽIM archyvo nuotr.
17 lapkričio, 2023

2017 metų lapkričio 16-ąją, Tarptautinę tolerancijos dieną, duris atvėrė nepaprastą likimą menanti meno erdvė – Holokaustą išgyvenusio litvakų dailininko, Vilniaus […]

XXr valdyba ir štabas (M. Reisgys - dešinėje)
17 lapkričio, 2023

„Mano tėvas – australas. Kai baigiau universitetą, gavau architektūros diplomą, tvarkiausi dokumentus ir mamai sakau – keičiu vardą: imu senelio […]

16 lapkričio, 2023

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė ir Europos Tarybos atstovė Claudia Luciani ketvirtadienį Vilniuje vykusios tarptautinės konferencijos metu Europos Tarybos ženklu […]

14 lapkričio, 2023

Lapkričio 10 d. Ignalinos krašto muziejus pristatė kino scenografijos parodą „Ateities paviljonai“.  Džiaugtasi penkių jaunų autorių, neseniai baigusių Vilniaus dailės […]

Dr. Daiva Vaitkeviienė, Sonatos Kotrynos Grėbliūnaitės nuotr.
13 lapkričio, 2023

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija 2023 metų premiją nusprendė skirti mitologei, tautosakininkei, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus […]

Parodą pristato LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė R.Driaučiūnaitė
13 lapkričio, 2023

Šiais metais Lietuva mini partizano, politinio kalinio, dimisijos kapitono, ilgamečio Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko, Prienų garbės piliečio […]

12 lapkričio, 2023

Lapkričio 10 d.,  verslo dienos proga, restorane „Torino lounge“ vyko Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo organizuojami apdovanojimai […]

9 lapkričio, 2023

Lietuvos pilių ir dvarų asociacija įgyvendina projektą „Meistrystė dvaruose: pažinti, kad būtų išsaugota“. Juo siekiama prisidėti prie didesnio kultūros paveldo […]

9 lapkričio, 2023

Sutvarkytas valstybės saugomas kultūros paveldo objektas – Čekiškės sinagogos pastatas, patenkantis į kultūros paveldo vietovės – Čekiškės istorinio miesto dalies […]