spalio 20, 2015
Liudvika Danielienė, LPKTS Anykščių filialo narė
Istorinė atmintis atgimsta paminkluose

Spalio 17 dieną Butėnų kaime buvo pašventintas paminklas Butėnų kaimo partizanams atminti. Į renginį susirinko per 250 dalyvių – Butėnų kaimo bendruomenės nariai, Anykščių r. savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Saulius Rasalas, LR Seimo narys Arvydas Anušauskas, LPKTS primininkas Gvidas Rutkauskas, LPKTS Anykščių filialo nariai, jaunieji šauliai iš Utenos ir Anykščių, Svėdasų gimnazijos skautai. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pašventino paminklą, kurio statybą finansavo Rūta ir Petras Baronai (skulptorius Vladas Gaidys).

Nuaidėjus patrankos salvėms, skambėjo Butėnų kaimo moterų ansamblio atliekamos dainos.

Buvo surengta konferencija „Ir tada buvo „Žalgiris“, kuri vyko R. ir P. Baronų viloje, gražiame gamtos kampelyje Butėnų kaime. Kalbėjo renginio svečiai, partizanų giminės bei artimieji. Konferencijos metu buvo prisiminta Svėdasų krašto partizanų kova. „Svėdasų krašto partizanams kurį laiką vadovavo vadas slapyvardžiu „Žalgiris“, kurio pavardė nežinoma iki šių dienų, manoma, kad jis atvyko iš Žemaitijos.  Butėnų kaimo partizanams: Povilui Baronui – Briedžiui, Petrui Pakštui – Gintarui, Jonui Milčiukui, Alfredui Milčiukui – Tigrui, Jonui Žemaičiui – Maumedžiui, Vytautui Vilučiui – Perkūnui, Steponui Šukiui – Gaidžiui atminti pastatytas paminklas neleis pamiršti mūsų tautos didvyrių, kurie žuvo, kad mes laisvi būtumėme. Iš  paminėtų septynių partizanų Petras Pakštys ir Alfredas Milčiukas buvo nuteisti kalėti Sibiro lageriuose, kiti penki – žuvo,“ –apie Butėnų kaimo partizanų kovą prieš okupantus ir jų likimus pasakojo muziejininkas Raimondas Guobis.

Liūdną partizanų vado Povilo Barono – Briedžio šeimos istoriją pasakojo sūnus Albertas Baronas. Anot jo, motiną įkalino Sibiro lageriuose, o penkis mažamečius vaikus ištrėmė į Sibirą su močiute. Kai močiutė nebegalėjo išmaitinti anūkų, jie visi buvo paimti į vaikų namus, kur buvo draudžiama kalbėti gimtąja kalba. Skaudžiausia, kad Albertas  šeimos istorijos negalėjo papasakoti gimtąja kalba, o pasakojo rusų kalba.

Istorikas, LR Seimo narys Arvydas Anušauskas supažindino su visos Lietuvos mastu vykusiu lietuvių tautos genocidu okupacijos metais ir pasakojo apie partizaninę kovą mūsų šalyje.

Kalbėjo ir istorikas Norbertas Černiauskas, „Trakinių partizanai“ organizatorius, jau 10 metų organizuojantis patriotinius renginius Lietuvos partizanams atminti. Šiuose renginiuose jaunimas supažindinamas su partizanine kova, bunkeriais, tuometiniais ginklais.

Konferencijai pasibaigus, renginio dalyviai vaišinosi kareiviška koše, kava, arbata, pyragaičiais  ir iš medžiotojų dovanotos žvėrienos pagamintais skaniais valgiais.

Po renginio visi skirstėsi su mintimi, kad kiekvienas pastatytas paminklas – tai dar viena įamžinta mūsų šalies istorijos dalelė.

Share Button


gruodžio 15, 2019

Kaišiadorių muziejaus direktoriaus Olijardo Lukoševičiaus parašytoje knygoje „Trakų (Kaišiadorių) apskritis 1918–1940 m.: tarp valdžios ir savivaldos“ pateikiami dabar jau dviejų […]

gruodžio 12, 2019

Rugsėjo 29 dieną Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Katedros rezidentas garbės kanauninkas profesorius, teologijos daktaras Rimas SKINKAITIS šventė savo gyvenimo […]

gruodžio 11, 2019

Lapkričio 22 dieną Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje Griškabūdžio ir Barzdų klebonas kun. Vytautas Mazirskas, Paluobių ir Braziūkų klebonas kun. Andrius […]

gruodžio 10, 2019

Šiemet minima iškilaus Lietuvos chirurgo, mokslininko, išradėjo, hab. m. dr. Jono Stanaičio 100-mečio sukaktis (g. 1919 09 20 Matarnų kaime, Šakių apskr. […]

gruodžio 9, 2019

Neseniai Vokietijoje eksponuota paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą. 1945–1948“. Iš ten ji buvo atvežta į […]

gruodžio 7, 2019

Šiais, Vietovardžių metais, pasidomėkime, ką byloja kaimų ir kitų gyvenamųjų vietų pavadinimai. Apie tai kalbėjomės su dviem pašnekovais – Lietuvių […]

gruodžio 6, 2019

Spanguolių sultyse yra proantocianidas, neleidžiantis susidaryti dantų akmenims, todėl šiandien jau kuriamos dantų priežiūros priemonės, galėsiančios apsaugoti nuo paradantozės. Tyrimai […]

gruodžio 5, 2019

Geriausias būdas pažeminti tautą – kirsti per jos simbolius, sukompromituoti iškiliausias istorines asmenybes, teigia atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjas, […]

gruodžio 4, 2019

Sukako 70 metų nuo mokytojo ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataro, Tauro […]

gruodžio 4, 2019

Anykščių rajone, Svėdasų krašte, iškilmingai pagerbti Lietuvos Laisvės kovų dalyviai, prieš 70 metų žuvę Drobčiūnų miške ir palaidoti Kunigiškių kapinėse. […]