3 liepos, 2023
LGGRTC

Leipalingyje – pagarba J. Vitkui-Kazimieraičiui ir Lietuvos laisvės gynėjams

2023 m. liepos 1 d. Leipalingyje (Druskininkų sav.) ir jo apylinkėse įspūdingai paminėtos 77 –osios Pietų Lietuvos partizanų vado, pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio žūties metinės.

Už jį ir visus Lietuvos partizanus Leipalingio Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje buvo aukojamos šv.Mišios. Apie gilų Kazimieraičio ir visų Lietuvos partizanų tikėjimą, kuris suteikė tvirtybės beviltiškai sunkiose situacijose ir laikui nepavaldžias vertybes: pareigą Tėvynei  ir asmeninę auką – pamokslo metu kalbėjo J. Vitkaus- Kazimieraičio vaikaitis, Vilniaus universiteto kapelionas, kunigas Gintaras Vitkus SJ.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narė Angelė Jakavonytė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr.Arūnas Bubnys, J. Vitkaus-Kazimieraičio giminės, Leipalingio krašto žmonės, Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai, Lietuvos partizanų artimieji ir kiti garbūs svečiai, neabejingi savo krašto istorijai.

Po Šv. Mišių renginio dalyviai padėjo gėlių ir uždegė atminimo žvakutes prie buvusios NKVD būstinės pastato Leipalingyje, kur 2022 m. spalio mėn. buvo rasti J.Vitkaus-Kazimieraičio palaikai.

,,J. Vitkus-Kazimieraitis buvo didelės dvasios ir pasiaukojimo žmogus, visą savo gyvenimą paskyręs kovai už Tėvynės laisvę ir begaliniam tikėjimui, kad okupuota Lietuvos valstybė vėl bus laisva. Džiugu, kad šiandien pirmą kartą J. Vitkaus-Kazimieraičio šeima ir artimieji pulkininko žūties metines pasitinka žinodami, kad šios iškilios asmenybės palaikai rasti ir rudenį bus garbingai palaidoti Antakalnio kapinėse“,- sakė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr.Arūnas Bubnys.

Pasak dr. A. Bubnio, ieškant iškilaus Lietuvos partizano J. Vitkaus-Kazimieraičio palaikų, daug pasidarbavo LGGRTC Paieškų ir identifikavimo skyriaus, kuriam vadovauja Rimantas Zagreckas, darbuotojai. Svarbus buvo, yra ir bus ieškant partizanų palaikų bendradarbiavimas su vrš. Ernectu Kuckailiu ir archeologu dr. Linu Kvizikevičium.

Svarbaus partizaninio pasipriešinimo dalyvio, Laisvės kovotojo karžygio, Pietų Lietuvos partizanų srities vado, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo organizatoriaus, pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio žūties 77-osiose minėjimo metinėse jautriai skambėjo Lietuvos partizanų dainos, B. Brazdžionio, J. Marcinkevičiaus, J. Strielkūno poetų eilės, pasisakymai, skirti J. Vitkui-Kazimieraičiui bei visiems Dzūkijos ir Lietuvos laisvės kovotojams atminti.

„Labai pagarbiai J. Vitkų-Kazimieraitį prisimindavo mano Tėtis, partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.Varėnos rajone Kasčiūnų kaimo sodyboje įrengtoje vadavietėje kurį laiką jis gyveno. Tad Tėtis turėjo ne vieną progą įsitikinti, kokios aukštos moralės tai buvo žmogus. Tikėkime, kad bus surasti ir amžinojo poilsio atguls visi Lietuvos žemėje užkasti partizanai, o mes, tęsdami jų pradėtus darbus, ryžtingai budėsime laisvės sargyboje“, – renginyje kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo narė Angelė Jakavonytė.

Renginio dalyviai aplankė J.Vitkaus-Kazimieraičio žūties, jo buvusio bunkerio vietos Janavo kaimo (Druskininkų sav.) miškuose, taip pat ir Dainavos apygardos vado Liongino Baliukevičiaus-Dzūko bunkerio vietą.

Pagerbdamas Dzūkijos krašto partizanus, LGGRTC vadovas dr. A. Bubnys padėjo gėles.

Dainavos apygardos partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis buvo rašytas 1948–1949 m. ,,Šis pasipriešinimo kovų ir apmąstymų dienoraštis pusę amžiaus išgulėjo buvusiame KGB archyve Vilniuje. Negailestingos partizanų kovos kontekste daromi išsamesni apibendrinimai, tautos ir valstybės išlikimo klausimais, šiandien išlieka kaip niekad aktualūs“, – prie L.Baliukevičiiui – Dzūkui atminimo ženklo kalbėjo LGGRTC vadovas A.Bubnys.

Istorinės atminties renginį vedė: Laima Žukauskaitė, Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus kraštotytros muziejaus darbuotoja ir J. Vitkaus- Kazimieraičio vaikaitis, kunigas G. Vitkus SJ.

Renginį organizavo:pulkininko J. Vitkaus-Kazimieraičio atminimo draugija, Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus kraštotyros muziejus, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, ūkininkas Antanas Vailionis.


2 gruodžio, 2023

Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Sauliaus Pečeliūno mirties. Prezidentas Gitanas Nausėda […]

1 gruodžio, 2023

Pagramančio miške (Šilalės raj.) Valstybinių miškų urėdija atkūrė partizanų žeminę, kurioje per laisvės kovas glaudėsi Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės būrys. […]

29 lapkričio, 2023

Vilniaus 700 metų sukakties proga UAB „Monetų namai“, bendradarbiaudami su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, J. K. Vilčinskio Vilniaus albumą išleido nauja […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
27 lapkričio, 2023

Lapkričio 24 d. Kaune vyko Lietuvos išlaisvinimo komiteto (toliau — VLIK’as) – lietuvių antinacinio (vėliau – antisovietinio) pasipriešinimo organizacijos 80-mečio […]

26 lapkričio, 2023

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) duomenimis, 36 iš 60 Lietuvos savivaldybių desovietizacijos komisijai dar nėra pateikusios galimai […]

26 lapkričio, 2023

2023 m. lapkričio 24 d.Vilniuje, prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti, vyko Holodomoro – 1932–1933 metais sovietų režimo Ukrainoje sukelto […]

Prezidentūros nuotr.
23 lapkričio, 2023

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė ketvirtadienį Vilniaus rajone susitiko su Keturiasdešimt Totorių kaimo bendruomene. Susitikime dalyvavo Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas […]

23 lapkričio, 2023

2023 metų Laisvės premija paskirta  Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyviui, pogrindinės spaudos leidėjui ir publicistui, politiniam kaliniui, Lietuvos Katalikų Bažnyčios […]

Viktorijos Chornos nuotr.
22 lapkričio, 2023

2023 m. lapkričio 21 d. Seimo Laisvės gynėjų galerijoje buvo atidaryta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir […]

20 lapkričio, 2023

Lapkričio 16 d. Užutrakio dvaro sodyboje Trakuose vyko Vilniaus apskrities konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas 2023“ atidarymo ir laureatų […]

20 lapkričio, 2023

Į 2025 metais minimų Lietuvai svarbių įvykių ir asmenybių sukakčių sąrašą siūloma įrašyti poetų Pauliaus Širvio ir Justino Marcinkevičiaus gimimų […]

V. Lukono nuotr.
17 lapkričio, 2023

„Pažinkime Lietuvos dvarus“ – kvietimas keliauti, domėtis ir atrasti dvarų paveldą skambėjo net dvejus metus. Į projektą įsitraukė gausus būrys […]

Samuelio Bako muziejus / A. Morozovo, VGŽIM archyvo nuotr.
17 lapkričio, 2023

2017 metų lapkričio 16-ąją, Tarptautinę tolerancijos dieną, duris atvėrė nepaprastą likimą menanti meno erdvė – Holokaustą išgyvenusio litvakų dailininko, Vilniaus […]

XXr valdyba ir štabas (M. Reisgys - dešinėje)
17 lapkričio, 2023

„Mano tėvas – australas. Kai baigiau universitetą, gavau architektūros diplomą, tvarkiausi dokumentus ir mamai sakau – keičiu vardą: imu senelio […]

16 lapkričio, 2023

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė ir Europos Tarybos atstovė Claudia Luciani ketvirtadienį Vilniuje vykusios tarptautinės konferencijos metu Europos Tarybos ženklu […]

14 lapkričio, 2023

Lapkričio 10 d. Ignalinos krašto muziejus pristatė kino scenografijos parodą „Ateities paviljonai“.  Džiaugtasi penkių jaunų autorių, neseniai baigusių Vilniaus dailės […]

Dr. Daiva Vaitkeviienė, Sonatos Kotrynos Grėbliūnaitės nuotr.
13 lapkričio, 2023

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija 2023 metų premiją nusprendė skirti mitologei, tautosakininkei, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus […]

Parodą pristato LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė R.Driaučiūnaitė
13 lapkričio, 2023

Šiais metais Lietuva mini partizano, politinio kalinio, dimisijos kapitono, ilgamečio Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko, Prienų garbės piliečio […]

9 lapkričio, 2023

Lietuvos pilių ir dvarų asociacija įgyvendina projektą „Meistrystė dvaruose: pažinti, kad būtų išsaugota“. Juo siekiama prisidėti prie didesnio kultūros paveldo […]

9 lapkričio, 2023

Sutvarkytas valstybės saugomas kultūros paveldo objektas – Čekiškės sinagogos pastatas, patenkantis į kultūros paveldo vietovės – Čekiškės istorinio miesto dalies […]