rugsėjo 5, 2018
Danguolė Petkienė
Tauragės rajono savivaldybėje akredituotos ir planuojamos vykdyti 2018-2019 m. m. Neformaliojo vaikų švietimo programos (NVŠ ir FŠPU)

Mokinių tėvai (globėjai) ir patys mokiniai gali kreiptis žemiau nurodytais kontaktais dėl dalyvavimo NVŠ programose, kurios vykdomos Tauragės r.  savivaldybėje. Mokinys gali dalyvauti keliose NVŠ programose, tačiau NVŠ ,,krepšelį“ gali skirti tik vienai pasirinktai programai. Mokestis už NVŠ programas skirtingas: savivaldybės įstaigų vykdomų programų kaina mėnesiui – nuo 3 iki 10 EUR, su kitais NVŠ programų teikėjais mokinių tėvai mokesčio sumas aptaria individualiai. NVŠ teikėjas  sudaromoje mokymo sutartyje su  mokinio tėvais (globėjais) turi nurodyti visą programos kainą mėnesiui ir atitinkamai sumažinti tėvų mokestį, jei mokinys NVŠ lėšas skiria programai.

Mokinys gali pasirinkti dalyvauti  mokykloje siūlomose neformaliojo švietimo programose (būreliuose), numatytose mokyklos ugdymo plane. Šios programos (būreliai) yra finansuojamos iš mokinio krepšelio lėšų, t. y. mokinių tėvams nereikia finansiškai prisidėti

Eil. Nr NVŠ teikėjas NVŠ programos pavadinimas KTPRR kodas Kontaktai
1. Moksleivių kūrybos centras Mažoji mūza 122000846 tauragespilis@gmail.com

8 (446) 61307

2. Vaikų ir jaunių sporto mokykla Orientavimosi sportas   120500612 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

3. Vaikų ir jaunių sporto mokykla Tinklinio pradžiamokslis 120500635 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

4. Vaikų ir jaunių sporto mokykla Sambo pradžiamokslis (nauja programa) sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

5. Raimondas Ramanauskas Krepšinis ir judrieji žaidimai 120501583 raira74@gmail.com

8 650 81210

6. Asociacija Lietuvos šaulių sąjunga Tauragės Jaunųjų šaulių ugdymo programa 121500012 vitalija.slepaviciene@sauliusajunga.lt 8 685 60029

8 614 737 16

7. Asociacija Tauragės futbolo mokykla   Judėk pirmyn 120500101 tauragesfm@gmail.com

8 657 77765

8. Asociacija Pilaitės bendruomenės centras Pilaitės vaikų meninė ir sportinė veikla 122000277 jurgitapri@gmail.com

8 655 21005

9. Sigita Macienė Programavimas ir žaidimų  kūrimas su ,,Scratch   121000141 sigitamaciene@gmail.com

8 687 31856

10. Sigita Macienė Robotika 121000249 sigitamaciene@gmail.com

8 687 31856

11. Sigita Macienė Kūrybiškoji informatika 121000158 sigitamaciene@gmail.com

8 687 31856

12. Darius Stažys Futbolas (nauja programa)   stazys.darius@gmail.com

8 685 75949

13. Dalija Ramanauskienė Išmanioji fizika 122000385 dalijar@gmail.com

8 686 50567

14. Dalija Ramanauskienė Eksperimentuok 122000733 dalijar@gmail.com

8 686 50567

15. Gintaras Cemnalianskis Šviesti. Pristatyti. Ugdyti. Išbandyti (ŠPUI) 120500284 ccemntaurus@gmail.com

8 676 35679

16. Jolita Urbutė Judėjimo laisvė 120300060 jolita.urbute@gmail.com

8 611 40617

17. Vilija Krūgelienė Šokio įgūdžių ugdymas 120300074 vijaamadeus@gmail.com

8 656 82254

18. Asociacija Krepšinio mokykla ,,Tauragės žaibas“ Krepšinio elementų mokymas ir tobulinimas 120500653 26ovyda@gmail.com

8 642 37270

19. Daivaras Linaburgis Pramoginiai-sportiniai šokiai 120300145 skrydisdl@gmail.com

8 610 62574

20. Danguolė Linaburgienė Pramoginiai-sportiniai šokiai 120300148 skrydisdl@gmail.com

8 610 62574

21. Lolita Nausėdienė Dainavimo ir sceninių įgūdžių ugdymas 120100221 lolitan999@inbox.lt

 8 650 18426

22. Ričardas Kazimieras Paulauskas Krepšinio žaidimo mokymas 120500818 paulauskas.ricardas9@gmail.com 

8 682 31618

8 639 65000

23. Asociacija ,,Intelektinio Kapitalo Ugdymas“ Lyderystės ABC (Tauragė) 122000384 info@success.lt

8 684 67325

24. BĮ Pagramančio regioninio parko direkcija Atrask Pagramančio regioninio parko vertybes 120800064 prparkas@gmail.com

8 650 93004

25. Asociacija Lietuvos skautija Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa 121500259 nvs.skautai@gmail.com

 865650826

26. VšĮ ,,Kokarola“ Sportinių šokių ritmu 120300487 standartistas@gmail.com

8 670 22366

27. Asociacija Tauragės dvikovių sporto šakų klubas ,,SC Kova“ Kovinė savigyna 120501479 vaistarasgiedrius@gmail.com

8 608 55599

28. Asociacija ,,Muzikos ir teatro projektai“ Teatro būrelis 120400320 rimarampa@gmail.com

8 699 81072

29. Asociacija Sporto klubas ,,Taurris“ Mišrūs kovos menai 120501585 s.bucius777@gmail.com

8 695 0980

30. Lina Šaulienė Ritmas 120300729 lina737@gmail.com

8 643 39371

31.  VŠĮ Robotikos mokykla Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių ugdymas (Tauragė) 120600322 info@robotikosmokykla.lt

8 633 40003

32. VšĮ ,,Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“ Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės (Tauragė) (nauja programa) 122001176 erika@tolerancijoscentras.lt

8 646 72392

33. Justas Bareišis Sportinių šokių veikla 120300652 justas.bareisis@gmail.com

8 645 25230

34. Ieva Lasauskienė ILA šokiai (nauja programa)   ievalasauskiene@gmail.com

8 646 22301

35. Muzikos mokykla NVŠ Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa 120100272 muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

36. Muzikos mokykla NVŠ  Muzikos mėgėjų ugdymo programa (4 metai) 120101082 muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

37. Muzikos mokykla NVŠ Kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose ugdymo programa 120101083 muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

38. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo fortepijono programa 110101523

110101532

 

muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

39. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo fleitos programa 110101530

110101531

muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

40. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo tūbos programa 110101526

110101527

muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

41. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo smuiko programa 110101541

110101542

muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

42. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo akordeono programa 110101524

110101525

muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

43. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo saksofono programa 110101558

110101540

muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

44. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo solfedžio programa muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

45. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo muzikos istorijos programa muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

46. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo trombono programa 110101973

110101974

muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

47. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo išilginės fleitos programa muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

48. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo chorinio dainavimo programa 110101528

110101529

muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

49. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo gitaros programa 110101533

110101534

muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

50. Muzikos mokykla FŠPU papildomo fortepijono programa (7 metai) muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

51. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo trimito programa 110101543

110101544

 

muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

52. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo klarneto programa 110101537

110101538

muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

53. Muzikos mokykla FŠPU Pradinio (1-4 metai) ir pagrindinio (1-4 metai) ugdymo kanklių programa 110101535

110101536

muzika@tvk.lt

8 (446) 61358

54. Moksleivių kūrybos centras FŠPU Dailės 1-4 klasių programa 110200304 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

55. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Anglų k. būrelis ,,Bendraukime angliškai“ 121400534 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

56. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Anglų k. būrelis ,,English Club“ (1 gr.) 121400537 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

57. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Anglų k. būrelis ,,English Club“ (2 gr.) 121400536 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

58. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Anglų k. būrelis ,,Žaiskime  angliškai“ 121400535 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

59. Moksleivių kūrybos centras NVŠ ikimokyklinio amžiaus vaikų klubas ,,Zuikis Puikis“ 122001187 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

60. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Gitaros studija ,,Akordas“ 120101394 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

61. Moksleivių kūrybos centras NVŠ IT būrelis ,,Virtualios dirbtuvės“ 121000446 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

62. Moksleivių kūrybos centras NVŠ siuvimo-modeliavimo studija ,,Siluetas“ (1 gr.) 121100355 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

63. Moksleivių kūrybos centras NVŠ siuvimo-modeliavimo studija ,,Siluetas“ (2 gr.) 121100356 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

64. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Keramikos studijos ,,Molinukas“ programa (1 ir 2 gr.) 121100357 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

65. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Keramikos studijos ,,Molinukas“ programa (3 ir 4 gr.) 121100358 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

66. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Keramikos studijos ,,Molinukas“ programa (5 ir 6 gr.) 121100359 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

67. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Orkestro šokėjų grupė 120300868 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

68. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Vaikų baleto studija ,,Allegro“ (1 gr.) 120300869 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

69. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Vaikų baleto studija ,,Allegro“ (2 gr.) 120300870 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

70. Moksleivių kūrybos centras NVŠ  Aerobikos ir kūno dizaino studija ,,Judėk“ 120300867 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

71. Moksleivių kūrybos centras NVŠ aerobikos ir kūno dizaino studija ,,Antilopė“ 120300866 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

72. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Modernaus  folkloro studija ,,Gervės“ 122001185 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

73. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Dainavimo studija ,,Žemuogės“ 122001184 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

74. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Vokalinio meno studija ,,Adagio“ 122001181 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

75. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Dainos ir šokio studija ,,Mėta“ 122001183 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

76. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Berniukų choras ,,Dainorėlis“ 122001186 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

77. Moksleivių kūrybos centras NVŠ dainavimo studija ,,Popuri“ 122001182 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

78. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Teatro būrelis ,,Žaidžiame teatrą“ 120400363 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

79. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Pilies teatro paauglių grupė 120400364 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

80. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių dailės studija ,,Fantazija“ 120200751 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

81. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Dailės studija ,,Kūrybos laisvė“ 120200752 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

82. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Dailės studija ,,Koloritas“ (1 ir 2 gr.) 120200754 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

83. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Dailės studija  ,,Koloritas“ (3 ir 4 gr.) 120200753 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

84. Moksleivių kūrybos centras NVŠ Pilies teatro jaunimo grupė 120400365 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

85. Moksleivių kūrybos centras NVŠ foto studija ,,Kadras“ 121200093 tauragespilis@gmail.com

8(446) 61307

86. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Šaudymas 110500207 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

87. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Boksas 110500204 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

88. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Šachmatai 110500211 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

89. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Lengvoji atletika 110500208 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

90. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Badmintonas 110500210 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

91. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Karate 110500209 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

92. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Krepšinis 110500201 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

93. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Rankinis 110500202 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

94. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Futbolas 110500195 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

95. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Sambo 110500206 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

96. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Imtynės 110500205 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

97. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Stalo tenisas 110500221 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

98. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Orientavimosi sportas 110500212 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

99. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Svarsčių kilnojimas 120500508 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

100. Vaikų ir jaunių sporto mokykla FŠPU Tinklinis 110500203 sportasvisiems@tvk.lt

8 (446) 61905

Share Button


gegužės 28, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė karantino laikotarpiu kėlė kvalifikaciją dalyvaudami nuotoliniuose mokymuose, kuriuos organizavo projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi […]

gegužės 20, 2020

Norime pasidžiaugti, jog biblioteka atnaujino savo teikiamas paslaugas, ir jau galime susitikti su knygų mylėtojais! Visgi, keičiantis karantino sąlygoms, įstaigos […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]

gegužės 12, 2020

Verslininko Gedimino Tamulyno draugų nebesužavėsi atostogomis turistų numintais takais po Balį ar poilsiu prabangiuose Turkijos viešbučiuose. Po du metus trukusio […]

gegužės 11, 2020

2020 m. gegužės 8 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos kėlė savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudamos Lietuvos nacionalinės […]

gegužės 11, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenės iniciatyva, šiemet Europos diena Pagėgių krašte paminėta kitaip nei visada – gamtos apsuptyje, nedidelėmis […]

gegužės 6, 2020

Lietuvos informacinę erdvę stebintys kariuomenės ekspertai atkreipia dėmesį į vis didėjantį dezinformacijos srautą, susijusį su koronaviruso valdymu. Specialistai ragina gyventojus […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

balandžio 24, 2020

Nuo pirmadienio, balandžio 27 d., lankytojams atveriami atvirose erdvėse esantys pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, zoologijos, botanikos sodai, išskyrus apžvalgos […]