lapkričio 27, 2017
Žemės ūkio ministerijos informacija
Priimtas sprendimas dėl savanoriškos susietosios paramos nebus keičiamas iki 2020 m.

Pieno gamyba sudaro apie penktadalį visos žemės ūkio produkcijos Lietuvoje, todėl šis sektorius laikomas prioritetine žemės ūkio šaka. Pieno sektorius yra vienas iš pagrindinių šalies eksporto šaltinių, jis labai svarbus kaimo vietovių užimtumui, ypač gyvenantiems mažiau palankiose vietovėse, kur augalininkystė sukuria nedidelę pridėtinę vertę. Tačiau jau ne vienerius metus gyvulininkystės sektorius silpnėja, ūkininkai vis aktyviau domisi  augalininkyste. Lietuvoje vidutinis pieno ūkis išlieka vienu mažiausių visoje ES.

Siekiant palaikyti pieno gamintojų pajamas, pieninių veislių karvių laikytojai gauna tiesiogines išmokas už hektarą. Dalis pieno ūkių taip pat gauna išmokas už ekologinį ūkininkavimą ir mažiau palankias ūkininkauti vietoves. Nuo 2015 metų ES leido valstybėms narėms teikti ir savanorišką susietąją paramą sunkumus patiriantiems gyvulininkystės bei augalininkystės sektoriams, bet tik tiek, kiek reikia esamam gamybos lygiui palaikyti. Žemės ūkio ministerija, planuodama 2015-2020 m. tiesioginėms išmokoms skirtą finansinį voką, suskubo pasinaudoti šia galimybe paremti šalies pieno gamintojus. Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė dar 2014 m. informavo Europos Komisiją apie sprendimą nuo 2015 m. taikyti šalyje savanorišką susietąją paramą.

Pernai visos ES šalys turėjo galimybę peržiūrėti susietosios paramos paskirstymą 2017-2020 m. laikotarpiui, žinoma, Lietuva taip pat peržiūrėjo savo anksčiau pasirinktas susietosios paramos schemas. Prieš priimant sprendimus (tiek pirminį 2014 m., tiek schemos peržiūros 2016 m.), kokie žemės ūkio sektoriai turi būti paremti susietąja parama, Žemės ūkio ministerija prie derybų stalo sėdo su visais suinteresuotais socialiniais partneriais. Daugelio posėdžių rezultatas: 2014 metais priimtas sprendimas 80 proc. ES savanoriškos susietosios paramos lėšų nukreipti išmokoms už gyvulius (20 proc. – augalininkystei) liko nepasikeitęs. Ministrė  V. Baltraitienė informavo Europos Komisiją apie Lietuvos pasirinktą susietosios paramos paskirstymą 2017–2020 m. laikotarpiu. Svarbu tai, kad Lietuva nebegali keisti savo pasirinkimo, nes EK reglamentas tokios galimybės nenumato. Tai reiškia, kad visi būsimi žemės ūkio ministrai iki 2020 m. privalės savo parašu kasmet tiesiog patvirtinti paramos dydžius, kurie priklausys nuo faktinio gyvulių arba remtinų hektarų skaičiaus. Tęstinumas ir stabilumas žemės ūkyje labai svarbus.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kasmet bendra susietajai paramai skiriama lėšų suma didėja, nes didėja ir bendra ES tiesioginėms išmokoms skiriama suma. Susietosios paramos dydis už vieną gyvulį tiesiogiai priklauso nuo konkrečiais metais šalyje laikytų gyvulių skaičiaus. Kadangi pieninių karvių skaičius mažėja, tad ir paramos gavėjams tenkanti suma kasmet auga.

Šiemet karvių laikytojai gaus net 12 proc. didesnę susietąją paramą už pienines karves. Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, pasirašydamas įsakymą dėl susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo, nustatė, kad į visų šalies pieninių karvių laikytojų banko sąskaitas įplauks didesnė parama, turėsianti užtikrinti dabartinį gamybos lygį. Siekiant palaikyti pieno gamintojų pajamas, už pienines karves 2017 m. bus paskirstyta 26,7 mln. eurų ES lėšų (pernai buvo skirta 25,3 mln. eurų).

Share Button


liepos 16, 2018

Vis daugiau Lietuvos smulkaus ir jauno verslo atstovų veiklos plėtrai ieško alternatyvaus verslo finansavimo šaltinių ir jais pasitiki – tokiais […]

kovo 9, 2018

Nuo kovo 12 d. pradedamos rinkti paraiškos pasėlių ir augalų draudimo įmokų daliai kompensuoti. Paraiškos bus priimamos iki birželio 29 […]

vasario 27, 2018

Ūkio ministerija kartu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) stiprina šalies verslo galimybes plėstis į užsienį ir pradeda teikti […]

vasario 26, 2018

Iki kovo 2 d. tautinio paveldo puoselėtojai, norintys dalyvauti renginiuose, kviečiami teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Gavus finansavimą išlaidoms padengti, […]

vasario 22, 2018

Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, nuo kovo 1 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) […]

vasario 19, 2018

Galimybė pasodinti mišką pasitaiko tikrai ne kiekvienam, o štai Inetos ir Naurio Valuckų šeimai tokia galimybė atsirado jau antrą kartą. […]

vasario 14, 2018

Nuo vasario 19 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER […]

vasario 7, 2018

Pastaruoju metu itin populiarėja sveikos mitybos banga: lietuviai augina daržoves, jos ant stalų keičia iki tol kasdien valgytą kiaulieną, auginami […]

vasario 6, 2018

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) siekia inicijuoti inovatyvių startuolių kūrimąsi visoje Lietuvoje ir jau antrą kartą skelbia konkursą „Ieškomas […]

vasario 2, 2018

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinami pirmieji Europos strateginių investicijų fondo projektai. Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę, šiandien UAB „Viešųjų investicijų plėtros […]

sausio 31, 2018

Nacionalinė mokėjimo agentūra primena, kad iki vasario 5 d. priimamos paraiškos pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones. […]

sausio 25, 2018

Europos Komisija (EK) patvirtino įgyvendinimo reglamentą Nr. 2018/108, kuriuo nuo liūčių ir potvynių nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams skyrė 9 mln. 120 tūkst. […]

sausio 25, 2018

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė Europos Komisijai Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos pakeitimą, kuriuo siūloma daug Lietuvos žemdirbiams […]

sausio 25, 2018

Vyriausybė patvirtino patikslintą Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašą, kurį parengė Aplinkos ministerija. Šis teisės […]

sausio 22, 2018

Žemės ūkio ministerija pabrėžia, kad administracinės naštos mažinimas žemės ūkio subjektams yra prioritetinis uždavinys, kurio įgyvendinimo darbai yra gerokai įsibėgėję […]

sausio 19, 2018

Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę, potencialius pareiškėjus ir vietos savivaldos atstovus apie Europos strateginių investicijų fondo (toliau – ESIF) finansavimą, […]

sausio 11, 2018

Gyvūnų augintojai gali gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos informuoja, […]

sausio 11, 2018

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pakvietė finansų įstaigas teikti paraiškas naujai paskolų portfelio garantijų priemonei „Paskolų portfelio garantijos paskoloms […]

sausio 8, 2018

Bičių laikytojams 2017 m. pabaigoje išmokėta 638 tūkst. eurų parama už papildomą bičių maitinimą. Paramos sulaukė 6704 bitininkai. Jiems parama […]

sausio 5, 2018

Žemės ūkio ministerija  išsikėlė tikslą, kad parama būtų prieinama kuo didesniam pareiškėjų ratui, todėl supaprastinamos Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) […]