27 lapkričio, 2023

VLIK’o 80-mečio paminėjimas Kaune

Raimundo Kaminsko nuotr.

Lapkričio 24 d. Kaune vyko Lietuvos išlaisvinimo komiteto (toliau — VLIK’as) – lietuvių antinacinio (vėliau – antisovietinio) pasipriešinimo organizacijos 80-mečio paminėjimas. 

Minėjimo dalyviai  prie Stepono Kairio biusto Aukštaičių g. padėjo gėlių ir uždegė simbolinę žvakutę. VLIK’o steigėjo sūnus Arvydas Brunius dalijosi prisiminimais apie savo tėvą  Klemensą Brunių (1906-1976). Apie VLIK’o svarbą šių dienų Lietuvai kalbėjo Kauno m. savivaldybės tarybos narys Kazys Rimeikis, Kauno liuteronų bažnyčios klebonas kun. Saulius Juozaitis,  doc. dr. Romualdas Povilaitis, VDU Alumnų klubo prezidentas Džiugas Juknys,  Panemunės bendruomenės centro pirmininkas Gediminas Žukauskas.  Apie  Vasario 16-osios Akto signataro Stepono Kairio atminimo įamžinimo objektus Kaune kalbėjo dailininkas, kultūros paveldo vertybių specialistas Jonas Lukšė. Vėliau renginio dalyviai atėjo apžiūrėti  pastato Parodos gatvėje  Nr. 21, kuriame buvo kuriamas VLIK’as.

Renginio pabaigoje Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Kauno skyriaus būstinėje vyko diskusija tema: ISTORINĖS ANTINACINIO IR ANTISOVIETINIO PASIPRIEŠINIMO PAMOKOS ATEITIES LIETUVAI. Diskusijoje savo mintimis dalijosi Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovė Kristina Giedraitienė, LPKTB Kauno skyriaus pirmininkė Aldona Krinickienė, kun. Saulius Juozaitis, prof. Aleksandras Vitkus, doc. dr. Algimantas Kurlavičius, doc., dr. Romualdas Povilaitis, Šv. Adalberto LDK Riterių Ordino organizacijos vadovas. Artūras Giedraitis, buvęs Kauno rajono meras, tremtinys Valentinas Senovaitis ir kiti svečiai.

VLIK’o 80-mečio minėjimo renginį Kaune inicijavo ir vedė LGGRTC Sekretoriato vyresnysis patarėjas dr. Raimundas Kaminskas.

 

Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (toliau — VLIK’as) – lietuvių antinacinio (vėliau – antisovietinio) pasipriešinimo organizacija  buvo įkurta 1943 m. lapkričio 25 d. Kaune.

VLIK’ą sudarė devyni savo politines partijas ar pasipriešinimo organizacijas atstovaujantys veikėjai  (S.  Kairys,  J.  Audėnas, A. Damušis,  B. Gaidžiūnas,  J. Katilius,  K. Brunius,  B. Kazlauskas ir kiti). Pirmuoju VLIK’o pirmininku buvo išrinktas Vasario 16-osios Akto signataras  prof. Steponas Kairys (1879-1964).

1944 m. vasario 16 d. VLIK’as paskelbė  deklaraciją „Į lietuvių tautą“. Pagrindinis VLIK’o tikslas buvo okupuotos Lietuvos išlaisvinimas ir suvereniteto atkūrimas.

1944 m. balandžio – gegužės mėn. vokiečių gestapui suėmus daugelį VLIK’o narių, šios organizacijos veikla Lietuvoje nutrūko.

1944 m. spalio 3 d. buvo sudaryta VLIK’o Delegatūra , veikusi VLIK’o vardu. 1945 m. kovo 9 d. VLIK’as oficialiai atkurtas Viurcburge (Vokietija), vėliau persikėlė į Reutlingeną (Vokietija).

VLIK’o pirmininku 1945 m. birželio 15 d. buvo išrinktas prelatas Mykolas Krupavičius. 1945 m liepos 3 d. paskelbta nauja VLIK’o deklaracija – Viurcburgo posėdžio protokolas, kuriame išdėstyti organizacijos veiklos tikslai ir uždaviniai.

1946 m. liepos 21–26 d. Berne (Šveicarija) įvyko VLIK’o ir egzilinės Lietuvos diplomatinės tarnybos susitikimas. Susitikime buvo nutarta kartu sudaryti egzilinės Lietuvos vyriausybės funkcijas vykdančią instituciją – Vykdomąją tarybą. Įgyvendinti susitarimą nepavyko dėl skirtingų VLIK’o ir Lietuvos diplomatų pozicijų svarbiausiais veiklos klausimais.

1955 m. VLIK’as persikėlė į JAV, kur buvo emigravę dauguma lietuvių pabėgėlių, ir įsikūrė Niujorke. 1979 m. persikėlė į Vašingtoną.

1964 m. lapkričio 28–29 d. Niujorke vykęs VLIK’o seimas paskelbė atsišaukimą „Visiems lietuviams“, priėmė naują statutą.

1990 m. kovo 11 d. paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, VLIK’as deklaravo lojalumą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Per visą VLIK’o veiklos istoriją šiai organizacijai yra vadovavę įžymūs lietuvių veikėjai:

1943 m. – 1945-06-15 – Steponas Kairys,

1945-06-15 – 1955-11-27 – Mykolas Krupavičius,

1955-11-27 – 1957-06-01 – Jonas Matulionis,

1957-06-01 – 1964-02-27 – Antanas Trimakas,

1964-02-27 – 1964-11-29 – Juozas Audėnas,

1964-10-03 – 1964-11-29 – Kipras Bielinis,

1964-11-29 – 1966-12-11 – Vaclovas Sidzikauskas,

1966-12-01 – 1979-03-24 – Juozas Kęstutis Valiūnas,

1979-03-24 – 1992-05-31 – Kazys Bobelis.

 

VLIK’o  svarbiausia veiklos sritis  nacių okupuotoje Lietuvoje  buvo informacinė propagandinė veikla. 

Atsikūręs Vokietijoje VLIK’as dėjo pastangas suderinti santykius su egziline Lietuvos diplomatine tarnyba, susitarti veiklos kompetencijos, bendradarbiavimo klausimais, organizavo VLIK’o ir Lietuvos diplomatų pasitarimus.

Taip pat VLIK’as tęsė informacinę propagandinę veiklą: rinko ir platino informaciją apie padėtį Lietuvoje, rengė atsišaukimus, memorandumus antinacinio pasipriešinimo, gyventojų pasiruošimo antrajai sovietinei okupacijai, lietuvių padėties pabėgėlių stovyklose, pagalbos jiems suteikimo, emigracijos klausimais. Sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, VLIK’as tapo antisovietinio pasipriešinimo organizacija, užmezgė ryšius su krašto rezistenciniu judėjimu.

VLIK’as organizavo paramą nacių kalėjimuose kalintiems lietuviams politiniams kaliniams, rūpinosi pabėgėlių reikalais, atgaivino Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veiklą, bendradarbiavo su Lietuvių sąjunga, nustatė šių organizacijų veiklos kryptis ir kompetenciją. VLIK’o konsulinis agentas Viurtemberge (Vokietija) Lietuvos piliečiams išdavinėjo Lietuvos Respublikos užsienio pasus.

VLIK’as rengė ir platino pareiškimus, peticijas, memorandumus sovietinės okupacijos, žmogaus teisių pažeidimų, bažnyčios ir tikinčiųjų padėties Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse klausimais. Rengė Lietuvos istorijai reikšmingų datų minėjimus, prisidėjo organizuojant antsisovietines akcijas („taikos kruizą“, „Baltijos žygį“), buvo vienas iš Baltijos šalių tribunolo Kopenhagoje iniciatorių. Rinko ir paviešino informaciją apie lietuvius politinius kalinius, disidentus, pabėgėlius iš okupuotos Lietuvos, teikė jiems materialinę ir moralinę pagalbą.

VLIK’as prisidėjo organizuojant laidų lietuvių kalba transliavimą per radijo stotis „Amerikos balsas“, „Laisvosios Europos radijas“, bendradarbiavo su įvairių radijo stočių lietuviškomis redakcijomis. Organizavo ir koordinavo lietuviškų radijo programų rengimą ir transliavimą per radijo stotis Vatikane, Romoje, Madride (Ispanijoje), Maniloje (Filipinuose).


29 vasario, 2024

Vasario 28 dieną, Kauno technologijų ir mokymo centre, įvyko visus vienijantis futbolo čempionato „Futbolas visiems“ pirmasis etapas, kuriame varžėsi 8 […]

28 vasario, 2024

Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka pristato dar vieną naujovę – penkiuose jos skyriuose ir padaliniuose įdiegta savitarnos sistema. Ji leidžia […]

28 vasario, 2024

Apeliacinis teismas pirmos instancijos teismui trečiadienį prieš pietus perdavė dokumentus ir bylą nuosprendžio vykdymui kalėti nuteisto buvusio Kauno miesto savivaldybės […]

25 vasario, 2024

Grupė parlamentarų siūlo Seimui priimti įstatymų pataisas, sudarančias galimybę iš miestų bei miestelių reprezentacinių vietų deramai perlaidoti Sovietų Sąjungos karių […]

23 vasario, 2024

„Žalgiris Group“ Kauno Dariaus ir Girėno stadione bei Kauno sporto halėje planuoja pritaikyti patirtį, įgytą valdant „Žalgirio“ areną. Šiuo metu […]

23 vasario, 2024

Praėjusią savaitę sulaukusi sunerimusios vietos bendruomenės kreipimosi dėl prastėjančios Stelmužės ąžuolo būklės, kurią sukėlė netinkamai įrengtos atramos, Zarasų savivaldybė kreipėsi […]

20 vasario, 2024

2024 m. Lietuvos valstybės atkūrimo diena Pagėgiuose pasitikta minint dar vieną svarbų įvykį – 2023 m. plačiai nuvilnijusias istorinio tautiškumo […]

20 vasario, 2024

Lietuvos jūrų muziejuje, bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu, atidaryta ekspozicija ,,Niekada nepasiduok!“ apie kovinių narų atsiradimą Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Naujoji ekspozicija […]

18 vasario, 2024

Pasitinkant Vasario 16-ąją – Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus svetingai pakvietė į renginius, skirtus […]

17 vasario, 2024

Daugiau kaip 215 tūkst. eurų Kauno miestui atsiėjęs obeliskas „Angelams sargams“ po kelių metų gali būti nukeltas. Savivaldybės teigimu, leidimas […]

16 vasario, 2024

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai penktadienį užbaigti sostinės centre sužibusiais laužais. Kaip ir kasmet, minint valstybės atkūrimo metines, šešiolika simbolinių […]

16 vasario, 2024

Penktadienį Lietuva mini 106-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Didžiuosiuose miestuose ir miesteliuose vyks Vasario 16-ajai skirti renginiai. Vilniuje šventinis minėjimas […]

16 vasario, 2024

Kad vaikai suprastų valstybinių švenčių svarbą, būtų pilietiški, augtų dori, vertinantys laisvę, svarbu atsakomybę prisiimti tėvams ir pedagogams, kurių rodomas […]

15 vasario, 2024

Minint Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio Deklaracijos 75-ąsias metines, Seimas mano, kad  Lietuvoje vis dar yra išlikę totalitarinius režimus propaguojantys ženklai, […]

15 vasario, 2024

Vasario 14-ąją Nacionaliniame Kauno dramos teatre įvyko Jūratės Onaitytės 70-mečio jubiliejui skirtas spektaklis „Kai mes būsim jauni“ pagal Daivos Čepauskaitės […]

15 vasario, 2024

Druskininkuose nuverstas paminklas žydų geto kaliniams yra dar vienas antisemitinis išpuolis, sako Lietuvos žydų bendruomenė. Pasak pirmininkės Fainos Kukliansky, tokie […]

14 vasario, 2024

Sparčiai plėtojamoje Kauno laisvosios ekonomikos zonoje (LEZ) statomas naujas baldų sandėlis. Tvarios miestų plėtros ir statybų bendrovė „YIT Lietuva“, pasirašiusi […]

14 vasario, 2024

Jonavos ligoninė gimdančioms moterims pasiūlė naujovę – susilaukti kūdikio čia galima tarsi spalvotam sapne. Tokį pojūtį sukuria ligoninėje pradėta taikyti […]

Socialinių paslaugų skyriaus pirma komanda su treneriu Ryčiu Šležiu tapo turnyro nugalėtojais / Valdo Knyzelio nuotr.
13 vasario, 2024

Vasario 13 dieną Kauno technologijų mokymo centro Socialinių paslaugų skyriaus stadione įvyko antrasis integracinis profesinių mokyklų 8 prieš 8 futbolo […]

Birutė Nenėnienės nuotr.
13 vasario, 2024

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus antrojo aukšto renginių salėje pasklido šviesa… Liejosi ji į širdis per Vilkaviškio vaikų muzikos mokyklos moksleivių […]