vasario 3, 2016
Marijampolės apskr. VPK informacija
Pateikta 2015-ųjų Marijampolės apskrities vpk veiklos ataskaita

Sausio 28-ąją buvo pristatyta Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos ataskaita. Į pristatymą atvyko Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, jo pavaduotojai Donatas Malaškevičius ir Edvardas Šileris, Kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis, taip pat Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Skirmantas Andriušis padėkojo pareigūnams už pastangas, teisėsaugos institucijų darbuotojams – už bendrą darbą ir supratingumą, savivaldybei – už nuolat jaučiamą paramą.

Veiklos ataskaitoje pateiktas palyginimas: Marijampolės apskrities policija 2014 m. užregistravo 34000 pranešimų apie teisės pažeidimus, o 2015-aisiais – 37 900, tai yra 11,5 proc. daugiau. Vidutiniškai per parą Marijampolės apskrities policija reagavo į 104 pranešimus apie teisės pažeidimus, 2014 m. – į 93 pranešimus.

Marijampolės apskr. VPK teritorijoje 2015 m. nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų, lyginant su 2014 m., užregistruota daugiau: 2014 m. – 4435, 2015 m.­ 3940. Nusikalstamų veikų atskleidimas bei ištyrimas Marijampolės apskr. VPK kasmet auga: 2013 m. ištirta 55,9 proc., 2014 m. – 56,7 proc., 2015 m. – 64,4 proc. visų nusikalstamų veikų.

 Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų 2015 m. užregistruota 214, ištirta 191 nusikaltimas; 2014 m. užregistruoti 197 sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai ir ištirta 223 (dalis – ankstesniųjų metų). Didžiąją dalį užregistruotų bei ištirtų šios rūšies nusikaltimų 2015 m. sudaro nusikaltimai, susiję su neteisėta narkotikų apyvarta (užregistruota 106, ištirti 125 nusikaltimai).

Nemažą dalį įvykdomų nusikalstamų veikų Marijampolės regione sudaro vagystės, 2015 m. net 32 proc. (registruota 1270 vagysčių), jų ištirta 28,0 proc., 2014 m. vagystės sudarė 40,0 proc. (1763 vagystės) ir buvo ištirta 27,3 proc. jų.

2015 m. šiek tiek sumažėjo nusikalstamų veikų, įvykdytų viešoje vietoje. 2015 m. užregistruotos 453, 2014 m. – 519 tokių veikų. Nusikalstamų veikų, susijusių su smurto artimoje aplinkoje, 2015m. užregistruota 519, tai sudaro 13 proc. nuo visų užregistruotų nusikalstamų veikų.

Aptarti kovos su šešėline ekonomika ir akcizais apmokestinamų prekių srityje rezultatai, jie apskrityje nėra geresni nei pernai, nors protokolų kiekis ženkliai didesnis, tačiau paimtų tabako gaminių, naftos produktų kiekiai šiemet yra dvigubai mažesni nei praėjusiais metais. 2015 m. pradėti 43 ikiteisminiai tyrimai, 2014-aisiais – 19.

Pateikta informacija apie avaringumą Marijampolės apskrities teritorijoje: lyginant 2014 m. duomenis su 2015 m. duomenimis, situacija išlikusi stabili ir rezultatai nėra blogesni nei pernai, tačiau ženkliai daugiau užfiksuojama Kelių eismo taisyklių pažeidėjų, tai rodo surašytų protokolų skaičiai – 2015 m. surašyti 24 465 ATPK protokolai, 2014 m. – 23 823 ATPK protokolai.

Pasitarime pateikta išsami policijos prevencinio darbo analizė, supažindinta su vykdytais prevenciniais projektais, renginiais, vykdoma saugios kaimynystės programa, pateikta gyventojų pasitikėjimo policija apklausos rezultatų analizė Marijampolės apskrityje. Susirinkimo dalyviai supažindinti su Marijampolės apskr. VPK puoselėjamomis bei kuriamomis kultūrinėmis tradicijomis. Taip pat pateikta informacija apie Marijampolės apskr. VPK struktūrinę pertvarką, darbuotojų darbo sąlygų gerinimą.

Ataskaitos pabaigoje pristatyti policijos veiklos prioritetai 2016-iesiems metams:

  1. Policijos reagavimo (atvykimo per nustatytą laiką) į A ir B tipo įvykius užtikrinimas.
  2. Veiklos efektyvinimas tiriant sunkius ir labai sunkius, ypač smurtinius, nusikalstamus.
  3. Kontrabandos ir šešėlinio verslo ekonomikoje mažinimas.
  4. Narkotinių medžiagų prieinamumo, ypač jaunimui ir vaikams, mažinimas.
  5. Ikiteisminio tyrimo termino trumpinimas.
  6. Eismo saugumo, ypač kelyje „Via Baltica“, užtikrinimas.
  7. Korupcinių reiškinių policijoje mažinimas;
  8. Policijos teikiamų elektroninių paslaugų tobulinimas.

2015-ųjų metų veiklos ataskaitos pristatyme dalyvavęs Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys padėkojo policijos pareigūnams už išsamią ataskaitą, atliktus darbus, palinkėjo, kad ir šiemet policija dirbtų taip, kad visuomenė būtų saugesnė, pasidžiaugė bendru kryptingu darbu. Kalbėjo, kad ne visada skaičiai nusako tikrąjį policijos darbą, nusikalstamumo lygį savivaldybėje, taip pat išreiškė susirūpinimą dėl girtuokliavimo, nusikalstamumo, nepilnamečių neužimtumo.

Antrojoje susirinkimo dalyje su policijos bendruomene bendravo ir į klausimus atsakė Policijos departamento vadovai. Policijos departametno generalinis komisaras Linas Pernavas akcentavo, kad policijos tikslas – saugi visuomenė. Daug kalbėta ir apie tai, kad pareigūnai už darbą turi gauti orų atlyginimą. Tam ir reikalinga reforma. Policijos departamente sukurta darbo grupė, kuri ieškos būdų, kaip rasti sprendimus ir teiks siūlymus. Tačiau, kaip sakė L. Pernavas, „jei bus pateikti nepriimtini pasiūlymai, jiems pritarta nebus”.

Share Button


gruodžio 22, 2019

Suvalkijos regione iki šiol buvo vos vienas kitas elektrą gaminantis vėjo malūnas, tačiau pastaruoju metu vis daugiau atsiranda vietovių, kuriose […]

gruodžio 16, 2019

Lapkričio 22 dieną Paežerėlių Šv. Angelų Sargų bažnyčioje kun. Jordanas Kazlauskas aukojo šv. Mišias už šio krašto mokytoją, Sūduvos švietėją, […]

gruodžio 11, 2019

Lapkričio 22 dieną Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje Griškabūdžio ir Barzdų klebonas kun. Vytautas Mazirskas, Paluobių ir Braziūkų klebonas kun. Andrius […]

gruodžio 4, 2019

Sukako 70 metų nuo mokytojo ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataro, Tauro […]

lapkričio 27, 2019

„Lietuva, tavo kaimas miršta!” – toks šūkis skelbiamas ant pakelėse kylančių žaliųjų kryžių, šį grėsmingą įspėjimą buvo galima pamatyti ir […]

lapkričio 14, 2019

Muzikinio spektaklio „Retrotopija“ premjera Marijampolės dramos teatre baigėsi V tarptautinis medinių pučiamųjų festivalis „Medynės“. Baigiamais festivalio akordas spektaklis „Retrotopija“- išskirtinės […]

lapkričio 8, 2019

Marijampolėje vyko Lietuvos radiologų asociacijos suvažiavimas, kuris šiais metais sutampa su kasmetiniu Tarptautinės radiologijos dienos minėjimu. 2019-ieji metai yra dedikuoti […]

lapkričio 8, 2019

Duris pagaliau oficialiai Marijampolėje atvėrė septintasis Lietuvoje bendradarbystės centras „Spiečius“. Tai – „Versli Lietuva“ sukurta netradicinio tipo verslo vystymosi erdvė, […]

spalio 23, 2019

Kalvarijos pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Remigijaus Gecevičiaus, spalio 20 d. paminėjo 95-ąjį orkestro jubiliejų. Kalvarijos savivaldybės kultūros centre surengtoje šventėje […]

rugsėjo 25, 2019

Žuvinto biosferos rezervato rūšių sąrašas šį sykį pasipildo net keturiomis naujomis, netgi niekada anksčiau Lietuvoje nerastomis šiltesnių kraštų grybų rūšimis. […]