lapkričio 20, 2018
Arvydas Survila
Gyventojų švietimas: popierinio plano sindromas?

Žinome, kad dažnai sukuriami sudėtingi ekstremalių situacijų valdymo planai, bet nėra arba personalo gebėjimų, arba išteklių, arba abiejų kartu, šiems planams įgyvendinti. Kitaip tariant, parašytas planas guli stalčiuje, niekas jo netestuoja, netikrina ir netaiso. Ekstremalių situacijų valdymo planai yra svarbūs, tačiau vien tik jų nepakanka užtikrinti pasirengimą, − jie gali sudaryti pasirengimo iliuziją, jei nebus susieti su mokymo programomis, nepateikti vartotojams, nesusieti su būtinais ištekliais. Tokia iliuzija vadinama popierinio plano sindromu. Todėl besirengiantieji atremti ekstremalių situacijų turėtų užtikrinti, kad jų planai būtų realūs ir praktiški, o tai galėtų užtikrinti gyventojų dalyvavimas ekstremalių situacijų valdyme, nes jis didina žmonių gebėjimus reaguoti į jas, skatina visas suinteresuotas žmonių grupes imtis įvairių veiksmų, siekiant prisitaikyti prie ekstremalių situacijų, reaguojant į jas ir atsigauti nuo jų padarinių. Daugelio šalių praktika parodė, kad kuo labiau iki ekstremalios situacijos  ir jai įvykus gyventojai dalyvauja jos valdyme, tuo efektyvesnis tokio dalyvavimo rezultatas. Vadinasi, į gyventojus turi būti žvelgiama kaip į išteklį, o ne kaip į kliūtį ekstremalių situacijų valdymo operacijoms vykdyti ir gyventojų ugdymas turėtų būti laikomas būtinu pasirengimo ekstremalioms situacijoms procese.

Viena iš galimybių įtraukti visuomenę į tokių situacijų valdymą yra jos švietimas, t. y. sukurti ir įgyvendinti gyventojų  švietimo programas, gerinančias bendruomenės gyvenimo kokybę, didinančias vietos gyventojų atsparumą ir atsakomybę už ekstremalių situacijų ir jų padarinius. Pirmo žingsnio šviečiant visuomenę apie ekstremalių situacijų valdymą  tikslas – pakeisti supratimą nuo apatijos, kuri paprastai grįsta neteisingomis prielaidomis apie asmeninius poreikius ar galimybę daryti įtaką nelaimės pasireiškimui, iki pasirengimo. Keičiant supratimą tokia linkme reikėtų visuomenę geriau informuoti apie grėsmes ir riziką. Ekstremalių situacijų tyrimai atskleidė, kad abejingumas yra didžiausia problema, kenkianti planavimo ir pasirengimo veiksmams. Apatiją arba per menką susirūpinimą ar suinteresuotumą ekstremalių situacijų  valdymu lemia keletas priežasčių: manoma, kad labai maža reali tikimybė, kad nelaimė įvyks konkrečioje teritorijoje ir paveiks gyventojus, kurie ten gyvena; žmonės neturi pakankamai žinių apie grėsmes, galinčias paveikti jų gyvenamas teritorijas; pasirengimo nelaimėms vertė ir svarba, jo procesai kartais nežinomi ir juos sunku įvertinti.

Ekspertų nuomone, visuomenės švietimas yra komunikavimas siekiant pateikti žmonėms informaciją, jiems reikalingą priimant savarankiškus sprendimus apie riziką sveikatai, saugumui ir aplinkai. Tokių aukštus reikalavimus atitinkančių žinių  suformavimas kainuoja laiko, patirties ir, be abejo, jam būtinas planavimas. Gyventojų švietimo pastangos ekstremalių situacijų valdymui turi tris pagrindinius tikslus: pirma, informuoti apie riziką; antra, suformuoti gyventojų elgesį: rizikos mažinimo elgesį iki  ekstremalios situacijos, pasirengimo elgesį iki ekstremalios situacijos; elgesį po ekstremalios situacijos atsako fazės metu; gyventojų elgesį po ekstremalios situacijos atsikūrimo fazės metu; trečia, perspėti apie artėjančią ekstremalią situaciją.  

Švietimui ekstremalios situacijos klausimais gali būti naudojami įvairūs metodai, priklausomai nuo auditorijos. Mokyklose: kursai, specialūs renginiai, informacijos sklaida, žaidimai, knygučių spalvinimai, konkursai; verslo organizacijose: reklamos, plakatai, darbuotojų pasirengimo kampanijos, įdėklai su naudinga informacija, pirkinių krepšiai, dovanos, informacija laukiamuosiuose, kalendoriai; viešojo valdymo institucijose: dovanos svečiams, specialių kursų pasiūlymai. Visuomenei šviesti galima pasitelkti bibliotekas, kuriose pravesti kursus, temines diskusijas, susitikti su kviestiniais pranešėjais, įrengti informacines lentas, išleisti lankstinukus; organizuoti specialius renginius: „pasirengimo dienas“, pasitelkti teatro artistus, informacinius skydus, organizuoti konkursus ir be abejo  televiziją ir radiją,  laikraščius,  žurnalus, internetą.      

2018 m. lapkričio 10 d. LSA žurnalas „Savivaldybių žinios“ Nr. 19 (857-858), 6 psl.

Share Button

Komentarai (1)

Komentavimas išjungtas.


vasario 25, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), reaguodama į tai, kad Europoje sparčiai daugėja naujojo koronaviruso (COVID-19) atvejų, kreipėsi į Švietimo, mokslo ir […]

vasario 13, 2020

Vasario 11 dieną rajono Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė apsilankė „Vyturėlio“ vaikų darželyje. Svarbiausias šios viešnagės tikslas buvo […]

vasario 7, 2020

Vasario 7 d. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija posėdyje nagrinėjo kandidatų Valstybės Nepriklausomybės stipendijai gauti pateiktus dokumentus. 2020 metų pretendentai […]

vasario 3, 2020

Pradėsiu nuo platesnio žvilgsnio ir klausimo. Kas gi mums nutiko, kad vieną seniausių ir žymiausių universitetų Europoje sukūrę, pirmąją rašytinę […]

sausio 27, 2020

Norintieji įgyti darbo rinkoje paklausią profesiją gali dalyvauti šiemet pirmą kartą rengiamame ankstyvame žiemos priėmime, kuris vyksta sausio 27 d. […]

sausio 27, 2020

Sausio 24 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vykusiame pasitarime su savivaldybių merais, profesinio mokymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų […]

sausio 9, 2020

Seimas  2020 – uosius paskelbė Vaikų emocinės gerovės metais, taip siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų emocinės gerovės svarbą, gerinti […]

sausio 6, 2020

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto (PTVF) antro kurso vadybos magistrantė Aušra Simonavičiūtė praėjusias vasaros atostogas iškeitė į „Erasmus+” praktiką […]

gruodžio 15, 2019

Gruodžio 13 d. Vilniuje  LR Seimo Kovo 11-osios Akto salėje vyko Lietuvos mokslininkų sąjungos suvažiavimas, skirtas svarbiausiems mokslo ir studijų […]

lapkričio 28, 2019

 Lapkričio 27 dieną, Klaipėdos koncertų salėje, nuskambėjo baigiamasis projekto „Išlįsk į šviesą“ akordas. Jubiliejiniame, 15 –ąjame talentų konkurse „Išlįsk į […]