sausio 6, 2016
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos informacija
„Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai‘‘ projekto įgyvendinimas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Kazlo ir Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ atstovaujama generalinės direktorės Rasos Dičpetrienės, būdami abipusiai suinteresuoti ir siekdami socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų gerovės bei vaikų patekimo į vaikų globos institucijas prevencijos, 2013 metais sudarė sutartį vykdyti IKEA socialinio fondo finansuojamą projektą „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“ (toliau ─ Projektas). 2013 metais prasidėjusį ir iki 2015-ųjų vyksiantį projektą, kuriame dalyvauja 15 Lietuvos savivaldybių, tarp jų ir Kazlų Rūdos savivaldybė, parengė ir įgyvendina visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas vaikui augti biologinėje šeimoje, o netekusiam tėvų globos vaikui – tinkamas globos (rūpybos) sąlygas, kurios atitiktų geriausius vaiko interesus ir poreikį augti šeimos aplinkoje arba aplinkoje, artimoje šeimai, tinkamai pasirengti savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

Gruodžio 14 d. Kazlų Rūdos savivaldybėje vyko Projekto apibendrinamoji dalis. Susitikime dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja Erika Motiejauskienė, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Loreta Urbštienė, Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijų seniūnai, Socialinės paramos centro darbuotojai, Nevyriausybinių organizacijų (toliau tekste ─ NVO) atstovai. Savivaldybės meras Vytautas Kanevičius už nuoširdų bendradarbiavimą pasveikino bei padėkojo mūsų savivaldybėje dirbančiai psichologei Aurelijai Lingienei.

Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Loreta Urbštiene kartu su psichologe susitikimo dalyviams pristatė bei aptarė Projekto dviejų metų veiklas. Kazlų Rūdos savivaldybėje vyko 12 susitikimų Kazlų Rūdos seniūnijų centruose su bendruomenės nariais, medikais, socialiniais darbuotojais, 2 tarpžinybiniai susitikimai su socialiniais darbuotojais, pedagogais, policijos bei NVO atstovais. Socialiniams darbuotojams dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis vyko 4 seminarai, kurių metu specialistai gilino žinias, kaip išspręsti konfliktines situacijas šeimose, taip pat vyko individualios veiklos susitikimai, kurių metu buvo teikiama psichologinė pagalba.

Lapkričio 19 d. vyko baigiamoji konferencija „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai. Iššūkiai ir galimybės“, kurios metu buvo aptartos projekto veiklos visose 15 savivaldybių. Visas šias veiklas koordinavo ir teikė paslaugas psichologė Aurelija Lingienė.

Siekiant užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje, Lietuvoje pradėta vykdyti institucinės globos pertvarka finansuojama Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis.

Share Button


gruodžio 22, 2019

Suvalkijos regione iki šiol buvo vos vienas kitas elektrą gaminantis vėjo malūnas, tačiau pastaruoju metu vis daugiau atsiranda vietovių, kuriose […]

rugsėjo 5, 2019

„Kiekvienoje savivaldybė galima pasiekti labai daug, bet ne konkuruojant dėl valstybės investicijų programos, keliams skiriamų lėšų, o kuriant originalius sprendimus.  […]

liepos 12, 2019

2019 metų birželio 26 d. vakare Kazlų Rūdos 407-osios kuopos šauliai ir jaunieji šauliai (kuopos vadas Dainius Ragauskas) jau antri […]

balandžio 30, 2019

Lietuvos valstybinius miškus valdančios VĮ Valstybinių miškų urėdija (VMU)  administracija įsikurs Kazlų Rūdoje,  buvusios Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos patalpose. […]

balandžio 25, 2019

Balandžio 24 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdyje administracijos direktore išrinkta Reda Kneizevičienė. R. Kneizevičienė 20 metų dirbo Antanavo kultūros […]

balandžio 11, 2019

Šiandien įvyko pirmasis naujai išrinktos šeštojo šaukimo Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu prisiekė 19 Tarybos narių ir Savivaldybės […]

balandžio 8, 2019

Kazlų Rūdos savivaldybės meru išrinktas teisininkas, socialinių mokslų daktaras Mantas Varaška, gimęs 1979 m. gegužės 26 d. Kazlų Rūdoje. Už […]

kovo 8, 2019

Nepilnamečių polinkį nusižengti ar net ir nusikalsti, gali įtakoti gausybė veiksnių bei faktorių, tokių kaip: problemos šeimoje, smurtas, netinkama priežiūra, […]

gruodžio 30, 2018

Š. m. gruodžio 19 d. Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos salėje vyko Kazlų Rūdos futbolo klubo „Šilas“ iškovojusios II […]

rugpjūčio 13, 2018

Toliau gerinant sąlygas Lietuvoje treniruotis tiek mūsų šalies, tiek sąjungininkų kariams, darbai tęsiami ir Lietuvos kariuomenės  Brigados generolo K. Veverskio […]