spalio 31, 2017
Žemės ūkio ministerijos informacija
Turinčioms idėjų vietos veiklos grupėms – dar didesnis paramos intensyvumas

Jau  nuo lapkričio 2 d. iki 30 d. vietos veiklos grupės (VVG) šiemet paskutinį kartą galės teikti paraiškas bendradarbiavimo projektams įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį  ,,Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

Šį rudenį Lietuvoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje, kurioje dalyvavo apie 200 dalyvių iš 13 valstybių, vietos veiklos grupių išsakytas poreikis lėmė, kad dabar paramos galima kreiptis ne tik teritorinio, bet ir tarptautinio bendradarbiavimo projektams, taip pat parengiamajai techninei paramai (jeigu tarptautinio bendradarbiavimo projekto idėja dar neišgryninta) gauti.

Parama pagal minėtąją KPP priemonę teikiama kaimo arba dvisektorėms VVG, kurios įgyvendina Žemės ūkio ministerijos patvirtintas vietos plėtros strategijas. Projekto partneriais gali būti kaimo, miesto, dvisektorės, žuvininkystės vietos veiklos grupės, kurios įgyvendina vietos plėtros strategijas ir veikia Lietuvoje arba, tarptautinio bendradarbiavimo projekto atveju, Europos Sąjungos valstybės narės arba trečiosios šalies kaimo teritorijoje.

Parama teikiama vadovaujantis  KPP priemonės ,,LEADER“ veiklos srities ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklėmis, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2017 kovo 23 d. įsakymu Nr. 3D-196.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad paraiškos projektams įgyvendinti bus priimamos pagal 2017 m. spalio 27 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-682 atnaujintas taisykles. Jose įtvirtinta naujovė, kuriai pritarė Europos Komisija – tai didesnis paramos intensyvumas projektams. Atnaujintos ir paramos paraiškų formos.

Paramos dydis teritorinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti gali siekti iki 100 000 Eur, paramos intensyvumas – 90 proc.

Parama tarptautinio bendradarbiavimo projektams inicijuoti negali viršyti 3 000 Eur, o paramos intensyvumas – 100 proc. Svarbu tai, kad parama, skirta pasirengti tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti, tai pačiai VVG gali būti skirta tik vieną kartą per visą programinį laikotarpį.

Paramos dydis tarptautinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti – iki 100 000 Eur, pramos intensyvumas – 100 proc. Jei projektas bus įgyvendinamas su VVG, kuri yra iš Baltijos jūros regiono, projektu taip pat turės būti siekiama įgyvendinti ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono vietos plėtros strategijos tikslus, kurie iš esmės  siejasi su VVG strategijų tikslais.

Iš viso 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu kaimo ir dvisektorių VVG bendradarbiavimo projektams iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų skirta 2,9 mln. Eur. 2017 m. šiems bendradarbiavimo projektams numatytas 724 tūkst. Eur finansavimas, iš šios sumos 503 tūkst. Eur skirti lapkričio mėnesį pateiktoms bendradarbiavimo projektų paraiškoms. Paminėtina, kad bendradarbiavimo projektuose kiti partneriai, t. y. miesto, žuvininkystės vietos veiklos grupės, prie bendrai vykdomo projekto prisideda lėšomis iš kitų fondų (Europos socialinio fondo, Europos jūrų reikalų ir  žuvininkystės fondo bei kt.), todėl bendra tokių projektų vertė finansine išraiška yra dar didesnė.

Bendradarbiavimo projektai kaimo VVG nėra naujovė, jos jau turi bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo patirties – 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu įgyvendintas 71 projektas. Šiais metais gauti 4 VVG projektai (vienas teritorinio ir 3 tarptautinio bendradarbiavimo), kurie yra vertinami Nacionalinės mokėjimo agentūros. Visai tai rodo, kad VVG noriai bendradarbiauja ir turi idėjų, ką daryti, kad kaime būtų galima gyventi, dirbti ir užsidirbti.

Share Button


liepos 16, 2018

Vis daugiau Lietuvos smulkaus ir jauno verslo atstovų veiklos plėtrai ieško alternatyvaus verslo finansavimo šaltinių ir jais pasitiki – tokiais […]

kovo 9, 2018

Nuo kovo 12 d. pradedamos rinkti paraiškos pasėlių ir augalų draudimo įmokų daliai kompensuoti. Paraiškos bus priimamos iki birželio 29 […]

vasario 27, 2018

Ūkio ministerija kartu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) stiprina šalies verslo galimybes plėstis į užsienį ir pradeda teikti […]

vasario 26, 2018

Iki kovo 2 d. tautinio paveldo puoselėtojai, norintys dalyvauti renginiuose, kviečiami teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Gavus finansavimą išlaidoms padengti, […]

vasario 22, 2018

Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, nuo kovo 1 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) […]

vasario 19, 2018

Galimybė pasodinti mišką pasitaiko tikrai ne kiekvienam, o štai Inetos ir Naurio Valuckų šeimai tokia galimybė atsirado jau antrą kartą. […]

vasario 14, 2018

Nuo vasario 19 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER […]

vasario 7, 2018

Pastaruoju metu itin populiarėja sveikos mitybos banga: lietuviai augina daržoves, jos ant stalų keičia iki tol kasdien valgytą kiaulieną, auginami […]

vasario 6, 2018

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) siekia inicijuoti inovatyvių startuolių kūrimąsi visoje Lietuvoje ir jau antrą kartą skelbia konkursą „Ieškomas […]

vasario 2, 2018

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinami pirmieji Europos strateginių investicijų fondo projektai. Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę, šiandien UAB „Viešųjų investicijų plėtros […]