19 gegužės, 2021
Raimundas Kaminskas

Sutvarkytas gen. Jono Galvydžio-Bykausko kapas Raudondvaryje

Kauno raj. Raudondvario senosiose kapinėse Lietuvos Nepriklausomybės (Kovo 11-osios) Akto signataras dr. Leonas Milčius kartu su šauliais Giedriumi Bikuličiumi ir Raimundu Kaminsku sutvarkė Lietuvos savanorio, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, divizijos gen. Jono Galvydžio-Bykausko (1864-1943) kapą ir jo aplinką.

Jonas Galvydis-Bykauskas, Kosto gimė 1864 m. gruodžio 3 d. Utenos apskrities Užpalių valsčiaus Degėsių kaime. 1884 m. baigė girininkų mokyklą Peterburge.

1885 m. savanoriu įstojo į carinės Rusijos armiją. Buvo priimtas į 86-ąjį pėstininkų pulką ir po kelių savaičių pasiųstas Peterburgo junkerių mokyklą. Labai gerai mokėsi (gavo vardinę Miliutino premiją) ir 1886 m. mokyklą baigė.

1886-1909 m. tarnavo 87-ajame pėstininkų pulke jaunesniuoju karininku, kuopos vadu, dalyvavo rusų-japonų kare. 1909 m. baigęs karininkų kur­sus Oranienbaumo karo mokykloje, pakeltas į kapitonus, tarnavo 18-ajame Sibiro šaulių pulke bataliono vadu. Nuo 1914 m. kovo iki 1916 m. vasario kovojo Lenkijoje ir Kurliandijoje. 1916 m. mūšiuose prie Lodzės tris kartus su­žeistas. Nuo 1915 m. lapkričio – pulkininkas (pakeltas už narsą mūšiuose prie Varšuvos), pulko vadas. 1916 m. pradžioje prie Lodzės buvo patekęs į vokiečių nelaisvę.

Carinės Rusijos karinės vyresnybės apdovanotas Šv. Vladimiro 4-ojo laipsnio, Šv. Anos 3-ojo ir 2-ojo laipsnio, Šv. Stanislovo 3-ojo ir 2-ojo laipsnio ordi­nais, Bulgarijos ir Persijos ordinais.
1918 m. pradžioje kaip ir kitus belaisvius iš Rytų Europos šalių vokiečiai paleido.

1918 m. lapkričio 23 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, ruošė karo tarnybos pagrindus, paskirtas 1-ojo pulko vadu. Pats ieškojo savanorių, spausdino skelbimus „Lietuvos aido“ laikraštyje. Gruodžio 17 d. vadovavo pulko pervažiavimui į Alytų, įsikūrimui Saratovo kareivinėse.

1918 m. gruodžio 30 d. paskirtas visų Vilniaus gubernijoje veikiančių Lietuvos dalinių vadu, tačiau tuo metu Vilnius jau buvo mūsų karių paliktas. Kariuomenės ginkluotės reikalais nuo 1919 sausio 21 d. mėnesį lankėsi Berlyne.

1919 m. sausio 25-ąją paskirtas Karo mokyklos viršininku, išleido dvi pir­mąsias laidas. Būdamas vienintelis profesionalus kariškis, pats skaitė kariūnams paskaitas. 1919 m. spalio 18 d. suteiktas generolo leitenanto laipsnis. 1920 m. sausio 1 d. paskirtas eiti III divizijos vado parei­gas (divizijos štabas buvo netoli Eglaitės, Latvijos teritorijoje), 1920 m. balandžio 9 – liepos 7 dienomis laikinai ėjo ir Vyriausiojo kariuomenės vado pareigas.

1920 m. liepos 7 – 1921 m. gruodžio 18 dienomis buvo Steigiamojo Seimo narys (išrinktas nuo Krikščionių demokratų partijos Utenos apygardoje), 1920 m. spalio 23 – 1921 m. vasario 1 d. laikinai ėjo II pėstininkų divizijos vado pareigas ir buvo išvykęs į frontą. Darbą Steigiamajame Seime dėl atsinaujinusio karo su Lenkija teko nutraukti (nors jame buvo Ūkininkų sąjungos frakcijos vadovu, Krašto apsaugos komisijos pirmininku).

1920 m. dalyvavo kovose su lenkais. 1921 m. gruodžio 18-ąją paskirtas eiti Karo mokyklos viršininko pareigas, o 1922 m. kovo 8 d. paskir­tas Karo mokyklos ir Kauno įgulos viršininku. 1926 m. rugpjūčio 21-ąją pakeltas į generolus. 1926 m. rugpjūčio 21 d. pačiam prašant paleistas į atsargą. Sulaukus nustatyto amžiaus 1936 m. gruodžio 31-ąją paleis­tas į dimisiją.

1926 m. birželio mėnesį, išleidžiant generolą į atsargą, už gerą ir nepriekaištingą kelerių metų tarnybą apdovanotas antrosios rūšies 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi.

Be to, dar apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu (1928), Sava­norių ir Nepriklausomybės meda­liais (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929).

Iki 1928 m. priklausė Lietuvos ūkininkų kooperatyvų sąjungos valdybai. Vėliau nukreipė visas jėgas į Katalikų veikimo centrą. Atsargos generolą traukė politinė kova. Dažnai dalyvaudavo krikščionių demokratų renginiuose. Buvo giliai religingas. Nemažai rašė ir į „Mūsų žinyną“ karo istorijos klausimais.

1940 m. birželio įvykių metu gyveno Kaune, jau liepos 4 d. jam kaip buvusiam Krikščionių demokratų partijos veikėjui bei buvusiam generolui NKVD iškėlė bylą. Generolui priminė net 1939 m. jo išleistą knygelę „Komunizmas Ispanijoje“. 1940 m. rugsėjo 21-ąją sovietų valdžios suim­tas, kalintas Kaune. Tačiau rimtų kaltinimų neradus, generolas įtrauktas į nelojalių tarybinei valdžiai asmenų sąrašą.

Tačiau 1941 m. birželio 12 d. vėl suimtas. Dabar jam kėlė rimtesnius kaltinimus – generolo pavardė figūravo sukilėlių organizacijos „Laisvės gynimo gvardijos“ sąrašuose. Kilus SSRS-Vokietijos karui, 1941 birželio sukilėlių išlaisvintas.

Mirė 1943 m. liepos 16 d. Kauno Savitarpinės pagalbos ligoninėje, palaidotas Raudondvaryje. Laidotuvėse dalyvavo karo invalidai, kolegos karininkai. Nekrologą „Karyje“ parašė gen. Stasys Raštikis. Žmona – Paulina Kybartaitė (1873-1955).

Ačiū Viliui Kavaliauskui už informaciją ir leidimą naudotis enciklopedinio žinyno „Lietuvos karžygiai“ 2-oju tomu.

 

Komentarai (1)

Komentavimas išjungtas.

  1. …labai graži ir sveikintina iniciatyva. Malonu matyti patriotus-aktyvistus Lietuvos Nepriklausomybės (Kovo 11-osios) Akto signatarą dr. Leoną Milčių kartu su šauliais Giedriumi Bikuličiumi ir dr.Raimundu Kaminsku.


Šiluvos piligrimų centro muziejinė ekspozicija / Rūtos Giniūnaitės nuotr.
22 spalio, 2021

Šiluvos šventovė džiaugiasi dar vienu šiais metais įvykdytu kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų projektu – ,,Antano Vivulskio Šiluvos Apsireiškimo koplyčios […]

20 spalio, 2021

Trečiadienį Kauno rajone, Jonučių kaime, duris atvėrė naujas vaikų lopšelis-darželis „Uosiukas“, kurį pastatė UAB „Aidrūna“. Šiuolaikinės architektūros beveik 2 tūkst. […]

19 spalio, 2021

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir Lenkijos vadovas Andrzejus Duda antradienį atidarė Gegužės 3-iosios Konstitucijai ir Abiejų Tautų tarpusavio įžado […]

17 spalio, 2021

Į Valdovų rūmų muziejų atvyko neįkainojamas krovinys – dažnai kaip pirmoji įvardijama Europos Konstitucija, kurią prieš 230 metų, 1791 m. […]

Zapyškis Sūduvos heraldikos pašventinimas
16 spalio, 2021

Zanavykus ir kapsus jungianti Sūduva – pirmasis Lietuvos etnografinis regionas, įteisinęs savo heraldinius ženklus. Penktadienį Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje […]

15 spalio, 2021

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka sukūrė virtualų turą po Raižių mečetę. Virtualus turas – tai naujas būdas reprezentuoti kultūros ir […]

Kultūros istorikė Sandra Dastikienė vasaroja Vyžuonose / Broniaus Vertelkos nuotr.
15 spalio, 2021

Dar XIX amžiuje Vyžuonėlių dvare (Utenos r.) lankydavosi Mariana Veriovkina (1860–1938), vėliau tapusi garsia dailininke. 1879 metais tėvų įsigytas dvaras […]

Tremtinys ir politkalinys Juozas Meškuotis / Broniaus Vertelkos nuotr.
15 spalio, 2021

Aštuoneri lageryje ir trylika Sibiro tremtyje – tiek nelaisvės metų likimas atseikėjo Juozui MEŠKUOČIUI. Tiek laiko be gimtosios Lietuvos ištvėrė […]

Muziejaus įkūrėjas ir puoselėtojas Česlovas Vaupšas
14 spalio, 2021

Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje stovi iš rąstų statyta trobelė. Pirmą kartą pamatęs lygini ją su kaimo klėtele ar […]

Raudondvario dvaro pilies rūmai
13 spalio, 2021

Spalio 6–8 dienomis Kalmaro pilyje (Švedijos Karalystė) vykusioje tarptautinėje konferencijoje Raudondvario dvaras (Kauno r.) buvo priimtas į Pilių ir muziejų […]

12 spalio, 2021

2021 rugsėjo 28 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje, Vilniuje įvyko kauniečio dailininko Tautvilo Rinkevičiaus tautinių–patriotinių plakatų parodos Lietuvos laiko estafetė aptarimas. […]

9 spalio, 2021

Spalio 8 dieną (penktadienį) Lietuvos asociacija „Gyvastis“ aštuntąjį kartą inicijavo žvakučių uždegimą organų donorams atminti. Prie šios iniciatyvos prisijungė 17 […]

Augustes Labenskytes nuotr.
5 spalio, 2021

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Šeduvos kraštotyros skyriuje (Radviliškio r.) šeštadienį vyko archeologinė diena – renginio dalyviai sužinojo ir išvydo, kaip […]

4 spalio, 2021

Spalvotoji vasara ir nuotaikinga akcija „Vasara su knyga“, organizuojama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų, mokyklų […]

30 rugsėjo, 2021

Savo krašto pažinimas, istorijos išmanymas – tai kiekvieno piliečio teisė ir pareiga. Praeitis yra stiprybės šaltinis, kuriuo galime remtis gyvendami […]

Kęstutis Skrupskelis
30 rugsėjo, 2021

Minėdamas 1941 m. Birželio sukilimo 80-etį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras išleido VDU garbės daktaro prof. Kęstučio Skrupskelio […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
30 rugsėjo, 2021

Rugsėjo 29 d. Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko istoriko Mindaugo Tamošiūno knygos „Nugalėsim arba mirsim. Nepriklausomos Lietuvos husarai“ pristatymas. […]

30 rugsėjo, 2021

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos kartu su kitomis ministerijomis, ekspertais ir mokslininkais parengtam Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajam planui (LRBP). Jis numato, […]

24 rugsėjo, 2021

Kam tie kalnai, kam tie kloniai,Kam tie žali ąžuolėliai?Dievui kalnai, Laimai kloniai, Bitei žali ąžuolėliai.(Latvių daina) Kauno mieste pasibaigė tradicinė […]

23 rugsėjo, 2021

Minint Europos geležinkelių metus, Kaune susitiko iš Lisabonos per visą Europą keliaujantis Europos Komisijos (EK) traukinys ir Baltijos šalis vienijantis […]