sausio 3, 2018
Žemės ūkio ministerijos informacija
Kaimo paramai atveriami vis patrauklesni keliai

Kaimo plėtros programos (KPP) prioritetuose šiemet išlieka parama mažiesiems ūkiams, verslams, gyvulininkystei. Viena iš naujovių ta, kad investicijos į žemės ūkio valdas bus labiau orientuotos į pastatų statybą.

Parama mažiesiems

Labiausiai paramos reikia mažiesiems ūkiams, nes jie neturi daug savų lėšų plėtrai. „Džiugu, kad priemonės veiklos sritis „Parama smulkiesiems ūkiams“ sulaukė didžiulio susidomėjimo. Šiai veiklos sričiai įgyvendinti 2014–2020 m. skirtos beveik 12 mln. Eur lėšos jau panaudotos, todėl buvo priimtas sprendimas papildomai skirti  dar 15 mln. Eur. Ši veiklos sritis – viena patraukliausių, kadangi paramos intensyvumas  siekia net 100 proc., o paramą galima gauti ne tik žemės ūkio technikai, įrangai ar gamybinių pastatų statybai,  bet ir ūkiniams gyvūnams, daugiamečiams augalams, statybinėms medžiagoms įsigyti“, – aiškina Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė.

Iniciatyvos netrūksta

Direktorė džiaugiasi, kad žemdirbiai ir kiti kaimo gyventojai nestokoja iniciatyvos ir aktyviai teikia paraiškas. „Įsipareigojimams pagal 2017 m. gautas paraiškas skirta 327,7 mln. eurų“, – sako ji. Populiariausia išlieka sritis – „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“,  2017 m. sulaukta net 880 paraiškų. Taip pat daug  paraiškų gauta pagal tokias investicines priemones, kaip „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama asbestinių stogų dangos keitimui”.

Nuo 2017 m. pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ pareiškėjams sudaryta galimybė įsigyti naudotus traktorius. Nuo 2018 m. tokią galimybę planuojama suteikti ir pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Nuo 2014 m. iki 2017 m. pabaigos jau visiškai užbaigti arba dar įgyvendinami tokie projektai: modernizuojamos 2 688 žemės ūkio valdos (planas – 5 324); remiami 2 524 smulkūs ūkiai (planas – 2 780); įgyvendinamas 41 perdirbimo įmonių modernizavimo ar restruktūrizavimo projektas (planas – 64); parama teikiama 867 jauniesiems ūkininkams įsikurti (planas – 1 390).

Sėkmingai įgyvendinama subalansuota teritorinė kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtra – patvirtinta parama pakeisti 2 790 asbesto stogų dangas, suteikta parama vietiniams keliams tiesti pagal 118 projektų. Projektai bus baigti 2018 m.

Labai svarbi kaimo plėtros sritis yra tausojantis gamtos išteklių valdymas ir klimato politikos veiksmai. Tam kasmet apie 3 tūkst. ekologinių ūkių išmokama parama už ekologinį ūkininkavimą 220 tūkst. ha plote. Už įsipareigojimus, susijusius su agrarine aplinkosauga ir klimatu, kasmet apie 5 tūkst. pareiškėjų išmokama parama beveik už 40 tūkst. ha,  pagal 4 tūkst. paraiškų išmokama parama už daugiau kaip 28 tūkst. ha „Natura 2000“ teritorijose. Kasmet pagal daugiau nei 74 tūkst. paraiškų mokamos išmokos už ūkininkavimą tose vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių – už 1,15 mln. ha, taip pat išmokama parama už beveik 25 tūkst. ha mišku apželdinto ploto.

Nauja kryptis

Šiemet ketinama labiau aktyvinti kitas paramos kryptis. „Iki šiol investicijos į žemės ūkio valdas daugiausia buvo skirtos  žemės ūkio technikai įsigyti, dabar daugiau dėmesio skirsime statyboms kaime“, – teigia Kaimo plėtros departamento direktorė.

„Už šią paramą bus galima statyti ne tik naujas fermas, bet ir kitus reikalingus statinius. Tikimės, kad tai paskatins gyvulininkystės plėtrą, mūsų siekis – išsaugoti šią šaką“, – tvirtina J. Stakėnienė.

Share Button


liepos 16, 2018

Vis daugiau Lietuvos smulkaus ir jauno verslo atstovų veiklos plėtrai ieško alternatyvaus verslo finansavimo šaltinių ir jais pasitiki – tokiais […]

kovo 9, 2018

Nuo kovo 12 d. pradedamos rinkti paraiškos pasėlių ir augalų draudimo įmokų daliai kompensuoti. Paraiškos bus priimamos iki birželio 29 […]

vasario 27, 2018

Ūkio ministerija kartu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) stiprina šalies verslo galimybes plėstis į užsienį ir pradeda teikti […]

vasario 26, 2018

Iki kovo 2 d. tautinio paveldo puoselėtojai, norintys dalyvauti renginiuose, kviečiami teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Gavus finansavimą išlaidoms padengti, […]

vasario 22, 2018

Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, nuo kovo 1 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) […]

vasario 19, 2018

Galimybė pasodinti mišką pasitaiko tikrai ne kiekvienam, o štai Inetos ir Naurio Valuckų šeimai tokia galimybė atsirado jau antrą kartą. […]

vasario 14, 2018

Nuo vasario 19 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER […]

vasario 7, 2018

Pastaruoju metu itin populiarėja sveikos mitybos banga: lietuviai augina daržoves, jos ant stalų keičia iki tol kasdien valgytą kiaulieną, auginami […]

vasario 6, 2018

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) siekia inicijuoti inovatyvių startuolių kūrimąsi visoje Lietuvoje ir jau antrą kartą skelbia konkursą „Ieškomas […]

vasario 2, 2018

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinami pirmieji Europos strateginių investicijų fondo projektai. Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę, šiandien UAB „Viešųjų investicijų plėtros […]

sausio 31, 2018

Nacionalinė mokėjimo agentūra primena, kad iki vasario 5 d. priimamos paraiškos pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones. […]

sausio 25, 2018

Europos Komisija (EK) patvirtino įgyvendinimo reglamentą Nr. 2018/108, kuriuo nuo liūčių ir potvynių nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams skyrė 9 mln. 120 tūkst. […]

sausio 25, 2018

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė Europos Komisijai Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos pakeitimą, kuriuo siūloma daug Lietuvos žemdirbiams […]

sausio 25, 2018

Vyriausybė patvirtino patikslintą Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašą, kurį parengė Aplinkos ministerija. Šis teisės […]

sausio 22, 2018

Žemės ūkio ministerija pabrėžia, kad administracinės naštos mažinimas žemės ūkio subjektams yra prioritetinis uždavinys, kurio įgyvendinimo darbai yra gerokai įsibėgėję […]

sausio 19, 2018

Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę, potencialius pareiškėjus ir vietos savivaldos atstovus apie Europos strateginių investicijų fondo (toliau – ESIF) finansavimą, […]

sausio 11, 2018

Gyvūnų augintojai gali gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos informuoja, […]

sausio 11, 2018

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pakvietė finansų įstaigas teikti paraiškas naujai paskolų portfelio garantijų priemonei „Paskolų portfelio garantijos paskoloms […]

sausio 8, 2018

Bičių laikytojams 2017 m. pabaigoje išmokėta 638 tūkst. eurų parama už papildomą bičių maitinimą. Paramos sulaukė 6704 bitininkai. Jiems parama […]

sausio 5, 2018

Žemės ūkio ministerija  išsikėlė tikslą, kad parama būtų prieinama kuo didesniam pareiškėjų ratui, todėl supaprastinamos Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) […]