gruodžio 22, 2016
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos informacija
Suderintos UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), įvertinusi UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ 2014 m. faktines sąnaudas, nepripažino beveik 14 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,22 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,07 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

VKEKK suderintos UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ dirba nuostolingai: 2014 m., vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, bendrovė patyrė 58,2 tūkst. Eur nuostolio, 2015 m. – 76,4 tūkst. Eur.

2012 m. buvo rekonstruota vandenvietė (gerinama vandens kokybė) ir nuotekų tinklai Bebruliškės gyvenvietėje. Bendra projekto vertė sudaro 287,0 tūkst. Eur, iš jų 229,6 tūkst. Eur suma buvo finansuota Europos Sąjungos fondų paramos lėšomis. 2013 m. buvo vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kazlų Rūdoje – nutiesta 6,63 km vandentiekio, 7,53 km nuotekų tinklų, pastatytos 4 nuotekų siurblinės, prie vandens tiekimo tinklų sudaryta galimybė prisijungti 450 gyventojų, prie nuotekų tinklų – 360 gyventojų. Bendra šio projekto vertė 1419,6 tūkst. Eur, iš jų 1148,7 tūkst. Eur suma finansuota pasinaudojant ES fondų parama.

2015 m. pastatyti nuotekų valymo įrenginiai ir perpumpavimo stotis Ąžuolų Būdoje, tai leido pagerinti paslaugų kokybę – įrengti nauji vandens tiekimo ir nuotekų tinklai (paklota 6,229 km vandentiekio ir nuotekų tinklų), sumažinta gruntinio vandens ir dirvožemio tarša.

Pagal 2015–2019 m. UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ į vandentvarkos ūkį numato investuoti apie 2317,3 tūkst. Eur, daliai reikalingų lėšų planuojama gauti ES fondų  paramą. Bendrovė planuoja nutiesti apie 7,3 km vandentiekio ir 8,5 km nuotekų tinklų, prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų bus sudaryta galimybė prisijungti 173 vartotojams, prie nuotekų tinklų – 198 vartotojams.

2014 m. UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ realizavo 237 tūkst. m³ vandens ir priklauso V vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 201 iki 500 tūkst. m3 per metus).

Share Button


gruodžio 22, 2019

Suvalkijos regione iki šiol buvo vos vienas kitas elektrą gaminantis vėjo malūnas, tačiau pastaruoju metu vis daugiau atsiranda vietovių, kuriose […]

rugsėjo 5, 2019

„Kiekvienoje savivaldybė galima pasiekti labai daug, bet ne konkuruojant dėl valstybės investicijų programos, keliams skiriamų lėšų, o kuriant originalius sprendimus.  […]

liepos 12, 2019

2019 metų birželio 26 d. vakare Kazlų Rūdos 407-osios kuopos šauliai ir jaunieji šauliai (kuopos vadas Dainius Ragauskas) jau antri […]

balandžio 30, 2019

Lietuvos valstybinius miškus valdančios VĮ Valstybinių miškų urėdija (VMU)  administracija įsikurs Kazlų Rūdoje,  buvusios Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos patalpose. […]

balandžio 25, 2019

Balandžio 24 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdyje administracijos direktore išrinkta Reda Kneizevičienė. R. Kneizevičienė 20 metų dirbo Antanavo kultūros […]

balandžio 11, 2019

Šiandien įvyko pirmasis naujai išrinktos šeštojo šaukimo Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu prisiekė 19 Tarybos narių ir Savivaldybės […]

balandžio 8, 2019

Kazlų Rūdos savivaldybės meru išrinktas teisininkas, socialinių mokslų daktaras Mantas Varaška, gimęs 1979 m. gegužės 26 d. Kazlų Rūdoje. Už […]

kovo 8, 2019

Nepilnamečių polinkį nusižengti ar net ir nusikalsti, gali įtakoti gausybė veiksnių bei faktorių, tokių kaip: problemos šeimoje, smurtas, netinkama priežiūra, […]

gruodžio 30, 2018

Š. m. gruodžio 19 d. Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos salėje vyko Kazlų Rūdos futbolo klubo „Šilas“ iškovojusios II […]

rugpjūčio 13, 2018

Toliau gerinant sąlygas Lietuvoje treniruotis tiek mūsų šalies, tiek sąjungininkų kariams, darbai tęsiami ir Lietuvos kariuomenės  Brigados generolo K. Veverskio […]