31 sausio, 2018
Jolanta Šiurkuvienė

Tarptautinėje turizmo parodoje atstovauta Akmenės kraštui

Tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur“, surengtoje Vilniuje, „Litexpo“ parodų centre, atstovauta ir Akmenės rajonui – pristatytas geologinis paveldas. Akmeniškių ekspozicija buvo įrengta bendrame Šiaulių stende.

Parodos metu surengti ir turizmo geriausiųjų apdovanojimai. Jame nominuotas ir Ventos regioninio parko vyriausiojo specialisto Justo Teišerskio projektas KAR­JE­RAIS.LT, pretendavęs tap­ti sėk­min­giau­sia 2017 me­tų tu­riz­mo ini­cia­ty­va.

Prieš kurį laiką Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas pa­skel­bė 30 pre­ten­den­tų į Tu­riz­mo sėkmin­giau­sių­jų ap­do­va­no­ji­mus 2017. Bal­sa­vi­mas vyko in­ter­ne­tu. „Neei­li­nių po­jū­čių ieš­ko­to­jams pro­jek­tas KAR­JE­RAIS.LT nuo 2017 me­tų siū­lo iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę ap­lan­ky­ti vie­nas įspū­din­giau­sių Lie­tu­vos in­dust­ri­nio tu­riz­mo vie­to­vių – Ak­me­nės ra­jo­no kar­je­rus ir pa­žin­ti eg­zo­tiš­ką Lie­tu­vą. Projek­tu sie­kia­ma po­pu­lia­rin­ti Ak­me­nės ra­jo­ną bei iš­drįs­ti ženg­ti žings­nį nuo­ty­kio link“, – taip Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas pri­sta­tė no­mi­nan­tą.

Nors ir nelaimėjo konkurse, J. Tei­šers­kio projektas – labai sėkmingas. Jį ketinama plėto­ti ir ateityje, ne tik eks­kur­si­jomis, bet ir gam­tos pa­mo­komis, geologinio paveldo propagavimu, pavyzdžiui, Šal­tiš­kių kar­je­re ieškant Ju­ros pe­rio­do fo­si­li­jų, kurioms – šimtai milijonų metų.

Per pernykštį se­zo­ną su karjerais susipažino apie 6 000 žmo­nių. Kar­je­rai, nors ir eksploatuojami – naujausias Akmenės krašto lankytinas ob­jek­tas. Jis at­si­dū­rė greta iki tol buvusių populiariausių Ka­ma­nų valstybinio gamtinio re­zer­va­to ir Ak­me­nės kraš­to mu­zie­jaus. Kar­pė­nų ir Šal­tiš­kių kar­je­rai ka­sa­mi ištisą pa­rą, Men­čių kar­je­re technika nedirba sa­vait­ga­liais, į juos visus patekti be išankstinio suderinimo ir leidimo – nevalia. O patekus – didysis Kar­pė­nų kar­je­ras pri­bloš­kia dy­džiu ir skar­džiais, kiti – spal­vo­mis ir neįprastumu. Ke­liau­to­jus į kar­je­rus at­vi­lio­ja ir nuo­trauko­se pa­ma­ty­ti vaiz­dai. Šią vie­tą jau at­ra­do fo­to­me­ni­nin­kai, fo­tokon­kur­sų da­ly­viai, kar­je­ruo­se fo­to­se­si­jas ren­gė jau­na­ve­džiai. Pernai čia surengti itin sėkmingi dviračių, pėsčiųjų žygiai, automobilių bekelės varžybos.

Lankytojus nustebina ne tik kar­je­rai, bet ir juose dirbanti mil­ži­niš­ka tech­ni­ka. Lie­tu­vo­je yra ke­tu­ri di­džiau­si žings­niuo­jan­tys eks­ka­va­to­riai ir jie vi­si dir­ba Ak­me­nės ra­jo­ne. Eks­ka­va­to­riaus svo­ris yra apie 700 to­nų, kau­šo tū­ris – 10 ku­bų, vie­nu kar­tu jis ga­li pa­kel­ti iki 18 to­nų mo­lio ar klin­čių, strė­lės il­gis apie 60 met­rų.


25 lapkričio, 2022

„Lietuvos geležinkelių“ Grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ jau nuo gruodžio 11 d. pasiūlys traukiniais keliauti į Varšuvą. Daugelio lauktu […]

17 lapkričio, 2022

Zarasų rajono savivaldybės ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos kviečia lankytojus į naują interaktyvų turą, pasakojantį apie šiuose […]

15 lapkričio, 2022

Audiomaršrutas „Daugiau nei 10 Vilniaus veidų 10-uoju autobusu. Nuo Fabijoniškių iki Markučių, arba Nuo kaimelio iki dvaro“ – naujausias ,,Neakivaizdinio […]

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktorius dr. Darius Liutikas
14 lapkričio, 2022

Lapkričio 11 d., po vienerių metų pertraukos įvyko „Turizmo gilės“ apdovanojimai. Jau tradicija tapę turizmo paslaugų teikėjų apdovanojimai „Turizmo gilės“ […]

Jonkus Photography
17 spalio, 2022

Savaitgalį Žemaitijos nacionaliniame parke vyko nemokamas teatralizuotas festivalis visai šeimai „Miško burtai“. Šalia Platelių ežero plytinčiame Plokštinės miške su atvykusiais […]

1 spalio, 2022

Antrasis seniausias Lietuvoje medinių skulptūrų ansamblis, surandamas Palūšės kaimo Lūšių ežero pakrantėje, šiemet švenčia 45-metį ir išgyvena tikrą kultūrinį ir […]

30 rugsėjo, 2022

Pasaulinė turizmo diena Utenoje paminėta neskaičiuojant laiko, juk keliauti yra vienas iš maloniausių laisvalaikio užsiėmimų. Utenos turizmo informacijos centro darbuotojai […]

Trakų pilis
29 rugsėjo, 2022

Atostogas užsienyje ar Lietuvoje mes dažnai siejame su kelionių agentūromis ar nepriklausomais ekspertais, kurie padeda suplanuoti viską nuo pradžių iki […]

28 rugsėjo, 2022

Ekonomikos ir inovacijų ministerija 13-os šalies savivaldybių infrastruktūros projektams paskirstė daugiau nei 10 mln. eurų. Už šias lėšas savivaldybės galės […]

27 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 27-ąją visame pasaulyje kasmet minima Pasaulinė turizmo diena. Šių metų tema – „Permąstykime turizmą“ – siekiama paskatinti susimąstyti apie […]

7 rugsėjo, 2022

Nuslūgus vasaros karščiams lyg ir būtų galima atsipūsti, tačiau kol leidžia malonūs orai – keliaukime. Šiauliuose rugsėjis – šventinis metas. […]

22 rugpjūčio, 2022

Daugų miestas įsikūręs vienoje iš gražiausių Alytaus rajono vietų, apsuptas Didžiulio ežero. Ar kada bandėte visą šį ežerą apiplaukti arba […]

Dalios Bagdžiuvienės nuotr.
11 rugpjūčio, 2022

Lentvario miesto biblioteka vykdo projektą „Interaktyvus Lentvaris QR“. Šio projekto idėja – sukurti interaktyvų Lentvario miesto objektų žemėlapį. Viena iš […]

9 rugpjūčio, 2022

Sovietmečiu Šiluvos miestelis buvo paverstas į kolūkio gyvenvietę. Jame buvo draudžiami atlaidai ir kovojama su jų organizatoriais. Tačiau šiandien mažą, […]

5 rugpjūčio, 2022

Paskelbus apie kultūrine bomba vadinamus restauratorių atradimus šv. Juozapo Palūšės bažnytėlėje, susidomėjimas šia unikalia, Lietuvoje viena seniausių ir  vertingiausių medinės […]

4 rugpjūčio, 2022

Leiskitės į nepakartojamą gyvenimo nuotykį – įspūdžių kupiną skrydį oro balionu virš Alytaus rajono. Oro balioną pilotuos ir geras emocijas […]

Klaipėdos LEZ
4 rugpjūčio, 2022

Ekonomikos ir inovacijų ministerija Lietuvos savivaldybių infrastruktūros projektams skiria 10 mln. eurų. Pasinaudojusios šiomis lėšomis, jos galės įrengti ir tobulinti […]

Žuvintas - tarptautiniu mąstu saugoma teritorija Žuvinto biosferos rezervato direkcijos nuotr.
29 liepos, 2022

Paskutinį liepos savaitgalį Alytaus rajone vyks net trys bendruomenių renginiai, kurių metu bus daug muzikos ir sporto varžybų,  kulinarinio paveldo […]

Naktis / Neringos Bagdonavičienės nuotr.
5 liepos, 2022

Pernai pirmą kartą nuo Šiluvos bazilikos bokštų iki Kryžių kalno nuskambėjusios „Bažnyčių naktys“ sulaukė didžiulio susidomėjimo. Žmonės rinkosi į koncertus, […]

ESDK / BNS nuotr.
14 birželio, 2022

Ūmiai sutrikusi sveikata ar trauma keliaujant – įvykiai, nuo kurių niekas negali apsidrausti. Tačiau privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti gyventojai gali […]