13 sausio, 2023
LGGRTC

Mažajai Lietuvai atminti

2023 m. sausio 10 d. popietę Vilniuje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų memorialo konferencijų salėje vyko Leonardo Surgailos fotografijų parodos „Niekieno žemė“ atidarymas. Šia svarbia proga gausiai susirinkę svečiai sugiedojo Mažosios Lietuvos himną.

Renginį vedė LGGRTC darbuotojas Gaudentas Aukštikalnis.

L. Surgaila Karaliaučiaus kraštą fotografavo ir filmavo penkerius metus– 1988–1992 m. Padaryta apie 500 nuotraukų ir 16 valandų vaizdo įrašų. Parodos pristatyme dalyvavo JAV gyvenantis poetas, liuteronų kunigas Valdas Aušra, Rimantas Dichavičius – dailininkas, fotomenininkas, leidėjas, dr. Algirdas Matulevičius – istorikas, enciklopedininkas, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio atgimimo spaudos tyrinėtojas, Leonas Narbutis – visuomenininkas, parodos iniciatorius Vilniuje, Vytautas Povilas Šilas – Mažosios Lietuvos tyrėjas, žurnalistas, inžinierius, esperantininkas, doc. dr. Aurimas Švedas – kultūros istorikas, dėstytojas, rašytojas, radijo ir televizijos laidų vedėjas.

Per nuotolį iš JAV prisijungė ir pats parodos autorius L. Surgaila, kuris dėkojo gausiai susirinkusiems jo darbų ir minčių pasekėjams ir gerbėjams, sakė, kad Karaliaučiaus kraštas – tai griuvėsių poezija, Niekieno žemė, kuriai analogų nėra visoje Europoje.

Šiandien Karaliaučiaus krašte gyvena jau visai kiti žmonės, nieko bendra neturintys su ta kultūra, kurios įspūdingi griuvėsiai vis dar tebestūkso ir mena šimtmečių istorijas bei senuosius šių vietovių gyventojus. Po Antrojo pasaulinio karo kraštą užėmę sovietai vos per kelerius metus sugebėjo sunaikinti tai, ko per kelis šimtmečius nepadarė vokiečiai ir lietuvininkai. Dabar, stebėdami karo veiksmus Ukrainoje, galime dar kartą įsitikinti, kas lieka po to, kai į miestą, šalį ar kultūrą ateina svetimšaliai okupantai su savo tvarka ir vertybėmis.

Ši paroda Vilniaus gyventojams ir sostinės svečiams Tuskulėnų memorialo Konferencijų salėje (Žirmūnų g.1F,Vilnius) bus eksponuojama iki šių metų vasario 15 dienos.

Kaip prasidėjo fotografavimas, pasakoja Leonardas Surgaila:

„Tarybiniais laikais šiame krašte fotografuoti buvo sudėtinga, nes tai buvo lyg ir sukarinta zona. Dėl menkniekio galėjo atimti fotoaparatą.

Jau seniai norėjau ten nuvykti ir fotografuoti. Lietuvoje prasidėjus Sąjūdžiui nusprendžiau, kad jau galima pamėginti organizuoti foto-kino „ekspediciją“.

Gauti raštus, leidžiančius filmuoti ir fotografuoti, padėjo Lietuvos kultūros fondo pirmininkas prof. Česlovas Kudaba ir Kaliningrado kultūros fondo pirmininkas, rašytojas Jurijus Ivanovas. Buvo surašyta, kad abu šie fondai organizuoja ekspediciją senoviniams pastatams ir kitokioms vertybėms fotografuoti bei filmuoti. Žinoma, organizavimo iš minėtų fondų nebuvo, tai buvo mano idėja, tačiau ir Kudaba, ir Ivanovas puikiai suprato ir padarė viską, kad būtų gauti aukščiausios Kaliningrado valdžios, net karinės, parašai ir antspaudai. Tie raštai nuostabiai padėjo. Labiausiai esu dėkingas J. Ivanovui.

Iš pradžių vykau ne vienas. Pirmą kartą važiavome trise, net su dviem mašinom. Kiekviename mieste mus stabdė milicija ir saugumiečiai, nes buvome ne tik su fotoaparatais, bet ir su vaizdo kamera, ką tuo metu retas kas turėjo. Į mus žiūrėjo išpūtę akis. Vietiniams darydavau įspūdį, galvodavo, kad aš iš TV, ir rodydavo savo namus, kaip viskas griūva ir kaip valdžia nieko netvarko. Bet patys taipogi neturėjo noro ką nors pataisyti. Vienoje vietoje net buvau „suimtas“ kareivių su automatais, mat filmavau vokišką namą, kuris, pasirodo, priklausė pasienio kariniam daliniui.

Susisiekus su aukšto rango karininku, pulkininku, mane paleido. Gvardeisko-Tepliavos mieste net pavyko pafilmuoti kalėjimo patalpas, kurios kadaise buvo kryžiuočių pilis. Joje kalėjo Kęstučio sūnus Vaidotas. Šalia pilies yra bažnyčia, kur 1383 m., pabėgęs iš Krėvos kalėjimo, čia Vygando vardu slapta krikštijosi Vytautas. Jo krikšto tėvas buvo Ragainės komturas Vygandas fon Balterheimas, o krikšto motina – Tepliavos seniūno žmona. Deja, šią informaciją perskaičiau tik po kelerių metų, kai 1990 m. buvo išspausdinta V. Silo ir H. Samboros knyga „Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai“. Taip pat pavyko pafilmuoti ir Baltijske-Piliavoje – visiškai sukarintame mieste, į kurį įvažiuoti leidimo reikėjo net vietiniams gyventojams. Ten dar išlikę 1626 m. švedų pastatytos tvirtovės griuvėsiai.

1988 m. pirmoji „ekspedicija“ truko dvidešimt dienų, kasnakt nakvodavome savo palapinėse, tik kitoje vietoje. Vietiniai į mus žiūrėjo susidomėję ir nustebę: ten už Nemuno, Lietuvoje, kažkas vyko, prasidėjo Sąjūdis, antisovietiniai mitingai. Daugelis mus priėmė labai palankiai ir draugiškai.

Važiavau intuityviai, nieko nežinodamas, ką rasime. Čia pat, Europos centre, šalia Lietuvos, jaučiausi kaip kažkokioj kitoj planetoj, kitame laike. Kraštas ir jo gyventojai atrodė labai skurdžiai, lyg ten būtų ką tik pasibaigęs karas. Kai kurie žmonės gyveno namuose, kurie vis dar turėjo karo laikų šaudymo skyles, nebuvo vandentiekio, vandens atsinešdavo iš šulinių, beveik užakusių, lauke turėjo iš lentų sukaltus nežinia kada valytus tualetus. Prieš karą šie namai turėjo ir vandentiekį, ir tualetus, nors iš pastarųjų liko tik duženos. Kartą ties Jasnojė-Kaukiemiu pamačiau gražiai sutvarkytą namuką, apsodintą gėlėmis. Užėjau sužinoti, kas ten gyvena. Tai buvo jau senyva, bet dar labai guvi moteriškė – lietuvė. Ji pasakojo, kaip vietiniai nepalankiai į ją žiūri vien todėl, kad gyvena gražiai susitvarkiusi, vaikščioja tvarkingai apsirengusi. Maždaug, kas čia tokia – kitokia. Jos pačios atsiliepimai apie vietinius irgi buvo nepalankūs: tik žiūri ką pavogti ir ką išgerti. Nors aš pats esu sutikęs nemažai kad ir varganų, bet labai draugiškų žmonių. Niekada nepatyriau jokių blogų atsitikimų. Galbūt pasisekė. Kita įdomi staigmena – Jantarnyj-Palvininkų gintaro kombinato direktorius lietuvis Jurevičius. Šis jaunas vyrukas buvo tremtinių sūnus. Tėvai, kadaise grįžę iš Sibiro, negavo darbo Lietuvoje; tuo metu taip elgėsi Lietuvos valdžia su buvusiais tremtiniais. Jie gavo darbą ir apsistojo Kaliningrado srityje, kad būtų arčiau Lietuvos. Jurevičius sakė, kad čia nemažai tokių lietuvių – buvusių tremtinių. Lietuviai Kaliningrado srityje yra vertinami, dažniausiai užima geras pareigas, nes tarp vietinių sunku rasti darbščių ir patikimų darbuotojų. Jurevičius, baigęs Kaliningrado politechnikos institutą, gana greitai iškilo iki Gintaro kombinato direktoriaus pareigų. Šiame kombinate iškasama apie 80 proc. viso pasaulio gintaro. Vien tokių pajamų užtektų gerokai pagerinti Kaliningrado krašto ekonomiką, tačiau viską pasiima Maskva. Beveik nieko jiems nepalieka.

Po dvidešimties dienų, grįžę iš Sovetsko-Tilžės per tiltą į Lietuvą, stabtelėjome pirmoje kaimo valgykloje ir pasijutome, kad atsidūrėme civilizuotoje Europoje, o juk tada buvo dar tik 1988-ieji.

Štai kas liko is Rytprūsių – kažkada klestėjusio krašto.

Vėliau pradėjau važinėti vienas, nes lengvai suartėju su vietiniais, jie pasakoja, pozuoja, pasitiki manimi. Grupė žmonių jau atrodo kitaip ir tampa sudėtingiau dirbti. Aš pasikliauju intuicija, kuri geriausiai veikia, kai būnu vienas. Žmonės pasakojo, kaip po karo daugiausia viską sunaikino daliniai, einantys paskui armiją – tylovyje čiasti. Jie vežė amuniciją, maistą, medicinos reikmenis. Armija ėjo toliau, o šitie čia įsikūrė ir „gyveno“. Jie sudegino ir baigė griauti, grobstyti viską, ką rado – dar šiltus židinius ir pilnus namus gėrybių, nes žmonės buvo išbėgę tiesiog tą pačią dieną. Vėliau prasidėjo griovimas ir pardavinėjimas visko, kas tik įmanoma: į Lietuvą ir kitur iškeliavo plytos, čerpės, bažnyčių varpai ir kt. Žmonės pasakojo, kaip bažnyčios po truputį ėmė griūti, ne tik nuo ardymo, bet ir todėl, kad niekas nesugebėjo pataisyti jų stogų, nes nebuvo čerpių, nebuvo tokios technikos ir žmonių, kurie galėtų taip aukštai užlipti. Su kiaurais stogais, kad ir kaip stipriai pastatytos, veikiamos lietaus jos sugriūdavo. Viena moteris pasakojo, kaip naktį su didžiausiu trenksmu įgriuvo didžiulės bažnyčios stogas, o gyventojai išbėgo iš namų.

Pagaliau parašyta knygų apie tai, kas iš tikrųjų darėsi Rytprūsiuose, kai čia įžengė „šlovingoji sovietinė armija“. Tai Keith Lowe „Barbarų žemynas“, Norman Davies „Kariaujanti Europa 1939–1945“ ir kt.

Kaliningrado sritį fotografavau ir filmavau ketverius metus – 1988–1991. Kasmet pavasarį ir rudenį, kai išryškėja architektūra. Vasarą viskas paslėpta augalijos. Padaryta apie 500 nuotraukų ir 16 valandų vaizdo įrašų.

Tas kraštas mane savotiškai pakerėjo.

Rytprūsių dvasia… Ar ji dar gyva? Ar dar liko ta mistinė nuotaika? Manau, kad dar ir šiandien ją galima pajusti, kad ir šiandien kitos tokios vietos Europoje nėra.

Tais laikais, 1988 m., Lietuvoje dar nebuvo pirkti spalvotų „Kodak“ ar „Fuji“ fotojuostelių ir jų ryškalų. Gauti gal ir galėjai, bet kaip išryškinti?

Fotojuosteles man siuntė Arvydas Reneckis, tuo metu jau gyvenantis Čikagoje. Jis buvo įkūręs Amerikos lietuvių televiziją. Kažkada dirbo Lietuvos kino studijoje dokumentikos vyr. redaktoriumi, vėliau išvyko į JAV ir dabar ten gyvena, kuria filmus apie Lietuvą.

Taigi aš tas išfotografuotas fotojuosteles siųsdavau atgal į Čikagą, o jis išryškindavo ir atsiųsdavo vėl man kartu su mažo formato nuotraukomis! Juodai baltų negatyvų buvo galima gauti, pats ryškindavau, su juodai balta daug paprasčiau.

Kitas žmogus, Leonas Narbutis, suorganizavęs savo Lion Frame Gallery parodą „Niekieno Žemė. Prūsų Lietuva“ jau 1993 m. kovo mėn., man dar gyvenant Lietuvoje, išspausdino katalogą, kuriam tekstą parašė A. Reneckis ir Valdas Aušra.“

 

 

13


24 birželio, 2024

Šilutėje pirmadienį vyko Lietuvos kariuomenės Karo policijos (KP) organizuojamos tarptautinės pratybos „Šerifas 2024“, kurių metu riaušių malšinimo operacijas vykdė karo policijos […]

23 birželio, 2024

Vilniuje nukabinta su savivaldybe nesuderinta kontraversiškai vertinamo pulkininko Kazio Škirpos atminimo lenta. Generolo atminimo stojo ginti kelios dešimtys protestuotojų, kurie […]

22 birželio, 2024

Vilniuje pakabinus nevienareikšmiškai vertinamam pulkininkui Kaziui Škirpai skirtą atminimo lentą, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky sako, kad tokia Nacionalinio […]

22 birželio, 2024

Prieštaringai dėl komunistinės praeities vertinamo prezidento Algirdo Mykolo Brazausko paminklo Laikinojoje sostinėje idėja visuomenėje ir toliau kursto aistras. Šią savaitę […]

21 birželio, 2024

Penktadienį, 1941 metų Birželio sukilimo išvakarėse, Nacionalinio susivienijimo iniciatyva ant sostinėje esančio Vilniaus apygardos teismo pastato pakabinta kontraversiškai vertinamam pulkininkui Kaziui […]

21 birželio, 2024

Vakarų Baltijos laivų gamykla ir Estijos kapitalo kompanija „Baltic Workboats“ pradeda 12,9 mln. eurų vertės laivo statybas. Skelbiama, kad atliekoms […]

21 birželio, 2024

Turto banko aukcione parduotas bendrovės „Šilutės polderiai“ 81,02 proc. akcijų paketas. Šias akcijas už beveik 700 tūkst. eurų įsigijo bendrovė […]

21 birželio, 2024

Ekonominiai ir geopolitiniai iššūkiai, pandemija bei žaliasis kursas pastaruoju metu gerokai keitė komercinių verslo patalpų poreikius. Dar visai neseniai populiarios […]

21 birželio, 2024

Buvęs Neringos tarybos narys Stasys Valančius pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, jam skirta piniginė bauda ir uždrausta dirbti valstybės tarnyboje, pranešė […]

20 birželio, 2024

Kultūros paveldas šiandien dar neretai laikomas problema ar neatsiperkančia investicija. Taip pat kyla diskusijos, kiek prie jų tvarkybos turėtų prisidėti […]

19 birželio, 2024

Klaipėdoje, kairiajame Danės upės krante, pradėti krantinės tarp Biržos tilto ir naujai įrengto pėsčiųjų-dviračių tako remonto darbai, juos numatoma pabaigti […]

S. Bakas ir E. Ridikaitė
19 birželio, 2024

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus (VGŽIM) bičiulių – užsienio pasiuntinių, parlamentarų, visuomenės veikėjų, menininkų ir žurnalistų, šaunios ir žavingos publikos […]

18 birželio, 2024

Taškeliai, trikampėliai, rombai ir apskritimai, linijos ir zigzagai – paslaptingi archajiniai dirbinių ornamentai šiandien mums mena sunkiai įmenamas priešistorės paslaptis. […]

18 birželio, 2024

Teismui pateiktas daugiau negu 20 tūkst. eurų ieškinys dėl Šilutės tarybos nariui R. Stonkui galimai nepagrįstai suteiktų išmokų, pranešė prokuratūra. […]

Parodas pristato LRS narė P.Kuzmickienė / LRS nuotr.
17 birželio, 2024

Lietuvos Respublikos Seime atvertos dvi parodos, kuriomis minimos ir prisimenamos Gedulo ir vilties, Okupacijų ir genocido dienos. Taip pat pažymimas […]

17 birželio, 2024

„SBA Furniture Group“, pajamos pernai sudarė 333 mln. eurų, o veiklos pelnas siekė 16,4 mln. eurų, rodo bendrovės audituoti duomenys. […]

15 birželio, 2024

Vilniuje įamžinta drąsi kovotoja už Lietuvos Nepriklausomybę, legendinė žvalgė ir viena ryškiausių tarpukario moterų – Marcelė Kubiliūtė. Vilniaus miesto savivaldybė […]

15 birželio, 2024

Birželio 15 dieną minime svarbų įvykį – Kauno IX forto memorialinio komplekso 40-metį. Šis kompleksas, atidarytas 1984 metais, yra ne […]

14 birželio, 2024

Neringos savivaldybė informuoja, apie baigtus Pervalkos pirso remonto darbus – hidrotechninis statinys pritaikytas ir laivelių švartavimuisi. Neringos savivaldybės inicijuotų remonto […]

14 birželio, 2024

Lietuvai prisimenant tragiškas istorijos datas, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen perspėja apie iš Rytų pusės kylančius grasinimus. „Pasikeitus epochai, geopolitinei situacijai […]