19 gruodžio, 2019
Inesa Vaigauskienė

Tarybos posėdžio metu priimti sprendimai 18 klausimų

Gruodžio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 18 klausimų –  pritarta sprendimui reorganizuoti Tauragės socialinių paslaugų centrą, skirti paramą gausioms šeimoms, patvirtintos socialinių globos įstaigų teikiamų paslaugų kainos, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai (nedalyvavo Sigitas Kancevyčius ir Viktoras Kovšovas). Tradiciškai sugiedojus „Tautišką giesmę“, pasveikinus šį mėnesį gimtadienius švenčiančius tarybos narius, patvirtinta darbotvarkė, pradėti svarstymai.

Pritarta pavadinimo keitimui

Tarybos posėdžio metu pritarta sprendimui pakeisti Skaudvilės miesto Liaudies aikštės pavadinimą ir suteikti minimai aikštei Turgaus aikštės pavadinimą. Taip bus įamžinta istorinė turgaus vieta. Pavadinimas keičiamas atsižvelgiant į Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ 2019 m. lapkričio 4 d. prašymą.

Patvirtinti nuostatai

Posėdžio metu pakeistas Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos pavadinimas į Tauragės r. Skaudvilės ugdymo, konsultavimo ir vaiko gerovės centrą. Patvirtinti Tauragės r. Skaudvilės ugdymo, konsultavimo ir vaiko gerovės centro nuostatai.

Pripažintas netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 16 d. sprendimas ,,Dėl Tauragės moksleivių kūrybos centro, Muzikos mokyklos, Vaikų reabilitacijos mokyklos-centro ,,Pušelė“, lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“, ,,Kodėlčius“, ,,Žvaigždutė“, Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

Posėdžio  metu patvirtinti Tauragės sporto centro nuostatai. Gediminas Sakalauskas, Tauragės sporto centro direktorius, įgaliotas pasirašyti Tauragės sporto centro nuostatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Perduotos patalpos, turtas

Žygaičių kaimo bendruomenei „Žygava“ panaudos pagrindais 10 metų laikotarpiui perduotas Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Žygaičių seniūnijos patikėjimo teise valdomos patalpos Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičių mstl., Žygaičių g. 22., įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

Vieningai nuspręsta sutikti pagal dovanojimo sandorį Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn priimti Tauragės „Lions“ klubo siūlomą turtą (kilnojamąjį daiktą) – dekoratyvinį suolelį-skulptūrą „Vaisingumo suolelis 1+1=3“.

Neįgaliųjų poreikiams pritaikytos patalpos

Posėdžio metu nuspręsta pritaikyti neįgaliojo poreikiams Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas Tauragėje, Gedimino g. 29A-2.

Skirtos pašalpos ir parama gausioms šeimoms

Vadovaujantis LR vietos savivaldis įstatymu bei paramos Tauragės rajono gausioms šeimoms skyrimo nuostatais, skirta piniginė parama (nuo 300 iki 860 Eur) gausioms šeimoms. Lėšos bus skirtos būsto remontui, buitinei technikai bei baldams įsigyti.

Tarybos nariams pritarus, skirtos vienkartinės pašalpos (nuo 380 iki 1500 Eur) Tauragės rajone gyvenančioms gausioms šeimoms.

Patvirtintas Paramos Tauragės rajono gausioms šeimoms skyrimo tvarkos aprašas.

Pritarta reorganizacijai

Posėdžio metu nuspręsta sutikti iki 2020 m. kovo 29 d. reorganizuoti biudžetinę įstaigą Tauragės socialinių paslaugų centrą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“.  Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklą, užtikrinant racionalų socialinėms paslaugoms teikti skirtų materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą ir kokybiškų socialinių paslaugų Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimą.

Patvirtintos kainos

Tarybos posėdžio metu patvirtintos socialinės globos viešojoje įstaigoje Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje kainos:  vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 886 Eur per mėnesį; vienam asmeniui su sunkia negalia – 1 036 Eur per mėnesį.

Patvirtinta socialinės globos Šeimos gerovės centre ,,Šaltinėlis“ kaina – 1 237 Eur per mėnesį.

Patvirtintos socialinės globos Lauksargių globos namuose kainos: vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 760 Eur per mėnesį; vienam asmeniui su sunkia negalia – 1 020 Eur per mėnesį.

Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai

Tarybos nariams pritarus, pakeistas Tauragės rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui“ 1 punktas ir jis išdėstyti taip: „1. Nustatyti viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydį – 3 296 Eur.”

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausias leistinas pareigybių skaičius, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimu „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“.

Pakeistos 2019 metų biudžeto pajamos ir išlaidos, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu „Dėl 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7  priedai).

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 23 d. sprendimo „Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų normatyvų nustatymo“ 1.1 papunktis ir jis išdėstytas taip: „1.1. darbo užmokesčiui – iki 84 proc. nuo veiklos pajamų;”.

 


„Išmanusis miestas 9“ projekto partnerių ir dalyvių (architektų) susitikimas su Anykščių savivaldybės atstovais
6 kovo, 2023

Šių metų „Išmanusis miestas 9“ konkurse dalyvaujant rekordiniam Lietuvos savivaldybių skaičiui, prasidėjo projekto organizatorių, architektų ir partnerių vizitai, kurių metu […]

22 vasario, 2023

Jurbarko mieste nuo 1995 metų stovi Vytauto Didžiojo progimnazija, kurios atnaujinimo potencialą įžvelgia miesto savivaldybė. Ji ėmėsi dalinės pastato renovacijos, […]

Astos Andrulienės nuotr.
21 vasario, 2023

2023 m. vasario 16-ąją, Pagėgių savivaldybės kultūros centro organizuoto iškilmingo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu, garbingu apdovanojimu – medaliu […]

7 vasario, 2023

Beveik du metus rengtą Tauragės regiono 2023-2029 m. funkcinės zonos strategiją vieningai patvirtino Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių […]

1 vasario, 2023

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Alytaus miesto, Jonavos, Kėdainių, Šiaulių, Šilutės ir Tauragės rajonų savivaldybių komunalinių atliekų […]

A. Dulkys Tauragėje
31 sausio, 2023

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pirmadienį, sausio 30 d., viešėjo Tauragėje, kur aplankė visų lygių gydymo įstaigas: greitosios medicinos pagalbos […]

Teatro IKI nuotr.
19 sausio, 2023

VilSausio 17 dieną Ignalinos gimnazijos teatras IKI buvo išvykęs į Respublikinį Klaipėdos universiteto absolventų mokyklinių teatrų festivalį ,,Aitvarai 2023”. Festivalis […]

Bibliotekos nuotr.
9 sausio, 2023

Iš lėto pasisuko metų ratas,Ir jo pirmasis stipinasMane iš nebūties iškėlė.Pirmoji mano ašaraIr pirmutinis šypsnysSustingo tekančios to ryto saulėsBlankioj šviesoj.Legenda […]

3 sausio, 2023

Gruodžio 31 d. baigėsi kvietimas teikti paraiškas savivaldybėms, norinčioms gauti kompensacinę išmoką už atnaujinamą savivaldybei priklausantį viešąjį pastatą. Aplinkos projektų […]

3 sausio, 2023

Gruodžio 30 d. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre vyko tapytojos Lidijos Meškaitytės vardu paskelbtų 2022 metų baigiamasis renginys. Praėjusiųjų […]

28 gruodžio, 2022

Gruodžio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko šventinis padėkos-labdaros vakaras, į kurį jo iniciatorius – Savivaldybės meras Skirmantas […]

Astos Andrulienės nuotr.
21 gruodžio, 2022

Šventiniam šlovnam čėsui (šlovingam metui) atkeliavus, 2022 m. gruodžio 17 d. istorinė, 1937 m. Pagėgiuose įkurta, Valstybinė biblioteka atvėrė duris […]

Rolandas Matulevičius
20 gruodžio, 2022

Jurbarko rajono savivaldybė siekia darnaus turizmo vystymosi, keleivinio ir pramoninio uostų atnaujinimo, išplėsti mažųjų laivelių prieplaukas, įrengti Nemuno upės prieigas, […]

19 gruodžio, 2022

Gruodžio 18 d. Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko paskutinis šių metų tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Jubilate“ renginys – […]

14 gruodžio, 2022

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 10 d., Jurbarko parodų ir koncertų salėje vyko ypatingas renginys – IV chorinės muzikos šventė „Susitikimai dainoje“, […]

14 gruodžio, 2022

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 10 d., Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio […]

Jovita Jočinaitė, Tauragė
8 gruodžio, 2022

Pačiame Tauragės centre dvi miesto bažnyčias jungianti gatvė gali tapti patrauklia, pėstiesiems pritaikyta erdve. Šiandien 538 metrų ilgio gatvė skirta […]

5 gruodžio, 2022

Artėjantys 2023-ieji Tauragei ypatingi – miestas taps Lietuvos kultūros sostine. Apie tai, kuo svarbus šis titulas, kokie metai laukia tauragiškių […]

Audriaus Sinkaus nuotr.
25 lapkričio, 2022

Tęsiant gražią ilgametę tradiciją Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Jurbarko rajono ūkininkų sąjunga ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko rajono […]

Astos Andrulienės nuotr.
10 lapkričio, 2022

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuotas Padėkos bičiuliams vakaras, 2022 m. lapkričio 9 d. vykęs bibliotekos fojė, subūrė gausias gretas […]