3 gruodžio, 2021
XXI amžius

Tremtinės žodis iš Maksiūnų

Elena Aleknaitė-Samulienė 2019 metais / asmeninio archyvo nuotr.

Pokalbiui Elena (aplinkinių vadinama Alyte) pakvietė į tvarkingą, šiltai pakūrentą savo pirkią Maksiūnų kaime (Ignalinos r.). Akį patraukė ant stalo padėti, namų šeimininkės skaitomi laikraščiai ir knygos apie kunigus: Vido Spenglos parengta „Objektas „Intrigantas“: kunigo Broniaus Laurinavičiaus gyvenimas ir veikla“ bei Laimos Lavastės „Kunigas Ričardas“. Anot Elenos, knygos padeda gyventi, sužadina gražias emocijas, kartais net jaudinančią ašarą išspaudžia.

Pokalbio pradžioje pašnekovė pabrėžė, kad nemėgsta neteisybės, nenori reklamuotis ir fotografuotis.

Aštuoniasdešimtus metus einančią tremtinę Eleną Aleknaitę-Samulienę kalbino Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Povilas ŠIMKAVIČIUS.

Kiekvienais metais Ariogaloje vyksta Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Ar teko dalyvauti Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių šventėje?

Nė karto. O kaip norėjau šiais metais nuvykti į šią tremtinių šventę! Žinojau, kad Ariogaloje jos vyksta, nes linkmeniškiai važiuodavo. Aš vis laiko neturėjau – tai vaikai maži, tai gyvulius reikėjo prižiūrėti. Šiemet ruošiausi vykti su sūnumi Alfredu, bet dėl jo užimtumo kelionė neįvyko. Pažiūrėjau ir žemėlapį, dabar tiksliai žinau, kur ta Ariogala yra. Jeigu sulauksiu kitų metų, tikiuosi, pateksiu į 32-ąją Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių šventę.

Už kokias nuodėmes sovietų valdžia jus, einančią septintus metus mergaitę, ištrėmė į Sibirą?

Sovietų valdžia trėmė „liaudies priešus“, „buožes“. Taip ir mūsų šeima, turėjusi 25 ha žemės, pateko į tremtinių sąrašą. 1949 m. kovo 25 d. iš Švenčionėlių į Sibirą (Bulykai, Zalarių rajonas, Irkutsko sritis, RSFSR) išvežė besilaukiančią (1949 m. balandžio 23 d. gimė brolis Jurgis) mamą Oną Rolikaitę-Aleknienę, ketveriais metais vyresnį brolį Joną ir mane. Tėvui Liudvikui Aleknai neva dėl ligos pavyko išvengti tremties pinklių, bet po Stalino mirties 1954 metais jis savo noru nuvyko pas šeimą į Sibirą.

Archyve turėtų būti viskas parašyta, už ką mane ištrėmė. Manau, už tai, kad gimiau darbščių ūkininkų šeimoje, kad mylėjau savo gimtąjį sodžių.

Kaip jums pavyko ištverti nežmoniškas tremties sąlygas bei išsaugoti orumą, tikėjimą į Dievą ir meilę Tėvynei?

Atsakyti galėčiau kardinolo Sigito Tamkevičiaus žodžiais. Anot kardinolo, dauguma tremtinių buvo nuoširdžiai tikintys žmonės, todėl juos lydėjo viltis, kad Dievas parves į Tėvynę, o jei mirtų, priims į amžinąsias padangtes.

Dažnai pažvelgusi į Švč. Mergelės Marijos paveikslą, parsivežtą iš tremties, prisimenu jaudinantį įvykį. Taigi, ieškodama miško gėrybių savo badaujantiems vaikams, pasiklydo mano mama. Ji, gerai žinodama, kad pasiklydus nereikia blaškytis, prisėdo, bandė nusiraminti. Tuo metu mamai apsireiškė Marija, ir įvyko stebuklas – ji nusiramino, atsigavo ir sėkmingai sugrįžusi į namus apkabino savo vaikus – Joną, Jurgį ir mane.

Gyvenimas mane užgrūdino, išmokė būti žmogumi, niekada nesiskundžiu dėl laikinų sunkumų ar negalavimų, dabar aš nieko nebijau – net pasakyti tiesą.

Dabar pagalvoju, gal ir gerai, kad žmonės vargo pamato. Jie tampa stipresni, tvirčiau žengia gyvenimo keliu, geriau supranta kitus. Sūnums visada sakau: „Būkite žmonėmis, kad po smerties nesivartytumėte grabe“.

Kada grįžote ir kaip po tremties pavyko įsikurti gimtajame krašte?

1958 m. sausio 22 d. mūsų šeimai tremties vargai baigėsi, tačiau į Lietuvą sugrįžome tik tų pačių metų spalį. Iš mamos brolio, tuo metu gyvenusio su šeima mūsų name, laiškų žinojome, kad pirkios šiaudinis stogas kiauras, reikalingas skubus jo remontas. Todėl tėvai nusprendė pasilikti Sibire iki rudens ir rinkdami pušų sakus uždirbti pinigų namo remontui.

Pradžia gimtinėje buvo sunki, pasitaikė ir tokių žmonių, kurie už akių pašiepdavo sakydami, kad gerų žmonių į Sibirą neveždavo. Teko miegoti ant aslos, neturėjome ką valgyti. Kurį laiką neišpakavome savo lagaminų, net galvojome grįžti atgal į Sibirą. Aš, giminaičių iš Švenčionėlių skatinama, nusprendžiau laikytis toliau nuo kolūkio, galvojau įsidarbinti kur nors siuvykloje. Tėvai, stengdamiesi išgyventi, nuėjo dirbti į kolūkį, taip pat pirmininkės Lisauskienės buvo priversti atsivesti ir savo vyresnius vaikus, nes esą neduos 60 arų žemės. Taigi, teko nusileisti. Pradėjau dirbti kolūkyje, kiekvieną dieną eidavau keturis kilometrus į darbą Linkmenyse. Per metus mano sąžiningas darbas buvo įvertintas tik 100 rublių.

1960 metais Cijonų kaime (Linkmenų seniūnija) per šokius susipažinau su būsimuoju vyru Broniumi Samuliu, su kuriuo po trejų metų draugystės sumainėme aukso žiedus. Gyvendami Maksiūnų kaime mes užauginome tris šaunius sūnus – Rimantą, Gintarą ir Alfredą.

Kaip pasikeitė gyvenimas po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo?

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę mus užklupo nauji rūpesčiai. Paskatinti agronomo B. Raupelio su barniais ir pykčiais pajudėjome žemės susigrąžinimo ir perkėlimo iš mano gimtinės vargo keliais. Net pražilau nuo šitų žemių. Labai sudėtinga buvo surasti archyvų dokumentus, kaskart reikėjo važiuoti į Vilnių, o visa tai kainavo. Dėkui kunigui Kazimierui Žemėnui, kuris daugumą problemų padėjo išspręsti pateikdamas teismui bažnytinius mūsų senelių ir prosenelių dokumentus. Įvyko net trys teismai, kol atgavome žemę, o sprendžiant ginčus su kaimynais, sūnus Alfredas teisybę surado Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių institucijoje.

Kaip dabar kaimo žmonės gyvena? Turime žemės, bet dėl naminių galvijų snukio ir nagų ligos (1982 metais) praradome karves, dėl afrikinio kiaulių maro (2014 metais) mums draudžia laikyti kiaules.

Savo ūkyje turiu šiek tiek žemės, kelias vištas, seną atklydusį šunį ir katiną. Žemę apdirba sūnus Gintaras ir anūkas Pijus. Per išeigines ir šventes visada laukiu savo sūnų, marčių, anūkų ir proanūkių, kurie praskaidrina mano kaimišką kasdienybę. Vasarą maloniai pabendraujame su broliu Jurgiu.

Jūsų veide visada šypsena, jūs energinga ir žvali. Kur slypi tos geros nuotaikos ir energijos šaltinis?

Buvęs Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kunigas Renaldas Kučko pastebėjo mane. Jis sakė, kad bažnyčioje yra viena parapijietė, kuri visą laiką juokiasi. Ar gerai, kai žmogus sutrauktas zlasties (pykčio – P. Š.)? Manau, yra blogai. Reikia klibėti, nereikia dejuoti, o kartais gerai ir patylėti, tai patariu kartais ir marčioms.

Po vyro Broniaus mirties buvo sunku, nenorėjau valgyti, bet niekam nieko nesakiau.

Stengiuosi gyventi sveikai, natūraliai stiprinti savo imunitetą. Rudenį prausiuosi šaltu vandeniu duše, kuris įrengtas mūsų kieme. Šalčio nebijau, tremtyje teko ištverti net iki penkiasdešimties laipsnių šaltį. Dėl šalto dušo vaikai net pyksta. Aš kartais po dušo, radusi vaikus namuose, pajuokauju dėkodama jiems už šilumą.

Turiu visokiausių liaudies medicinoje žinomų užpiltinių, antpilų – česnako, graikinių riešutų pertvarėlių, medaus, medetkų, pelyno ir kitų. Prieš daug metų gydytojai man patarė operuoti skydliaukę. Neskubėjau, vartojau graikinių riešutų pertvarėlių užpiltinę, išsigydžiau ir operacijos nereikėjo. Gydytojai paaiškino, kad taip gali būti, nes riešutų pertvarėlėse yra daug jodo.

Kiekvieną vakarą jau apie 15 metų ąžuoliniu plaktuku iš visos sylos (jėgos – P. Š.) plaku kojų pėdas, po šios procedūros labai gerai išsimiegu ir pailsiu. Ryte pabundu su šypsena, energinga ir žvali.

Koks būtų jūsų palinkėjimas tremtiniams, politiniams kaliniams ir laisvės kovų dalyviams.

Palinkėsiu ilgų gyvenimo metų ir iškentėti koronavirusą.

Miela Elena, nuoširdžiai dėkoju už įdomų pokalbį. Linkiu geros sveikatos, neišblėstančios šypsenos jūsų veide bei nuoširdaus juoko. Prašau Švč. Mergelės Marijos, kad ir toliau globotų jus ir jūsų artimuosius.


Ieva Gasianec
17 rugpjūčio, 2022

Ignalinos viešojoje bibliotekoje pasidžiaugta jaunos kūrėjos ignalinietės Ievos Gasianec pirmąja paroda. ,,Aš Ieva!”– taip trumpai sveikinasi ji su visais į […]

K. Stoškaus nuotr.
17 rugpjūčio, 2022

Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Senajame arsenale, nuo rugpjūčio 17 dienos visuomenei pristatomi 9 originalūs kalavijai. Didžioji jų dalis eksponuojami pirmą kartą, […]

Žydų antkapių paminklų plokštės; „primatuojamos“ bažnyčios statulos / KIC nuotr.
13 rugpjūčio, 2022

Netikėti atradimai tvarkant Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčią – atliekant tvarkybos darbus kilo įtarimų, kad jos laiptų akmenys – tai žydų […]

J.Lukšos artimieji -K.Lukša ir D.Lukšaitė- Maciukevičienė
12 rugpjūčio, 2022

2022 m. rugpjūčio 11 d. Vilniuje, LR krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje visuomenei buvo pristatyta paroda „Laisvės žvalgas“ apie legendinį […]

Zinos Černovienės nuotr.
11 rugpjūčio, 2022

Saulėtą penktadienio rytą bibliotekos kieme susirinko būrelis mergaičių ir berniukų, pasiruošusių naujoms pažintims ir patirtims. Susipažinę ir sužinoję dienos programą, […]

10 rugpjūčio, 2022

Rugpjūčio 9 dieną Tetrickaro (Sakartvelas) mieste pasirašyta Ignalinos ir Tetrickaro savivaldybių bendradarbiavimo sutartis. Sutartį pasirašė merai Justas Rasikas ir Georgijaus […]

8 rugpjūčio, 2022

Rugpjūčio 5 dieną Ignalinos krašto muziejuje sutiktas dailininkas Romas Balinskas ir jo tapybos darbų paroda ,,Ecce homo“. Dailininką pristatė rašytoja […]

8 rugpjūčio, 2022

Vydūno vardo bibliotekoje Pagėgiuose kasmet tradiciškai buriasi šio šviesuolio idėjas vertinantys ir /ar propaguojantys entuziastai ne tik iš Lietuvos, bet […]

8 rugpjūčio, 2022

Rugpjūčio pirmąjį savaitgalį Lūšių ežeras pasipuošė burėmis, o jo pakrantėse buvo pilna smagaus šurmulio – jau 12-ąjį kartą „Palūšės regata“ […]

7 rugpjūčio, 2022

Ariogaloje, Dubysos slėnyje, 32-ą kartą į sąskrydį „Su Lietuva širdy“ šeštadienį rinkosi tremtiniai, politiniai kaliniai ir laisvės kovų dalyviai. Gyventojų […]

5 rugpjūčio, 2022

Paskelbus apie kultūrine bomba vadinamus restauratorių atradimus šv. Juozapo Palūšės bažnytėlėje, susidomėjimas šia unikalia, Lietuvoje viena seniausių ir  vertingiausių medinės […]

5 rugpjūčio, 2022

2022 m. rugpūčio 4 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Trakų rajono savivaldybės Trakų seniūnijos Varnikų kaimo masinėje […]

3 rugpjūčio, 2022

Pavakarę, jau po darbų, visi skubėjo į Galminius (Zarasų raj.), kunigas moral. teol. lic. Gintaras Petronis pašventino išsaugotą ir atstatytą […]

Parodoje „kovotoJOS“ eksponuojama gailestingosios sesers uniforma, R. Šeškaičio nuotr.
3 rugpjūčio, 2022

Šiemet Lietuvą nustebino ne tik matematikos egzamino rezultatai, bet ir istorijos egzamino turinys – kur nenagrinėta nė viena istorinė asmenybė […]

2 rugpjūčio, 2022

„Architektūros tikslas – apsaugoti žmogų nuo išorinės aplinkos poveikio – vėjo, karščio, šalčio bei užtikrinti saugią aplinką kasdieniniam žmonių gyvenimui. […]

31 liepos, 2022

2022 m. liepos 27 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko knygos „Tautos kuriama Lietuva“ pristatymas. Neseniai  Lietuvai pagražinti draugija […]

31 liepos, 2022

Vilniaus rajone, prie Medininkų memorialo, sekmadienį pagerbtas čia prieš 31-erius metus žuvusių pasieniečių  atminimas. Prezidento Gitano Nausėdos teigimu, Medininkų tragedija […]

Palėvenės vienuolynas
27 liepos, 2022

Palėvenės vienuolynas (Kupiškio r.), XVII–XVIII amžiuje buvęs kultūros ir švietimo židiniu šiaurės rytų Lietuvoje, ilgus metus stovėjo apleistas. Dabar Kultūros […]

LGGRTC darbuotojų nuotr.
26 liepos, 2022

2022 m. liepos 23 d. Lietuvos partizano Juozo Jakavonio – Tigro sodyboje Kasčiūnų kaime, Varėnos rajone, vyko pilietinis renginys „Istorijos […]

Augustės Labenskytės nuotr.
26 liepos, 2022

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Kleboniškių kaimo buities skyriaus (Radviliškio r.) klojime teatras „Arbatvakariai“ vaidino spektaklį „Aitvarų lauktuvės“. Spektaklio idėjos autorė […]