4 rugsėjo, 2020
Bronius Vertelka | XXI amžius

Savanorių atminimas paženklintas paminklu

Vos ne šalia Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriaus iškilo paminklas šio krašto savanoriams atminti. Jo granito lentose iškaltos 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Vadoklių valsčiaus savanorių ir Vyties Kryžiaus kavalierių pavardės. Didingo kūrinio autorius ir sumanytojas – vienas pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos kultūros ir meno premijos laureatų, iš sostinės į gimtinę gyventi grįžęs skulptorius prof. Gediminas Karalius.

Paminklo Vadokliuose atidengimo šventė vyko rugpjūčio 29-ąją. Pirmiausia žmonės rinkosi į Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose. Į atėjusius kreipęsis ir visus susirinkusius pasveikinęs parapijos klebonas kun. teol. lic. Ričardas Banys sakė, jog šiandien prisimenami ne tik šio krašto savanoriai, bet ir visi Lietuvos didvyriai, kurių dėka dabar galima gyventi oriai ir prasmingai. Šv. Mišių homiliją iš sakyklos sakęs klebonas kalbėjo, kad kiekvieno Lietuvos piliečio pareiga – saugoti savo krašto ramybę ir prireikus stoti ją ginti.

Priešais altorių prie savo vėliavos pasikeisdami garbės sargybą ėjo šių dienų savanoriai. Grojo Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) orkestras, kurio muzikavimą susirinkusieji palydėjo plojimais.

Po šv. Mišių iš bažnyčios žmonės ėjo stebėti paminklo atidengimo iškilmės. Netrukus čia nuskambėjo visų giedamas Lietuvos himnas. Teisė perkirpti tradicinę juostą suteikta rajono vicemerui Antanui Pociui, paminklo autoriui prof. Gediminui Karaliui, Vadoklių seniūnui Vytautui Kaupui ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos rinktinės vadui pulkininkui leitenantui Vidui Zabielai. Grojant orkestrui, palaiminimo maldos žodžius tarė klebonas kun. R. Banys ir pašventino didingą kūrinį.

Vadoklietė mokytoja Valerija Miškinienė pagarsino šio krašto savanorių pavardes. Nuaidėjo šautuvų salvės, suskambėjo bažnyčios varpai.

Šventės dalyvius sveikinęs rajono vicemeras A. Pocius sakė, kad klausydamas savanorių pavardžių pagalvojęs: o kas žemę dirbo? Tai galbūt darė vadoklietės moterys, kai vyrai kariavo. Vicemeras tikino, kad savanoriai ėjo ne mirti, bet kovoti už geresnį gyvenimą. Ir tai primins šis paminklas. Jis dėkojo prof. G. Karaliui, seniūnui V. Kaupui už tai, kad Panevėžio rajono pakraščio miestelyje atsirado Gediminaičių stulpus vaizduojantis statinys.

Panevėžio rajono garbės pilietis prof. G. Karalius sakė, kad čia susirinko pagerbti atminimą tų, kurie prieš 100 metų gynė laisvę ir teisę gyventi ir dėkojo kebonui, visiems parapijiečiams, kultūros centrui, vietos bendruomenei, tiems, kas surengė tokią šventę. Prof. G. Karalius įteikė savo sukurtus atminimo medalius grupei jam svarbių asmenų. Jį gavo ir Vadoklių miestelio ir Mikėnų kaimo bendruomenės pirmininkas Justas Vasiliauskas. KASP Vyčio apygardos rinktinės vadui V. Zabielai perduota Seimo nario Antano Bauros dovana – istorinė vėliava. Prof. G. Karalius gavo Vlado Putvinskio atminimo medalį.

Seniūnas V. Kaupas atskleidė, kaip pavyko tikrove paversti mintį, užgimusią prieš penkerius metus, – statyti paminklą savanoriams. Prof. G. Karaliui įteikė jo kopiją. Seniūnas išvardijo prie paminklo statymo prisidėjusius žmones ir jiems įteikė dovanėles. O tarp gavusių iš jo rankų  padėkas – Jotainių ir Vadoklių miestelio ir Mikėnų kaimo bendruomenių pirmininkai Milda Tamokaitienė bei Justas Vasiliauskas, Vadoklių vyr. bibliotekininkė Joana Burokienė.

Už finansinę paramą seniūnijos vadovas dėkojo Bronės Kaupienės bei Aldonos ir Antano Vanagų šeimoms. Padėkojo ir visiems prisidėjusiems prie paminklo atsiradimo.

Iškilmingąją šventės dalį vedė panevėžietis aktorius Marius Cemnickas.

Paskui nuo paminklo, grojant orkestrui, šventės dalyviai pasuko link miestelio kapinių. Jose prie savanorių kapų padėjo gėlių, uždegė žvakutes.

Paskui renginio dalyviai ėjo į senąjį Vadoklių kultūros centro pastatą. Čia buvo rodomas vaidinimas „Vadoklių išvadavimas“. Kolektyvinis entuziastų vadokliečių spektaklis sukurtas pernai minėtoms 100-osioms Vadoklių išvadavimo iš bolševikų metinėms. Jame vaidino Vadoklių kultūros centro ir vietos bendruomenės nariai. Po spektaklio visi pakviesti į Vadoklių pagrindinės mokyklos aikštę. Renginio dalyviai bendravo, vaišinosi kareiviška koše ir arbata.

Renginį organizavo Panevėžio rajono savivaldybė, Vadoklių seniūnija, Vadoklių kultūros centras, Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija,Vadoklių miestelio ir Mikėnų kaimo bendruomenė.

 

 


Kęstučio Jurelės nuotr.
14 sausio, 2021

Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė patvirtino Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metų minėjimo 2021-aisiais planą. Plane numatytais minėjimais ir konferencijomis, kultūriniais ir pažintiniais […]

14 sausio, 2021

Baigėsi jau dešimtą kartą vykusi akcija „Knygų Kalėdos“, kurią pirmą kartą 2011 m. inicijavo ir toliau globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė. […]

14 sausio, 2021

2021-01-13 Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje vyko nuotolinė  pamoka ,,Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“, kuri buvo  skirta 1991 m.  […]

13 sausio, 2021

Nuo senų senovės Aistmarių ir Kuršių marių žvejai žiemą stintas į pašautus po ledu tinklus viliodavo ypatingu muzikiniu instrumentu: į […]

13 sausio, 2021

LAISVEI JAU 30. AR DAR TIK 30? KOKIA BUVO LAISVĖS KAINA? AR PRISIMENI? AŠ PRISIMENU… Šiais žodžiais šiandien prasidėjo Panevėžio […]

Nuotr. iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų
13 sausio, 2021

Vyriausybė patvirtino Kultūros ministerijos parengtą Vytauto Mačernio metų minėjimo 2021 metais planą. Šiemet birželio 5 d. sukanka 100 metų, kai […]

12 sausio, 2021

Iki sausio 16 d. (imtinai) miestiečiai kviečiami mobiliajame punkte profilaktiškai pasitikrinti dėl COVID-19 ligos. Tyrimui prašome registruotis tel. 1808 ir […]

12 sausio, 2021

Atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-mečio proga kviečiame susipažinti su virtualia paroda „1991 m. sausio 13-oji: plakatai, menantys kovą už laisvę“. […]

Zenonas Bulgakovas
12 sausio, 2021

Šis mėnuo ypatingas sukaktimi – Lietuva išdidžiai mini 30-ąsias Sausio įvykių metines. Jau trisdešimt metų skaičiuojame nuo laisvę galutinai lėmusios […]

LR Seimo narys Andrius Navickas
11 sausio, 2021

Sunku patikėti, kad visa tai buvo net prieš trisdešimt metų, jog per tą laiką gimė ir užaugo mano dukra, aš […]

6 sausio, 2021

Minint Laisvės gynėjų dienos 30-metį Seimo kanceliarija kviečia virtualiai susipažinti su naujomis parodomis, liudijančiomis dramatišką 1991-ųjų istoriją, kuriose – dokumentai, […]

6 sausio, 2021

Šiandien nuotoliniu būdu vykusiame LR Seimo Kultūros komiteto posėdyje buvo aptartas Stasio Eidrigevičiaus menų centro statybų klausimas. „Džiugu, kad šis […]

5 sausio, 2021

Didžiosios metų šventės kai kuriems vaikams tapo tikru išbandymu. Karantinas, ribojamas išvykimas iš gyvenamosios teritorijos ir net draudimas švęsti daugiau […]

2 sausio, 2021

AB „Panevėžio energija“ pranešė, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. nustatyta vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – […]

Vanda Šmitienė
28 gruodžio, 2020

Istorija yra neatsiejama kiekvienos tautos kultūros dalis. Mūsų krašto praeitis visais laikais buvo glaudžiai susijusi su tapatumo išsaugojimu. Tapatumas moksliniuose […]

27 gruodžio, 2020

2020 m. Vilniuje kolekcininkas Vytautas Šaikus išleido 455 puslapių leidinį „Asmens tapatybės ir kelionės dokumentai Lietuvoje: pasai, asmens liudijimai, pažymėjimai“,  […]

26 gruodžio, 2020

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje (Zoom vaizdo platformoje) vyko rudens sporto olimpiados ir 2020 m. geriausiųjų apdovanojimai. „Šie metai visiems […]

23 gruodžio, 2020

Seimas, minėdamas Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos paskelbimo 100-ąsias metines, nusprendė įsteigti Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimą. Už tai numatantį įstatymą […]

23 gruodžio, 2020

Žemaičių kultūros draugija šiais metais įgyvendino projektą „Siraičių ir Džiuginėnų dvarų didinga istorija ir nūdiena“, kurį parėmė Lietuvos kultūros taryba. […]

Kauno Chasidų sinagoga
21 gruodžio, 2020

Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka pristato atnaujintą ir papildytą žydų kultūros paveldo Kaune žemėlapį. Išmanus žemėlapis keturiomis kalbomis leidžia virtualiai […]