9 spalio, 2023
Lina Kovalevskienė

Pagerbtas Miko Petrausko (1873-1937) atminimas

Spalio 8 dieną Palūšėje paminėtos kompozitoriaus Miko Petrausko 150-osios gimimo metinės. Išlaikant tradiciją, bibliotekos, bendruomenės iniciatyva renginiai organizuojami kas penkerius metus. Senojoje bažnytėlėje šv. Mišias aukojęs klebonas Vidas Smagurauskas kvietė melstis ir prisiminti šiame kaime gimusį Miką Petrauską, jo šeimą,  artimuosius. Buvo pristatyta nuotraukų ir dokumentų paroda, koncertinę programą dovanojo Miko Petrausko muzikos mokykla. Renginyje dalyvavo Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis.

Po mišių Palūšės bibliotekininkė Rita Ramanauskienė priminė 1873 metais spalio 13 d. Palūšėje gimusio kompozitoriaus, dainininko, pedagogo, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ autoriaus  gyvenimo faktus, kalbėjo apie jo kūrybą, asmenybę. Prisimintas ir brolis  – garsus dainininkas tenoras Kipras Petrauskas (1885–1968), po 12 metų gimęs Ceikiniuose, kur tuomet gyveno šeima. Palūšėje  vargoninkavo tėvas Jonas, muzikos mokęs ir savo sūnus. Atvykęs į šį kaimą jaunas ir dailus  vargonininkas įsimylėjo gražiąją choristę Juozapotą Rastenytę. Turbūt iš jos sūnūs paveldėjo meilę dainai. Mikas yra rašęs, kad motinos  balsas buvęs didelis ir gražus, užliedavęs visą bažnyčią.

Pats Mikas jau nuo 15 metų vargoninkavo Labanoro bažnyčioje, vadovavo chorams Obeliuose, Gervėčiuose. Vargonuoti mokėsi pas Rudolfą Lymaną, Rokiškio muzikos mokykloje. 1901-1906 studijavo Peterburgo konservatorijoje. Tuo metu vedė Stasę Kuraitytę. Nuo 1907-1930 m. Mikas Petrauskas gyveno JAV, žmona su sūneliu liko Lietuvoje. 1912 m. jis paskutinį kartą pasimatė su žmona. Stasė Petrauskienė mirė 1920 m. Paauglį sūnų Adakrį į Kauną parsivežė brolis Kipras ir jį globojo. Būdamas 59-erių Mikas vedė jaunutę Aureliją Aranauskaitę, jiems gimusią dukrelę pavadino Protele.  Protelė Petrauskaitė-Skalandienė dabar gyvena Vilniuje, jai 90 metų. Nuotraukų ir dokumentų parodoje yra užrašas su jos padėka: ,,Džiaugiuosi, kad nepamirštas šviesus tėvelio atminimas“. Anksčiau dukra yra dalyvavusi tėvui skirtuose atminimo renginiuose. Rita Ramanauskienė kruopščiai renka ir saugo M. Petrausko metinių minėjimų nuotraukas ir aprašymus.

Su M. Petrausko vardu siejama šalies profesionaliosios muzikos, taip pat ir lietuviškos nacionalinės operos pradžia.  1906 m. M. Petrauskas sukūrė pirmąją lietuvišką operą ,,Birutė“ pagal Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio pjesę. Joje debiutavo ir jaunesnysis kompozitoriaus brolis, būsimasis dainininkas Kipras Petrauskas. Vėliau sukurta dar viena opera  ,,Eglė žalčių karalienė“, 17 operečių, harmonizuota daugiau nei du šimtai dainų chorams, solistams, duetams, taip pat ir instrumentinių kūrinių. Dideli jo nuopelnai Amerikos lietuvių bendruomenei. M. Petrauskas steigė lietuvių chorus, vadovavo muzikos draugijoms, organizavo lietuviškus vakarus, koncertavo kaip dainininkas, Čikagoje įkūrė konservatoriją.

Ignalinoje ir Palūšėje yra Miko Petrausko gatvės, kas antrus metus už ypatingus nuopelnus krašto kultūrai yra teikiama savivaldybės įsteigta Miko ir Kipro Petrauskų premija. Savivaldybės meras Laimutis Ragaišis dėkojo klebonui, bibliotekininkei Ritai,  Palūšės bendruomenei ir muzikos mokyklai už gražią bendrystę ir mūsų kraštui bei Lietuvos kultūrai svarbios asmenybės atminimo išsaugojimo darbus. ,,Čia, Palūšėje, prasidėjo Miko Petrausko gyvenimo ir kūrybos kelias, vedęs į platų pasaulį, čia pradėjo formuotis mūsų kraštą garsinusi asmenybė, todėl labai svarbu ją prisiminti ir jaunajai kartai perduoti  pagarbos jausmą“, – sakė meras, visiems susirinkusiems linkėjęs gražių akimirkų ir malonaus rudens.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai dovanojo nuoširdžią ir šviesią meninę programą. Buvo skaitomi atsiminimai apie Miką Petrauską, skambėjo jo ir kitų Lietuvos kompozitorių dainos ir muzika. Mokyklos direktorė Birutė Paukštienė priminė, kad  2013 m. mokyklai suteiktas Miko Petrausko vardas tikrai įpareigoja prisidėti prie jo atminimo išsaugojimo ir kūrybos populiarinimo.

Nuostabus Birutės Paukštienės ir Aldonos Čeponienės duetas koncertą pradėjo Miko Petrausko ,,Rudens daina“ –  viena iš daugelio jo sukurtų dainų, vėliau skambėjo ,,Vakaras“. Žmonių širdis dar džiugino mokytojos Jūratės Saulienės vadovaujamas kanklių ansamblis, puikiai grojo smuikininkų ansamblis (vad. mokytoja Virginija Stuglienė), talentingasis fleitininkas Kostas Kutra (mokytojas Paulius Gefenas), taip pat grojo ir mokytojai Laima Kutrienė, Raimondas Jasiulionis.

Po koncerto Palūšės bendruomenės pirmininkė Eglė Malavickienė nuoširdžiai dėkojo visiems susirinkusiems ir ypač Ignalinos muzikos mokyklai. Mokyklai dovanotas šią šventę priminsiantis medelis ir dovanėlės koncertavusiems. Renginio organizatoriai, meras,  klebonas ir keletas dalyvių nusifotografavo prie ąžuolinio lyros formos paminklo, kuris Miko Petrausko 100-mečio proga bažnyčios kalnelio papėdėje buvo pastatytas 1973 m. Jį sukūrė profesorius Juozas Kėdainis kartu su savo auklėtiniais. Prie paminklo padėta gėlių. O nuotrauka, kaip sakė, Rita Ramanauskienė po kelių metų, taip pat taps kultūros istorijos vertybe. 


2 kovo, 2024

Vilniaus Salomėjos Nėries vardo gimnazijai nusprendus keisti savo mokyklos pavadinimą, tokiu keliu sekti ketina ir to paties pavadinimo mokykla Vilkaviškyje. […]

26 vasario, 2024

Nors žiema šeštadienį ir pagailėjo bent trupučio šaltuko, ledas ant Lūšių ežero kėlė abejonę, bet nuo ankstaus ryto vienas kitas […]

25 vasario, 2024

Grupė parlamentarų siūlo Seimui priimti įstatymų pataisas, sudarančias galimybę iš miestų bei miestelių reprezentacinių vietų deramai perlaidoti Sovietų Sąjungos karių […]

23 vasario, 2024

Praėjusią savaitę sulaukusi sunerimusios vietos bendruomenės kreipimosi dėl prastėjančios Stelmužės ąžuolo būklės, kurią sukėlė netinkamai įrengtos atramos, Zarasų savivaldybė kreipėsi […]

20 vasario, 2024

2024 m. Lietuvos valstybės atkūrimo diena Pagėgiuose pasitikta minint dar vieną svarbų įvykį – 2023 m. plačiai nuvilnijusias istorinio tautiškumo […]

20 vasario, 2024

Lietuvos jūrų muziejuje, bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu, atidaryta ekspozicija ,,Niekada nepasiduok!“ apie kovinių narų atsiradimą Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Naujoji ekspozicija […]

18 vasario, 2024

Pasitinkant Vasario 16-ąją – Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus svetingai pakvietė į renginius, skirtus […]

16 vasario, 2024

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai penktadienį užbaigti sostinės centre sužibusiais laužais. Kaip ir kasmet, minint valstybės atkūrimo metines, šešiolika simbolinių […]

16 vasario, 2024

Penktadienį Lietuva mini 106-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Didžiuosiuose miestuose ir miesteliuose vyks Vasario 16-ajai skirti renginiai. Vilniuje šventinis minėjimas […]

16 vasario, 2024

Kad vaikai suprastų valstybinių švenčių svarbą, būtų pilietiški, augtų dori, vertinantys laisvę, svarbu atsakomybę prisiimti tėvams ir pedagogams, kurių rodomas […]

15 vasario, 2024

Minint Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio Deklaracijos 75-ąsias metines, Seimas mano, kad  Lietuvoje vis dar yra išlikę totalitarinius režimus propaguojantys ženklai, […]

15 vasario, 2024

Druskininkuose nuverstas paminklas žydų geto kaliniams yra dar vienas antisemitinis išpuolis, sako Lietuvos žydų bendruomenė. Pasak pirmininkės Fainos Kukliansky, tokie […]

Birutė Nenėnienės nuotr.
13 vasario, 2024

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus antrojo aukšto renginių salėje pasklido šviesa… Liejosi ji į širdis per Vilkaviškio vaikų muzikos mokyklos moksleivių […]

13 vasario, 2024

Kauno rotušė išgyvena vienus didžiausių pokyčių per visą savo istoriją. Pastato restauravimo ir pritaikymo muziejinei funkcijai darbai jau eina į […]

12 vasario, 2024

2024 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendiją nutarta skirti filosofui Laurynui Peluričiui. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija. […]

8 vasario, 2024

Netrukus po Prezidento rinkimų, birželio mėnesį turėtų būti priimta 2024–2029 m. ES strateginė darbotvarkė artimiausiems penkeriems metams. Tai vyksta Europos […]

6 vasario, 2024

Vilniaus dailės akademijos Įvietinto meno ir scenografijos katedros vedėjui doc. Žydrūnui Mirinavičiui su alumnės Patricijos Vytytės pagalba pavyko atrasti 1974-ųjų […]

6 vasario, 2024

Vilniaus Antakalnio kapinėse baigiami sovietinius karius vaizdavusio paminklo demontavimo darbai – nukeliamas postamentas ir aukuras. 2022 m. gruodį Antakalnio kapinėse […]

6 vasario, 2024

Į žiemiškai saulėtą Ignaliną vasario 2 dieną atskriejo spalvingi ir triukšmingi ,,Aitvarai“ – Klaipėdos universiteto absolventų mokyklinių teatrų festivalis. Šis […]

4 vasario, 2024

Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė šeštadienį dalyvavo Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos organizuojamame Birutės vardo dienos minėjime […]