rugsėjo 22, 2015
Ramunė Šaltienė / "Šilelis"
Koplyčioje atgijo vargonininko Petro Garšvos tarnystės metai Anykščiuose

Rugsėjo 19 d. Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre vyko vargonininko Petro Garšvos gyvenimui Anykščiuose atminti skirta popietė.

Joje dalyvavusieji maestro artimieji, dainai ir giesmei suvienyti anykštėnai, prisiminė kokį P. Garšvą matė ir pažino. Renginį moderavo bei vedė Tomas ir Linas Ladigos. Pradžioje buvo prisiminti svarbiausi P. Garšvos biografijos faktai, iki laikotarpio Anykščiuose.

Petras Garšva gimė 1905 m. rugpjūčio 29 d. Linkuvoje. Jis anksti pradėjo domėtis muzika. Dar iki Pirmo pasaulinio karo pradėjęs lankyti rusišką parapijinę pradžios mokyklą Linkuvoje, lavinosi ir karo metais.1920 m. įstojo į Linkuvos progimnaziją, baigė tik 4 klases, nes buvo paimtas į Lietuvos kariuomenę.1928 m. grįžęs iš armijos pradėjo vargonininkauti Linkuvos bažnyčioje, padėdamas Kaziui Jovaišai ir kartu iš jo mokydamasis. K.Jovaišai iš Linkuvos išvykus į Rokiškio gimnaziją, P.Garšva tapo vieninteliu Linkuvos bažnyčios vargonininku. Jausdamas muzikinio išsilavinimo ir teorinių žinių stoką jis jau suaugęs, vedęs ir vaikų tėvas, ryžosi mokytis. 1940 m. įstojo į Šiaulių muzikos mokyklos vargonų klasę.1942 m. birželio 11 d. buvo priimtas į Linkuvos gimnaziją muzikos mokytoju. 1946 m. P. Garšvos vadovaujamas  gimnazijos choras dalyvavo Dainų šventėje. Geras pasirodymas Dainų šventėje atnešė garbę visai tuometinei Joniškio apskričiai, kuriai priklausė Linkuva. Už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą P.Garšva 1948 m. vasario 18 d. buvo apdovanotas medaliu „Už šaunų darbą“. Nuo 1950 m. liepos 15 d. iš muzikos mokytojo pareigų P.Garšva švietimo ministro buvo atleistas. Ėmėsi vadovauti tuo metu besikuriantiems liaudies chorams Linkuvoje ir jos apylinkėse. 1965 m. jam pavyko gauti muzikos mokytojo darbą Molėtuose. Nuo 1970 m. iki 1989 m. jis dirbo Anykščių parapijoje vargonininku.  Mirė Anykščiuose 1994 m. kovo 30 d.

Popietės metu atgaivinti įsimintinas akimirkas, apžvelgti brandžiausią maestro tarnystės Dievui, parapijai ir  žmonėms laikotarpį Anykščiuose, padėjo ekrane rodomos nuotraukos, kuriose popietės dalyviai pažino save šalia P. Garšvos bei prisiminė Anykščių choro  keliones ir gastroles Telšiuose, Vabalnininke, Linkuvoje. Prisiminimuose atgijo atsakingas, darbštus, reiklus, uždaras, disciplinuotas, sportiškas žmogus.

Renginyje dainavo ir giedojo kamerinis choras „Salve Cantus“  (vad. R. Griauzdė) ir  atminimo popietei suburtas „Retro“ choras, kuriame giedojo parapijiečiai, turėjusieji laimę prisiliesti prie P. Garšvos gyvenimo.

„Maestro buvo labai darbštus ir norėdavo, kad choro atliekamos giesmės skambėtų tobulai. Pačioms svarbiausioms šventėms –  Šv. Velykoms bei Šv. Onos atlaidams  – choras paruošdavo kokio žinomo kompozitoriaus giesmę, kurią atlikdavome iškilmių proga. Jis nuolat pabrėždavo, kad jeigu giedi bažnytiniame chore, balsą privalai tausoti“, – popietėje pasakojo anykštėnai.

„Apie tai, koks brangus yra laikas, susimąstome prisimindami mums brangius žmones ir nors trumpam sugrįždami atgal. Dėkojame visiems susirinkusiems už  kartu praleistas malonias akimirkas, bei prisidėjusiems prie jaukaus renginio organizacinio darbo. Nuoširdžiai tikime, kad pagerbti P. Garšvos atminimą susitiksime dar ne kartą“, – tardami šiuos žodžius, vedantieji pakvietė drauge sugiedoti „Kur giria žaliuoja“.

Renginyje dalyvavusieji P. Garšvos artimieji, dukra Regina Garšvaitė (Bartkienė) ir sūnus Petras Garšva,  dėkojo visiems už šiltą bendravimą ir iš naujo pereitą Tėvelio gyvenimo kelią.

Share Button


gegužės 18, 2020

Zarasų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje eksponuojama dailininkės vaikų knygų iliustratorės Marijos Smirnovaitės paroda „Bijau varlės“. Iliustracijos sukurtos pagal Nacionalinės […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]

gegužės 6, 2020

Lietuvos informacinę erdvę stebintys kariuomenės ekspertai atkreipia dėmesį į vis didėjantį dezinformacijos srautą, susijusį su koronaviruso valdymu. Specialistai ragina gyventojus […]

balandžio 28, 2020

Lėlių teatras – viena iš daugelio formų skirta supažindinimui su literatūros kūriniais, tinkanti saviraiškai, improvizacijai, žaidimui. Ruošiantis Nacionalinei Lietuvos bibliotekų […]

balandžio 27, 2020

Svėdasų kraštas išugdė daugybę rašytojų, menininkų, mokslininkų ir kitokių žymių žmonių, kuriais didžiuojamasi ne tik jų gimtinėje, bet ir visoje […]

balandžio 27, 2020

„Tavo akys matė mane dar negimusį ir Tavo knygoje buvo viskas surašyta: dienos, kurias man skyrei, kai dar nė vienos […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

balandžio 24, 2020

Nuo pirmadienio, balandžio 27 d., lankytojams atveriami atvirose erdvėse esantys pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, zoologijos, botanikos sodai, išskyrus apžvalgos […]

balandžio 23, 2020

Daugelis parodose ir kituose renginiuose išvydę anykštėno tautodailininko Broniaus Budreikos meninės kalvystės darbus, pavadina jį „kalvių kalviu“. Ir neapsirinka. Tik […]