sausio 5, 2016
Kaišiadorių ikimokyklinėse vaikų ugdymo įstaigose rasta pažeidimų

Kaišiadorių rajone ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas ilgiau nei 4 val., organizuojant vaikų maitinimą ir poilsį tam pritaikytose patalpose yra vykdomas 13 įstaigų. Kadangi ikimokyklinio amžiaus vaikai yra labai jautrūs neigiamam aplinkos veiksnių poveikiui, todėl įstaigos, kurias lanko šio amžiaus vaikai yra priskiriamos didžiausios rizikos grupei ir jų higienos reikalavimų kontrolei yra skiriamas ypatingas dėmesys.

Įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas veiklą reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (toliau – HN 75 : 2010). Nors su šio teisės akto nuostatomis jau senai turėjo susipažinti vaikų ugdymo įstaigos bei jų laikytis savo veikloje, tačiau tenka apgailestauti, kad minėtos higienos normos pažeidimų nemažėja.

Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyrius 2015 metais planine tvarka patikrino 10 rajone veikiančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir tik 4 iš jų nenustatė higienos normos reikalavimų pažeidimų. Tai – Kaišiadorių l. d. ,,Žvaigždutė“, Žiežmarių l. d. ,,Varpelis“, Rumšiškių ir Pakertų vaikų darželiuose.

Kituose ikimokyklinėse ugdymo įstaigose dažniausiai buvo nustatyti šie pažeidimai:

• teritorija aptverta žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora ir visų žaidimo aikštelių dangos, atsižvelgiant į žaidimų pobūdį, nėra padengtos saugia danga;

• vaikų ugdymo patalpose langai neturi langų atidarymo ribotuvų;

• aštrios šildymo įrenginių dalys nėra apsaugotos grotelėmis ar kitomis tinkamomis priemonėmis;

• visų įstaigos patalpų sienos nėra lygios, lengvai valomos drėgnu būdu ir atsparios valymo bei dezinfekcinėms medžiagoms, o patalpų naudojimo metu atsiradę sienų, lubų, grindų, įrenginių ar inventoriaus defektai, galintys turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui, nedelsiant nepašalinti;

• įstaigų patalpos, įrenginiai ir kitas inventorius nebuvo prižiūrimi taip, kad būtų užtikrinta švara, o paviršiai ir žaislai būtų be vizualiai matomų nešvarumų;

• patalpos naudojamos ne pagal paskirtį.

Operatyvioji kontrolė, turint pagrįstos informacijos, kad ikimokyklinės vaikų ugdymo įstaigos veikla galimai neatitinka teisės akto reikalavimų atlikta 3 įstaigose. Buvo nustatyti šie pažeidimai:

• įstaiga veiklai neturėjo leidimo – higienos paso;

• patalpų įrengimas neatitiko higienos normos reikalavimų, nes laiptai neužtikrino vaikų saugumo;

• aštrios šildymo įrenginių dalys nėra apsaugotos grotelėmis ar kitomis tinkamomis priemonėmis;

• unitazai neįrengti kabinose;

• vaikui sunegalavus įstaigoje, nebuvo nustatyta ir patvirtinta jo izoliavimo iki atvykstant tėvams tvarka ir vaikas, turintis akivaizdžių ligos požymių nebuvo izoliuotas nuo sveikų vaikų;

• asmenys, dirbantys su dezinfekcijos priemonėmis, nemoka naudotis šiomis priemonėmis ir nesilaiko gamintojo ar tiekėjo saugos duomenų lapuose ar naudojimo instrukcijoje nurodytų sveikatos saugos reikalavimų.

Už higienos reikalavimų pažeidimus 2 ikimokyklinio ugdymo įstaigų atsakingiems darbuotojams taikytos administracinio poveikio priemonės.

Nors minėtos higienos normos 95 punkte draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikus, taip pat turinčius utėlių ar glindų į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, tačiau ne tik auklėtojos, bet ir patys tėvai dažniausiai šio reikalavimo nevykdo, todėl vaikas, patekęs į grupę su infekcinės ligos požymiais, yra potencialus infekcijos šaltinis sveikiems vaikams.

Share Button


gruodžio 15, 2019

Kaišiadorių muziejaus direktoriaus Olijardo Lukoševičiaus parašytoje knygoje „Trakų (Kaišiadorių) apskritis 1918–1940 m.: tarp valdžios ir savivaldos“ pateikiami dabar jau dviejų […]

rugpjūčio 8, 2019

Visuomenei sujudus ir pasidalinus į skirtingas stovyklas dėl Žiežmariuose ir Biržuose gyvenančių žmonių reakcijos į siūlymą greta apgyvendinti neįgaliuosius bei […]

sausio 22, 2019

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad 2019 m. sausio 21 d. NVSC specialistai rekomendavo Kauno ir Panevėžio miestų, Prienų, […]

liepos 19, 2018

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Rumšiškėse vykstančioje Tautinėje skautų stovykloje. Minint skautų judėjimo šalyje šimtmetį, į didžiausią šalies istorijoje […]

birželio 19, 2018

Birželio 16 dieną Lietuvos liaudies buities muziejuje Tremties ir pasipriešinimo sektoriuje vyko Gedulo ir Vilties dienos minėjimas. Čia yra unikalus muziejinis […]

kovo 5, 2018

Atsižvelgiant į VšĮ Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro Visuotinio dalininkų susirinkimo 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu „Dėl atliekų priėmimo […]

vasario 23, 2018

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 15 d. posėdyje priėmė sprendimą „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo […]

vasario 23, 2018

Įsivyravus šaltiems ir ramiems orams, kai kuriuose Lietuvos miestuose aplinkos ore susidarė nepalankios sąlygos teršalams išsisklaidyti. Tai daugiausia lėmė šiluminės […]

vasario 14, 2018

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas (NVSC Panevėžio departamentas) informuoja, kad daugėja naujų ŽIV infekcijos atvejų. […]

vasario 6, 2018

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vasario 9 dieną Seime organizuoja konferenciją, skirtą […]