gegužės 4, 2018
Jolanta Šiurkuvienė
Pasodinti ąžuoliuką – garbė

Rimšių kaime (Papilės seniūnija, Akmenės rajonas) Lie­tu­vos 100-me­čio ąžuo­ly­ne pasodinta šimtas šių medžių. Kiek­vie­nas – apie 4 met­rų aukš­čio. Jie sužaliuos laukymėje prie pi­lia­kal­nio, ku­ris apie 200 me­tų virtęs ka­pi­nė­mis.

Ąžuoliukus ­so­di­no as­me­niš­kai su­kvies­ti žmo­nės – Pa­pi­lės se­niū­ni­ja var­di­nius kvie­ti­mus iš­siun­tė apie 70 as­me­nų. Atvyko per 40 so­din­to­jų, dau­giau­sia vie­ti­nių ar pa­sta­ruo­ju me­tu ki­tur gy­ve­nan­čių kraš­tie­čių. Susirinkę į Simono Daukanto muziejų jie pasirašė ąžuolų sodinimo dokumentą su linkėjimais Papilei ir papilėniškiams – ateinančiam šimtmečiui.

„Kvietėme žmo­nes, ku­rie fi­nan­siš­kai ar dar ki­taip pri­si­dė­jo prie Pa­pi­lės se­niū­ni­jo­je vyk­do­mos Lie­tu­vos šimt­me­čio įam­ži­ni­mo pro­gra­mos“, – sa­kė se­niū­nas An­ta­nas Vai­čius. – Žmo­nės ąžuo­liu­kų so­di­ni­mą priė­mė kaip gar­bę.“

Minėtosios programos vieni iš svarbiausių akcentų – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui sukurta Šv. Jurgio skulptūra, kuri bus pastatyta aikštėje prie Papilės bažnyčios, išleista knyga „Mano Papilė“. Visa tai daroma rėmėjų lėšomis.

Share Button


balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

lapkričio 13, 2018

Tarptautiniame  akordeono  muzikos  festivalyje-konkurse  ,,Linksmasis akordeonas” Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokinys  Domantas  Milevičius savo amžiaus kategorijoje laimėjo II vietos laureato  […]

spalio 18, 2018

 Spalio 16 d. projektas „Instrumentų karalius kviečia“ sukvietė visus  muzikos mylėtojus į vargoninės muzikos koncertą. Renginio metu vargonavo Lietuvos muzikos […]

spalio 1, 2018

Panašu, kad Akmenė sėkmingai kratosi bedarbių krašto titulo. Nors nedarbas Akmenės rajono savivaldybėje vis dar aukštesnis už šalies vidurkį, kraštas […]

rugpjūčio 10, 2018

Šiandien buvo paskelbta UAB „Vakarų medienos grupės“ naujosios gamyklos Akmenės rajone statybų pradžia. Naujų statybų pradžią iškilmingai paskelbė Ministras Pirmininkas […]

rugpjūčio 8, 2018

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokiniai: Aurimas Pocius, Ugnė Naglytė, Greta Raudytė, Gvidas Šulskis ir Neda Sirvidaitė liepos 15-22 dienomis svečiavosi […]

birželio 27, 2018

Mažų miestelių problemos gerai pažįstamos daugeliui, regionai kaip įmanydami siekia pritraukti verslus, investicijas ir kurti naujas darbo vietas. Tuo tarpu […]

birželio 19, 2018

Saulėtą birželio popietę Akmenės vaikų dienos centre „Akmenėliai“ lankėsi UAB „Eika“ valdybos pirmininkas Robertas Dargis. Svečias dienos centre susitiko su […]

gegužės 24, 2018

Gegužės 19 dieną, šeštadienį,  Panevėžio  muzikos  mokykla   sukvietė  solistus ir  ansamblius iš visos Lietuvos į VIII  respublikinį   vaikų  ir  jaunimo  […]

gegužės 14, 2018

Jau tapo tradicija, jog kiekvieną pavasarį Naujosios Akmenės muzikos mokykla ir jos mokinių aktyvas – Meno arka kviečia Akmenės rajono […]