13 rugsėjo, 2022
Raimundas Kaminskas

Utenos r. Vyžuonų miestelio partizanų pagerbimas

Raimundo Kaminsko nuotr.

2022 m. rugsėjo 11 d. Utenos r. Užpalių seniūnijoje, Dvarašilio miške vyko iškilmingas LGGRTC atminimo ženklo, skirto žuvusiems Vyžuonų miestelio partizanams, pašventinimas ir vieša diskusija apie istorinės atminties išsaugojimo ypatumus.

Iškilmingas partizanų pagerbimas prasidėjo Šv. Mišiomis Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčioje, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Sigitas Sudentas.

Po Šv. Mišių renginio dalyviai vyko į Dvarašilio mišką prie LGGRTC atminimo ženklo, kur 1945 m. rugsėjo 15 d. žuvo Vytauto apygardos Šarūno rinktinės JONO MARKŪNO-VIESULO būrio partizanai: STANISLOVAS GARUNKŠTIS-LAPĖKA (1926–1945), JONAS ZABULIS-ŽIBURĖLIS (1921–1945) bei STANISLOVAS ŽVIRBLIS-LAPAS (1904–1945).

Čia garbingus Vyžuonų miestelio partizanų laisvės kovų istorijos fragmentus pristatė šio renginio iniciatorius ir žuvusių partizanų vietos paieškos organizatorius (kartu su visuomenininku Raimundu Kaminsku), vyžuoniškių bendrijos „Vyžuona“ narys Alvydas Malinauskas.

LGGRTC atminimo ženklą pašventino parapijos klebonas kun. Sigitas Sudentas.

Renginyje sveikinimo žodžius tarė LR Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos r. savivaldybės tarybos nariai – Raimondas Kelevišius ir Rimantas Dijokas, žuvusio partizano STANISLOVO GARUNKŠČIO giminaitė Vida Garunkštytė, žuvusio partizano JONO ZABULIO giminaičiai Aldona Rastenienė ir šaulys Deivydas Streikus.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento vyriausioji istorikė Dalia Urbonienė padėkojo atminimo ženklo iniciatoriui A. Malinauskui už patikslintą partizanų žūties datą, kadangi Lietuvos ypatingojo archyvo saugomose operatyvinėse bylose šios kautynės nebuvo užfiksuotos. LGGRTC istorikė pastebi, kad „tauta, valstybė stipri tuomet, kai stipri, gyva laisvės kovų atmintis. Atminimo įamžinimas vyksta įvairiomis formomis – tai paveikslai, parodos, straipsniai, knygos, atminimo ženklai, atminimo lentos, paminklai ir pan. Utenos r. valstybės lėšomis pastatyti jau 23 atminimo ženklai.“

A. Malinauskas informavo minėjimo dalyvius, kad už reikšmingą indėlį, pagerbiant LLKS Vytauto apygardos partizanų žuvimo vietų įamžinimą, LLKS atkurtos Tauro apygardos vadas dim. kpt. Gediminas Juozapas Dobkevičius apdovanojo vyžuoniškį šaulį Valdą Juodką II laipsnio partizanų žvaigžde.

Renginio metu LŠS plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės šauliai atliko dedikacinius šūvius už žuvusius Vytauto apygardos partizanus, už žuvusius kovose, sušaudytus, nukankintus, mirusius lageriuose, tremtyse Lietuvos partizanus, ryšininkus, tremtinius, už Lietuvos laisvės kovotojus, kurių kapai nežinomi. Prie LGGRTC atminimo ženklo buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakės ir sugiedotas Lietuvos himnas.

Po to renginio dalyviai vyko į Vyžuonų biblioteką ir diskutavo apie istorinės atminties išsaugojimo ypatumus. Diskusijoje kalbėjo LGGRTC Memorialinio departamento vyriausioji istorikė D. Urbonienė, bendrijos „Vyžuona“ pirmininkė Renata Davniukienė ir jos narys A. Malinauskas, LGGRTC Paieškų ir identifikavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Šukevičius bei LGGRTC Strateginio vystymo ir komunikacijos skyriaus vyresnysis patarėjas dr. Raimundas Kaminskas.

Renginio pabaigoje LGGRTC darbuotojas V. Šukevičius paėmė žuvusių partizanų, kurių užkasimo vietos dar nėra nustatytos, artimųjų DNR mėginius.

Vyžuonų miestelio partizanų pagerbimo šventėje dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos, bendrijos „ Vyžuona“ nariai, Lietuvos partizanų artimieji, vietiniai gyventojai ir kiti svečiai.


3 birželio, 2023

Šeštadienį, birželio 3-iąją, Seimas istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje iškilmingai paminėtas Sąjūdžio 35-metį. Šiemet sukanka 35-eri metai, kai buvo išrinkta […]

1 birželio, 2023

,,Jei esi čia, Tu jau esi Ignalinos istorijos dalis“, – užrašyta ant veidrodinės informacinio stendo pusės. Šis stendas pastatytas Laisvės […]

Antantės valstybių vadovai paryžiaus taikos konferencijoje tariasi dėl Versalio taikos. Iš kairės: Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas D. L. George’as, Italijos ministras pirmininkas V. E. Orlandas, Prancūzijos ministras pirmininkas G. Clemen
31 gegužės, 2023

Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos – tai sėkmingiausias, drąsiausias Lietuvos užsienio politikos žingsnis XX amžiuje. Kartu tai vienas svarbiausių Lietuvos […]

30 gegužės, 2023

Gegužės 31 dieną minėsime Laisvės kovotojo, politinio kalinio, ilgamečio Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos ir Garbės pirmininko Antano Lukšos […]

26 gegužės, 2023

Šiandien vyko Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų bataliono 28-ųjų Vėliavos įteikimo bei 104-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės kovų […]

Kurtuvėnų žirgynas. 2023 m. L. Bimbirienės nuotr.
26 gegužės, 2023

Lietuvos Respublikos Seimas 2023-uosius paskelbė atmintinais Žirgo metais. Minėdamas šiuos metus, Šiaulių regioninis valstybės archyvas parengė virtualią parodą „Šiaulių krašto […]

Bibliotekos nuotr.
26 gegužės, 2023

Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros-leidybos ir Skaitytojų aptarnavimo skyrių darbuotojos, Turizmo informacijos centro vadybininkė Dovilė ir istorijos mokytoja Aldona […]

25 gegužės, 2023

Panevėžio sporto centro ugdytiniai iš Utenoje vykusių vaikų ir jaunučių lengvosios atletikos varžybų „Aukštaitijos taurė 2023″ namo parvežė 31 medalį […]

25 gegužės, 2023

„Mažai Lietuvos istorikams ir visuomenei žinomas faktas yra tai, kad Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) gretose buvo ir lietuvių. Ukrainos istorikas […]

24 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 23 d., antradienį, Krokuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta tarptautinė paroda „Vilnius–Wilno–Vilne 1918–1948. Vienas miestas – daug istorijų“. Šią […]

Atminimo lenta A. Sniadeckiui / ŠMSM nuotr.
24 gegužės, 2023

Šiandien Vilniuje atidengta atminimo lenta, skirta pirmojo Lietuvoje ir Lenkijoje chemijos vadovėlio autoriui, biochemijos pagrindų pasaulyje kūrėjui, medikui, publicistui, švietėjui, […]

Paminėtos Panevėžio išvadavimo iš bolševikų metinės
24 gegužės, 2023

Praėjusį sekmadienį pėsčiųjų žygiu paminėtos Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Žarėnų būrio partizanų 74-osios žūties metinės. Įvykiui įprasminti Lietuvos šaulių sąjunga […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
22 gegužės, 2023

Gegužės 20 d. Utenos r. Užpalių seniūnijoje Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga vyko Lietuvos laisvės kovotojų žuvimo […]

19 gegužės, 2023

2023 m. gegužės antrajį šeštadienį, Utenoje, kaip ir kituose Lietuvos bei Europos miestuose vyko tarptautinis projektas „Europos muziejų naktis“. Duris […]

Seimo narys Audronius Ažubalis
18 gegužės, 2023

Seimas, minėdamas 1948 metų gegužės 22 dienos Sovietų Sąjungos okupacinio režimo vykdyto didžiausio XX amžiaus trėmimo Lietuvoje koduote „Pavasaris“ („Vesna“) […]

18 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 13 d. Andrioniškyje vyko paskutinio partizaniškojo pavasario 70-mečio atminties renginys – Anykščių krašto partizanų bei jų palikuonių […]

16 gegužės, 2023

Lietuvos rašytojų sąjunga 2022 m. lapkričio 8 d. paskelbė architektūrinio-skulptūrinio objekto rašytojui Justinui Marcinkevičiui atminti ir skvero sutvarkymo darbų konkursą. […]

16 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 12 d. Ignalinos krašto muziejuje ir Švenčionių rajono Nalšios muziejuje buvo pristatytas enciklopedinys leidinys Rezistencijos atlasas knyga – „Šiaurės […]

15 gegužės, 2023

Vilniaus universitete eksponuojama paroda – „Dievų miške: 46 lietuvių inteligentų grupė Štuthofo koncentracijos stovykloje“ 2023 m.gegužės 9 d. VU bibliotekos […]

14 gegužės, 2023

Šeštadienį iškilmingai paminėtos Kalniškės mūšio metinės – prieš 78 metus vykusio vieno didžiausių ir garsiausių mūšių Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo istorijoje. […]