21 sausio, 2023
Panevėžio miesto savivaldybė

Panevėžyje sėkmingai įgyvendinamas projektas „Kokybės krepšelis“

Panevėžys nuo 2019-ųjų įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis“. Šiame projekte dalyvauja per 250 šalies ugdymo įstaigų.   

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimu pirmosios dalyvauti projekte buvo atrinktos „Vyturio“, Rožyno, „Beržų“ progimnazijos bei M. Karkos pagrindinė mokykla. „Vyturio“ ir Rožyno progimnazijos skirtas lėšas panaudojo mokiniams konsultuoti, edukacinėms išvykoms organizuoti, turimoms edukacinėms aplinkoms (laboratorijoms, bibliotekoms) modernizuoti, naujiems baldams, mokymosi priemonėms įsigyti, informacinių ir komunikacinių technologijų bazėms atnaujinti, relaksacinėms, nusiraminimo kambariams, lauko klasėms, edukacinėms erdvėms įrengti. Beržų progimnazija įrengė gamtamoksliniam ugdymui skirtas ugdomąsias aplinkas, vykdo šiuolaikinį ugdymą, paremtą virtualių aplinkų ir modernių mokymo priemonių naudojimu. M. Karkos pagrindinė mokykla projekto lėšas panaudojo gerinant individualią mokinių pažangą ir tobulinant mokytojų profesines kompetencijas, diegiant patirtinio mokymosi modelį. Mokykloje atnaujintos bibliotekos, poilsio erdvės, įsigyta daug naujų mokymo priemonių, įrangos laboratorijoms, interaktyvių lentų, kompiuterių, lauko klasių ir kt. Įsteigti mokytojų padėjėjų, laborantų etatai, skirtos papildomos valandos mokinių konsultacijoms ir kt.

Projektui įsibėgėjus į jo veiklas buvo įtrauktos dar trys Panevėžio miesto mokyklos – Pradinė mokykla, „Šaltinio“ progimnazija ir Juozo Miltinio gimnazija. 

Pradinės mokyklos mokytojų komanda parengė integruoto ugdymo programą 2-3 klasių mokiniams, įrengė informacinių technologijų klasę su 24 darbo vietomis, įsigijo išmaniųjų lentų, dokumentų kamerų, planšečių. Siekdama mokyklos erdves pritaikyti aktyviam, patyriminiam ugdymui mokykloje įrengta skaitymo zona ,,Skaitlioteka“, konstravimo erdvės, tyliojo mokymosi zonos, įsigyta interaktyvių lėkščių, kieme įrengta lauko klasė. Tiek Pradinė mokykla, tiek „Šaltinio“ progimnazija, tiek Juozo Miltinio gimnazija vykdo tikslines konsultacijas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, taip pat aukštesniųjų gebėjimų lavinimui. Siekiant šiuolaikinio, įtraukiojo ugdymo organizavimo, mokyklų pedagogai tobulina savo kompetencijas keldami kvalifikacijas. „Šaltinio“ progimnazija stebint mokinių asmeninę pažangą rengė individualius pokalbius, 1–8 klasėse buvo integruotas matematikos ir gamtos mokslų, verslumo bei finansinio raštingumo  mokymas, atnaujinta ugdymosi aplinka, modernizuotos bibliotekos patalpos, įsteigta bibliotekos renginių organizatoriaus pareigybė. Juozo Miltinio gimnazija vykdė diagnostinius testus, atliko rezultatų analizę, parengė savivaldos mokymosi medžiagą. Mokiniai pristatė po du projektinius darbus: tiriamąjį gamtos mokslų bei integruotą kūrybinį užsienio kalbų, socialinių mokslų, menų ir technologijų, fizinio ugdymo, pristatė po integruotą projektinį darbą. Organizuotos edukacinės mokinių išvykos, surengta praktinių-tiriamųjų darbų konferencija, patirtinio mokymosi diena. Vykdomi STEAM dalykų laboratorijų modernizavimo darbai, STEAM dalykų mokytojai drauge su Panevėžio įmonėmis kuria patirtines pamokas. Mokytojai veda pamokas, naudodami naujai įsigytas interaktyvias bei skaitmenines mokymosi priemones.  

„Kokybės krepšelis“ – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti: mokinių konsultacijoms, gabių mokinių skatinimui, papildomiems etatams švietimo pagalbai teikti, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei veiklai, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, edukacinių erdvių kūrimui, naujos, modernios įrangos įsigijimui, laboratorijų įrengimui ir kt.

Projektas „Kokybės krepšelis“ bus įgyvendinamas iki šių metų rugsėjo.

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


27 sausio, 2023

Šiandien „Kalnapilio“ arenoje vyko jau XIX kartą organizuojamas Juozo Balčikonio gimnazijos šokių vakaras „Sidabrinė naktis“. Tai tradicinis ir bene gražiausias […]

27 sausio, 2023

Šiandien Panevėžyje minima tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. Prie Žydų motinos paminklo padėti vainikai, buvo sakomos kalbos, skaitomi pranešimai. „Holokaustas […]

27 sausio, 2023

Didžiulio mokyklų susidomėjimo sulaukęs lauko klasių projektas bus tęsiamas ir šiemet. Startavus projektui pernai savivaldybei pavaldžiose ugdymo įstaigose įrengtos 35 […]

26 sausio, 2023

Panevėžio rajono savivaldybės taryba šiandien vykusiame posėdyje nutarė suteikti Panevėžio rajono Garbės piliečio vardą ilgamečiam merui Povilui Žaguniui. Sprendimas priimtas […]

26 sausio, 2023

Šiandien vykusiame Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdyje meras Povilas Žagunis informavo tarybos narius, kad gauti gyventojų raštai, kuriuose Liūdynės, Velžio, […]

26 sausio, 2023

Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino 2023 metų savivaldybės biudžetą. Šių  metų bendra biudžeto apimtis sudaro 56,5 mln. Eur. Asignavimai paskirstyti […]

26 sausio, 2023

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė sprendimą byloje, kurioje Konkurencijos taryba buvo pripažinusi, kad Panevėžio miesto savivaldybė neįvykdė įpareigojimų – […]

Žemaitijos kaimo ekspozicija. Muziejusalka.lt nuotr.
25 sausio, 2023

2023-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, Kultūros ministerijai pavaldūs muziejai kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį kviečia lankytojus apžiūrėti savo nuolatines ekspozicijas nemokamai. […]

25 sausio, 2023

Šiandien Vyriausybė nusprendė skirti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 38 mln. Eur į Lietuvą dėl karo atvykusių ukrainiečių švietimo reikmėms […]

J. Vaičikonio nuotr.
25 sausio, 2023

Sausio 29 d. į Panevėžio muzikinio teatro sceną grįžta Johano Štrauso operetė „Vienos kraujas“. Pirmą kartą spektaklį diriguos Martynas Bražas, […]

24 sausio, 2023

Prieš 23 trejus metus Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos Lituanistikos ir tarptautinių programų centro vadovė Vilma Leonavičienė pradėjo organizuoti […]

23 sausio, 2023

2023 m. švietimo pagalbai teikti mokyklose ir savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria 136 mln. Eur. […]

22 sausio, 2023

Šiandien, sausio 22 d., sukanka 160 metų, kai Varšuvoje prasidėjo sukilimas prieš Rusijos imperijos valdžią, greitai išsiplėtęs ir visoje Lietuvoje. […]

21 sausio, 2023

Tėvų skyrybos neišvengiamai paliečia vaikus, keičia jų santykius su skyrium gyvenančiu vienu iš tėvų, seneliais, draugais, artimaisiais. Skyrybų proceso metu […]

21 sausio, 2023

Pirmąjį 2023-iųjų metų mėnesį baigėsi dvejus metus trukusios Panevėžio rajono savivaldybės administracijos kartu su partneriais – Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros […]

20 sausio, 2023

Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis, prieš Kalėdas aplankęs Linkaučiuose, karo pabėgėliams įrengtose buvusių vaikų globos namų patalpose apgyvendintus ukrainiečius, […]

19 sausio, 2023

Nauji metai Klaipėdos rajono antrokėliams prasidėjo ir naujų įgūdžių mokymusi – jiems startavo plaukimo pamokos. Jų metu netoli 600 moksleivių […]

G. Kartano nuotr.
19 sausio, 2023

Šiandien  „Kalnapilio“ arenoje vyko iškilmingas 2022-ųjų Panevėžio miesto geriausių sportininkų ir trenerių pagerbimo vakaras. Įvairių sporto šakų jaunimo ir suaugusiųjų […]

Teatro IKI nuotr.
19 sausio, 2023

VilSausio 17 dieną Ignalinos gimnazijos teatras IKI buvo išvykęs į Respublikinį Klaipėdos universiteto absolventų mokyklinių teatrų festivalį ,,Aitvarai 2023”. Festivalis […]

19 sausio, 2023

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo edukologijos krypties doktorantūrai stiprinti skirtą priemonę, kuri edukologijos studijas geriausiuose pasaulio universitetuose pasirinkusiems doktorantams […]