gruodžio 19, 2019
Inesa Vaigauskienė
Tarybos posėdžio metu priimti sprendimai 18 klausimų

Gruodžio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 18 klausimų –  pritarta sprendimui reorganizuoti Tauragės socialinių paslaugų centrą, skirti paramą gausioms šeimoms, patvirtintos socialinių globos įstaigų teikiamų paslaugų kainos, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai (nedalyvavo Sigitas Kancevyčius ir Viktoras Kovšovas). Tradiciškai sugiedojus „Tautišką giesmę“, pasveikinus šį mėnesį gimtadienius švenčiančius tarybos narius, patvirtinta darbotvarkė, pradėti svarstymai.

Pritarta pavadinimo keitimui

Tarybos posėdžio metu pritarta sprendimui pakeisti Skaudvilės miesto Liaudies aikštės pavadinimą ir suteikti minimai aikštei Turgaus aikštės pavadinimą. Taip bus įamžinta istorinė turgaus vieta. Pavadinimas keičiamas atsižvelgiant į Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ 2019 m. lapkričio 4 d. prašymą.

Patvirtinti nuostatai

Posėdžio metu pakeistas Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos pavadinimas į Tauragės r. Skaudvilės ugdymo, konsultavimo ir vaiko gerovės centrą. Patvirtinti Tauragės r. Skaudvilės ugdymo, konsultavimo ir vaiko gerovės centro nuostatai.

Pripažintas netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 16 d. sprendimas ,,Dėl Tauragės moksleivių kūrybos centro, Muzikos mokyklos, Vaikų reabilitacijos mokyklos-centro ,,Pušelė“, lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“, ,,Kodėlčius“, ,,Žvaigždutė“, Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

Posėdžio  metu patvirtinti Tauragės sporto centro nuostatai. Gediminas Sakalauskas, Tauragės sporto centro direktorius, įgaliotas pasirašyti Tauragės sporto centro nuostatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Perduotos patalpos, turtas

Žygaičių kaimo bendruomenei „Žygava“ panaudos pagrindais 10 metų laikotarpiui perduotas Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Žygaičių seniūnijos patikėjimo teise valdomos patalpos Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičių mstl., Žygaičių g. 22., įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

Vieningai nuspręsta sutikti pagal dovanojimo sandorį Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn priimti Tauragės „Lions“ klubo siūlomą turtą (kilnojamąjį daiktą) – dekoratyvinį suolelį-skulptūrą „Vaisingumo suolelis 1+1=3“.

Neįgaliųjų poreikiams pritaikytos patalpos

Posėdžio metu nuspręsta pritaikyti neįgaliojo poreikiams Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas Tauragėje, Gedimino g. 29A-2.

Skirtos pašalpos ir parama gausioms šeimoms

Vadovaujantis LR vietos savivaldis įstatymu bei paramos Tauragės rajono gausioms šeimoms skyrimo nuostatais, skirta piniginė parama (nuo 300 iki 860 Eur) gausioms šeimoms. Lėšos bus skirtos būsto remontui, buitinei technikai bei baldams įsigyti.

Tarybos nariams pritarus, skirtos vienkartinės pašalpos (nuo 380 iki 1500 Eur) Tauragės rajone gyvenančioms gausioms šeimoms.

Patvirtintas Paramos Tauragės rajono gausioms šeimoms skyrimo tvarkos aprašas.

Pritarta reorganizacijai

Posėdžio metu nuspręsta sutikti iki 2020 m. kovo 29 d. reorganizuoti biudžetinę įstaigą Tauragės socialinių paslaugų centrą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“.  Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklą, užtikrinant racionalų socialinėms paslaugoms teikti skirtų materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą ir kokybiškų socialinių paslaugų Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimą.

Patvirtintos kainos

Tarybos posėdžio metu patvirtintos socialinės globos viešojoje įstaigoje Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje kainos:  vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 886 Eur per mėnesį; vienam asmeniui su sunkia negalia – 1 036 Eur per mėnesį.

Patvirtinta socialinės globos Šeimos gerovės centre ,,Šaltinėlis“ kaina – 1 237 Eur per mėnesį.

Patvirtintos socialinės globos Lauksargių globos namuose kainos: vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 760 Eur per mėnesį; vienam asmeniui su sunkia negalia – 1 020 Eur per mėnesį.

Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai

Tarybos nariams pritarus, pakeistas Tauragės rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui“ 1 punktas ir jis išdėstyti taip: „1. Nustatyti viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydį – 3 296 Eur.”

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausias leistinas pareigybių skaičius, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimu „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“.

Pakeistos 2019 metų biudžeto pajamos ir išlaidos, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu „Dėl 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7  priedai).

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 23 d. sprendimo „Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų normatyvų nustatymo“ 1.1 papunktis ir jis išdėstytas taip: „1.1. darbo užmokesčiui – iki 84 proc. nuo veiklos pajamų;”.

 

Share Button


vasario 14, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka kiekvieną mėnesį pasitinka lankytojus skirtingas tematikas apimančiomis įvairaus žanro parodomis, atspindinčiomis ne tik Lietuvos, bet […]

vasario 13, 2020

Trečiadienio vakarą B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su žurnalistu, komunikacijos ir rinkodaros profesionalu Ryčiu Sabu, kurio debiutinis romanas „Gaono […]

vasario 7, 2020

Vakar B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje poetė, prozininkė Aldona Ruseckaitė pristatė biografinį romaną „Padai pilni vinių“ apie poetę Salomėją Nėrį.  Jame […]

sausio 31, 2020

Tuštėja ir miršta – taip neretai apibūdinama situacija šalies regionuose, kurie susiduria su emigracija, darbo vietų ir paslaugų trūkumu, mažesniais […]

sausio 27, 2020

Sausio 24–26 d. parodų centre „Litexpo“ (Vilniuje) vyko didžiausia Baltijos šalyse specializuota tarptautinė turizmo paroda „Adventur 2020”. Šių metų paroda […]

sausio 23, 2020

Šiuo metu Viešosios bibliotekos sienas puošia šviesių, šiltų, žaismingų spalvų paveikslai – tai kraštietės Marytės Elenos Tauškėlienės tapybos darbai, kuriuos  […]

sausio 17, 2020

Sausio 15 dieną Tauragėje viešėjo Kazachstano Respublikos ambasados Lietuvoje atstovai. Susitikimų su savivaldybės vadovais, specialistais, Tauragės apskrities verslininkų asociacijos atstovais […]

sausio 17, 2020

Š. m. sausio 10 d. Tauragės jaunimą vėl subūrė jau trečią kartą Tauragėje organizuoti jaunimo apdovanojimai TAJA. Kultūros rūmuose vykusiame […]

sausio 17, 2020

Artėjant vasario 16-ąjai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Valstybės pažinimo centras dovanoja šešiolika edukacinių užsiėmimų ir drauge kviečia švęsti visą šalį! […]

sausio 16, 2020

Siekiant didesnio gyventojų saugumo ir stiprinant saugos reikalavimus, nuo sausio 1 d. dienos įsigalioja griežtesnė suskystintų naftos dujų balionų naudojimo […]