rugsėjo 4, 2020
Bronius Vertelka | XXI amžius
Savanorių atminimas paženklintas paminklu

Vos ne šalia Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriaus iškilo paminklas šio krašto savanoriams atminti. Jo granito lentose iškaltos 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Vadoklių valsčiaus savanorių ir Vyties Kryžiaus kavalierių pavardės. Didingo kūrinio autorius ir sumanytojas – vienas pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos kultūros ir meno premijos laureatų, iš sostinės į gimtinę gyventi grįžęs skulptorius prof. Gediminas Karalius.

Paminklo Vadokliuose atidengimo šventė vyko rugpjūčio 29-ąją. Pirmiausia žmonės rinkosi į Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose. Į atėjusius kreipęsis ir visus susirinkusius pasveikinęs parapijos klebonas kun. teol. lic. Ričardas Banys sakė, jog šiandien prisimenami ne tik šio krašto savanoriai, bet ir visi Lietuvos didvyriai, kurių dėka dabar galima gyventi oriai ir prasmingai. Šv. Mišių homiliją iš sakyklos sakęs klebonas kalbėjo, kad kiekvieno Lietuvos piliečio pareiga – saugoti savo krašto ramybę ir prireikus stoti ją ginti.

Priešais altorių prie savo vėliavos pasikeisdami garbės sargybą ėjo šių dienų savanoriai. Grojo Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) orkestras, kurio muzikavimą susirinkusieji palydėjo plojimais.

Po šv. Mišių iš bažnyčios žmonės ėjo stebėti paminklo atidengimo iškilmės. Netrukus čia nuskambėjo visų giedamas Lietuvos himnas. Teisė perkirpti tradicinę juostą suteikta rajono vicemerui Antanui Pociui, paminklo autoriui prof. Gediminui Karaliui, Vadoklių seniūnui Vytautui Kaupui ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos rinktinės vadui pulkininkui leitenantui Vidui Zabielai. Grojant orkestrui, palaiminimo maldos žodžius tarė klebonas kun. R. Banys ir pašventino didingą kūrinį.

Vadoklietė mokytoja Valerija Miškinienė pagarsino šio krašto savanorių pavardes. Nuaidėjo šautuvų salvės, suskambėjo bažnyčios varpai.

Šventės dalyvius sveikinęs rajono vicemeras A. Pocius sakė, kad klausydamas savanorių pavardžių pagalvojęs: o kas žemę dirbo? Tai galbūt darė vadoklietės moterys, kai vyrai kariavo. Vicemeras tikino, kad savanoriai ėjo ne mirti, bet kovoti už geresnį gyvenimą. Ir tai primins šis paminklas. Jis dėkojo prof. G. Karaliui, seniūnui V. Kaupui už tai, kad Panevėžio rajono pakraščio miestelyje atsirado Gediminaičių stulpus vaizduojantis statinys.

Panevėžio rajono garbės pilietis prof. G. Karalius sakė, kad čia susirinko pagerbti atminimą tų, kurie prieš 100 metų gynė laisvę ir teisę gyventi ir dėkojo kebonui, visiems parapijiečiams, kultūros centrui, vietos bendruomenei, tiems, kas surengė tokią šventę. Prof. G. Karalius įteikė savo sukurtus atminimo medalius grupei jam svarbių asmenų. Jį gavo ir Vadoklių miestelio ir Mikėnų kaimo bendruomenės pirmininkas Justas Vasiliauskas. KASP Vyčio apygardos rinktinės vadui V. Zabielai perduota Seimo nario Antano Bauros dovana – istorinė vėliava. Prof. G. Karalius gavo Vlado Putvinskio atminimo medalį.

Seniūnas V. Kaupas atskleidė, kaip pavyko tikrove paversti mintį, užgimusią prieš penkerius metus, – statyti paminklą savanoriams. Prof. G. Karaliui įteikė jo kopiją. Seniūnas išvardijo prie paminklo statymo prisidėjusius žmones ir jiems įteikė dovanėles. O tarp gavusių iš jo rankų  padėkas – Jotainių ir Vadoklių miestelio ir Mikėnų kaimo bendruomenių pirmininkai Milda Tamokaitienė bei Justas Vasiliauskas, Vadoklių vyr. bibliotekininkė Joana Burokienė.

Už finansinę paramą seniūnijos vadovas dėkojo Bronės Kaupienės bei Aldonos ir Antano Vanagų šeimoms. Padėkojo ir visiems prisidėjusiems prie paminklo atsiradimo.

Iškilmingąją šventės dalį vedė panevėžietis aktorius Marius Cemnickas.

Paskui nuo paminklo, grojant orkestrui, šventės dalyviai pasuko link miestelio kapinių. Jose prie savanorių kapų padėjo gėlių, uždegė žvakutes.

Paskui renginio dalyviai ėjo į senąjį Vadoklių kultūros centro pastatą. Čia buvo rodomas vaidinimas „Vadoklių išvadavimas“. Kolektyvinis entuziastų vadokliečių spektaklis sukurtas pernai minėtoms 100-osioms Vadoklių išvadavimo iš bolševikų metinėms. Jame vaidino Vadoklių kultūros centro ir vietos bendruomenės nariai. Po spektaklio visi pakviesti į Vadoklių pagrindinės mokyklos aikštę. Renginio dalyviai bendravo, vaišinosi kareiviška koše ir arbata.

Renginį organizavo Panevėžio rajono savivaldybė, Vadoklių seniūnija, Vadoklių kultūros centras, Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija,Vadoklių miestelio ir Mikėnų kaimo bendruomenė.

 

 

Share Button

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


spalio 26, 2020

Kiek darganotą, bet dar pakankamai šiltą spalio 22 d. popietę Biržų krašto ūkininkai skubėjo į Biržų kultūros centrą, kur vyko […]

spalio 26, 2020

Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas susipažinęs su parengtu ir pateiktu svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės […]

spalio 24, 2020

Baltomis skarelėmis pasidabinusių moterų būrelis vieną rudens popietę užpildė Pasvalio miesto kapinių erdvę prie paminklo Mirusioms motinoms visai kaip 1933-iasiais, […]

spalio 24, 2020

Nuo kitos savaitės, spalio 26 d. vietiniai karantinai yra paskelbti šiose savivaldybėse: Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos […]

spalio 23, 2020

„Regionų magnetai“ iškilmingas renginys – VRM finansuojamų regioninės plėtros projektų 2014-2020 apdovanojimai. Renginio metu apdovanoti geriausi infrastruktūros projektai šalies regionuose. Spalio […]

spalio 22, 2020

Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas susitiko su biržiete Rasa Jakiene. Susitikimo metu buvo aptarta galimybė Širvėnos ežere naudoti plaukiojantį […]

spalio 22, 2020

Artėjant pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Konstitucijos – dienai ir tradiciškai Europos Sąjungos valstybėse minimai Europos teisės dienai, šalies teismų […]

spalio 21, 2020

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendina įvairaus amžiaus ir socialinių grupių auditorijai skirtą projektą „Praeitis įprasmina dabartį“, skirtą  rajono istorinės […]

spalio 21, 2020

Atsižvelgdama į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, trečiadienio posėdyje Vyriausybė pritarė savivaldybių skirstymui į tris zonas pagal epidemiologinius rodiklius – geltoną, žalią […]

spalio 21, 2020

Nors jūra nuo Lietuvos sostinės yra nutolusi per daugiau nei 300 km, tačiau būtent Vilniuje – Gedimino prospekte 13 „Gobis/Lauko […]

spalio 21, 2020

Biržų rajono savivaldybėje palaipsniui auga senų daugiabučių namų renovacijos tempai. Nuo 2013 m. atnaujinti 45 daugiabučiai namai iš 104. Vienas […]

spalio 20, 2020

Kai derlius nuimtas, aruodai užpildyti, prieauglis suskaičiuotas, ateina laikas įvertinti nuveiktus svarbiausius darbus, aptarti pasiektus rezultatus, padėkoti ūkininkams už jų […]

spalio 20, 2020

Spalio 15 d. Vadoklių miestelio renginių aikštėje vyko Panevėžio rajono kultūros darbuotojų šventė „Širdies pašaukti“. Šios garbingos profesijos atstovus pagerbti […]

spalio 20, 2020

Biblioteka „Židinys“ (Nemuno g. 76, Panevėžys) pristato naujieną – pasakų terapijos programą su pelėda Drūlija. Pasakos nuo seno yra neatsiejamas […]

spalio 19, 2020

Spalio 19 d. Kaune Žaliakalnyje Perkūno alėjoje  prie namo Nr. 11 įvairių visuomeninių organizacijų pilietiški atstovai ir miestiečiai  susirinko pasirašyti […]

spalio 19, 2020

Kupiškio rajono savivaldybės administracija automobilių stovėjimo aikštelėje prie Kupiškio marių, Aukštupėnų k., įrengė VšĮ „Transporto kompetencijų agentūra“ perduotą vidutinės galios […]

spalio 15, 2020

Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas dalyvavo Panevėžio regiono merų susitikime, kuriame buvo svarstomas Panevėžio regiono plėtros tarybos steigimo klausimas. […]

spalio 15, 2020

Šiandien Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas ir Savivaldybės administracijos specialistai susitiko su Biržų kempingo nuomininkais. Susitikimo metu aptarti kempingo […]

spalio 15, 2020

Apsilankius Bartninkuose (Vilkaviškio r.) dėmesį patraukia įspūdingi Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griuvėsiai – valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. […]

spalio 13, 2020

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka dalyvauja kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimo programoje. Lietuvos kultūros tarybai […]