gruodžio 19, 2019
Inesa Vaigauskienė
Tarybos posėdžio metu priimti sprendimai 18 klausimų

Gruodžio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 18 klausimų –  pritarta sprendimui reorganizuoti Tauragės socialinių paslaugų centrą, skirti paramą gausioms šeimoms, patvirtintos socialinių globos įstaigų teikiamų paslaugų kainos, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai (nedalyvavo Sigitas Kancevyčius ir Viktoras Kovšovas). Tradiciškai sugiedojus „Tautišką giesmę“, pasveikinus šį mėnesį gimtadienius švenčiančius tarybos narius, patvirtinta darbotvarkė, pradėti svarstymai.

Pritarta pavadinimo keitimui

Tarybos posėdžio metu pritarta sprendimui pakeisti Skaudvilės miesto Liaudies aikštės pavadinimą ir suteikti minimai aikštei Turgaus aikštės pavadinimą. Taip bus įamžinta istorinė turgaus vieta. Pavadinimas keičiamas atsižvelgiant į Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ 2019 m. lapkričio 4 d. prašymą.

Patvirtinti nuostatai

Posėdžio metu pakeistas Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos pavadinimas į Tauragės r. Skaudvilės ugdymo, konsultavimo ir vaiko gerovės centrą. Patvirtinti Tauragės r. Skaudvilės ugdymo, konsultavimo ir vaiko gerovės centro nuostatai.

Pripažintas netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 16 d. sprendimas ,,Dėl Tauragės moksleivių kūrybos centro, Muzikos mokyklos, Vaikų reabilitacijos mokyklos-centro ,,Pušelė“, lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“, ,,Kodėlčius“, ,,Žvaigždutė“, Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

Posėdžio  metu patvirtinti Tauragės sporto centro nuostatai. Gediminas Sakalauskas, Tauragės sporto centro direktorius, įgaliotas pasirašyti Tauragės sporto centro nuostatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Perduotos patalpos, turtas

Žygaičių kaimo bendruomenei „Žygava“ panaudos pagrindais 10 metų laikotarpiui perduotas Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Žygaičių seniūnijos patikėjimo teise valdomos patalpos Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičių mstl., Žygaičių g. 22., įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

Vieningai nuspręsta sutikti pagal dovanojimo sandorį Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn priimti Tauragės „Lions“ klubo siūlomą turtą (kilnojamąjį daiktą) – dekoratyvinį suolelį-skulptūrą „Vaisingumo suolelis 1+1=3“.

Neįgaliųjų poreikiams pritaikytos patalpos

Posėdžio metu nuspręsta pritaikyti neįgaliojo poreikiams Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas Tauragėje, Gedimino g. 29A-2.

Skirtos pašalpos ir parama gausioms šeimoms

Vadovaujantis LR vietos savivaldis įstatymu bei paramos Tauragės rajono gausioms šeimoms skyrimo nuostatais, skirta piniginė parama (nuo 300 iki 860 Eur) gausioms šeimoms. Lėšos bus skirtos būsto remontui, buitinei technikai bei baldams įsigyti.

Tarybos nariams pritarus, skirtos vienkartinės pašalpos (nuo 380 iki 1500 Eur) Tauragės rajone gyvenančioms gausioms šeimoms.

Patvirtintas Paramos Tauragės rajono gausioms šeimoms skyrimo tvarkos aprašas.

Pritarta reorganizacijai

Posėdžio metu nuspręsta sutikti iki 2020 m. kovo 29 d. reorganizuoti biudžetinę įstaigą Tauragės socialinių paslaugų centrą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“.  Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklą, užtikrinant racionalų socialinėms paslaugoms teikti skirtų materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą ir kokybiškų socialinių paslaugų Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimą.

Patvirtintos kainos

Tarybos posėdžio metu patvirtintos socialinės globos viešojoje įstaigoje Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje kainos:  vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 886 Eur per mėnesį; vienam asmeniui su sunkia negalia – 1 036 Eur per mėnesį.

Patvirtinta socialinės globos Šeimos gerovės centre ,,Šaltinėlis“ kaina – 1 237 Eur per mėnesį.

Patvirtintos socialinės globos Lauksargių globos namuose kainos: vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 760 Eur per mėnesį; vienam asmeniui su sunkia negalia – 1 020 Eur per mėnesį.

Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai

Tarybos nariams pritarus, pakeistas Tauragės rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui“ 1 punktas ir jis išdėstyti taip: „1. Nustatyti viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydį – 3 296 Eur.”

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausias leistinas pareigybių skaičius, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimu „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“.

Pakeistos 2019 metų biudžeto pajamos ir išlaidos, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu „Dėl 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7  priedai).

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 23 d. sprendimo „Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų normatyvų nustatymo“ 1.1 papunktis ir jis išdėstytas taip: „1.1. darbo užmokesčiui – iki 84 proc. nuo veiklos pajamų;”.

 

Share Button


rugsėjo 13, 2020

Šiuo metu koronaviruso sukelta liga COVID-19 iš viso serga 12 Jurbarko rajono gyventojų. Vienas sergantis asmuo gydomas ligoninėje, visi kiti […]

rugsėjo 10, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

rugsėjo 10, 2020

Kiekvienam naujagimiui – 250 eurų savivaldybės dovana. Toks Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimas įsigalios nuo sausio pirmosios. Iki šiol gimus […]

rugsėjo 4, 2020

Ilgai lauktas gyventojų ir miesto svečių, rugsėjo 4-ąją Tauragėje atidarytas pirmasis baseinas su pirčių erdve. Modernus suaugusiųjų, šeimų su vaikais […]

rugsėjo 1, 2020

Rugsėjo 1-ąją visi Tauragės rajono mokiniai pasitiko apdovanoti mokymosi krepšeliais. Įvertinus praėjusių metų rezultatus, šiemet dar daugiau dėmesio skirta mokymosi […]

rugpjūčio 31, 2020

Sausumos pajėgų Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotajame pėstininkų batalione (Tauragės r.) Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos […]

rugpjūčio 31, 2020

Sekmadienio pavakarę Vilniuje, S. Daukanto aikštėje priešais Prezidentūrą, finišavo ralis „Aplink Lietuvą 2020“, kurį nuo pat pirmojo, įvykusio 1931 m., […]

rugpjūčio 25, 2020

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skiria ypatingą dėmesį vaikų, jaunimo psichinei sveikatai stiprinti. Nemažai organizacijų ir kitų įstaigų siūlo prasmingą vaikų […]

rugpjūčio 19, 2020

Žemės ūkio surašymas – didžiulis statistinis tyrimas, apimantis apie 160 tūkst. ūkininkų, šeimos ūkių, žemės ūkio bendrovių ir įmonių. Surinkę […]

rugpjūčio 13, 2020

rugpjūčio 7 d. vyko Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos įgyvendinamo projekto „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“, dalinai finansuojamo Lietuvos kultūros tarybos […]

rugpjūčio 13, 2020

„Pirmadienį susitikome su Ateities tako gyventojais, kuriems pristatėme visą informaciją dėl Naujosios gatvės įrengimo. Diskusijos vietą išsirinkome neatsitiktinai, nes projektas […]

liepos 30, 2020

Nuo rugpjūčio 1 dienos viešasis transportas Tauragės rajone tampa nemokamas. Tikimasi, kad toks sprendimas prisidės gerinant žmonių gyvenimo kokybę – […]

liepos 22, 2020

Tauragė rajono savivaldybės administracija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra pradeda įgyvendinti pirmąjį funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos projektą – […]

liepos 22, 2020

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad vakarykštę parą Lietuvoje koronavirusinė infekcija (COVID-19) patvirtinta dviem žmonėms. Vienas iš patvirtintų atvejų […]

liepos 16, 2020

Velnio krėslu vadinamas ritualinis akmuo šalia Padievaičio piliakalnio Kvėdarnos seniūnijoje yra gulėjęs kitoje vietoje. Tai nustatė Klaipėdos universiteto profesoriaus Vykinto […]

liepos 16, 2020

„Mes jau domėjomės galimybe Pagramančiui gauti kurortinės vietovės statusą. Ten nuostabus kraštovaizdis. Teka Jūra. Yra piliakalnis, Balskų užtvanka“, – kalbant […]

liepos 14, 2020

Investuoti tik į trinkeles ir gatves neužtenka – reikia kurti gyventojų gerovę ir taip juos išlaikyti regionuose, įsitikinęs Tauragėje dirbantis […]

liepos 13, 2020

2020 m. liepos 11 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje pristatyta Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro įgyvendinamo projekto „Kurčiųjų meno pasaulis […]

liepos 13, 2020

Kai tik pasitaisys orai, balsiškiai ir šilališkiai jau galės traukti į naują poilsiavietę prie Ašučio tvenkinio. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės […]

liepos 10, 2020

„Mūsų muziejus vadinasi „Santaka“, bet tai reiškia ne upių, o kultūrų įvairovės susiliejimą. Tauragėje yra kelios religinės konfesijos. Čia yra […]