rugsėjo 17, 2018
Giedrė Mičiūnienė
Piligriminė kelionė: dvasiniai klodai atverti gilesniam pažinimui

Rugsėjo 15 d. –  Švč. Mergelė Marija Sopulingoji – Šeimų ir bendruomenių diena. Kai stipri šeima – stipri ir bendruomenė.  „Malda yra geriausiai mus sujungiantis ryšys. Tik per maldą tikintieji susitinka kitame lygmenyje, kuriame nelygybė, nesusipratimai, kartėlis ir priešiškumas įveikiami, įveikiami Dievo, Viešpaties ir mūsų visų Tėvo, akivaizdoje“ – teigė Jonas Paulius II. Minėdami jo 25-erių metų vizito sukaktį bei ruošdamiesi Popiežiaus Pranciškaus apsilankymui, ankstų rytą 53 Zarasų rajono piligrimai patraukė į Šilinių atlaidus, kurie švenčiami 410 m. Mergelės Marijos pasirodymų Šiluvoje sukaktį.  

Kasmet į rugsėjy vykstančias iškilmes Šiluva pritraukia minių minias maldininkų iš įvairiausių Lietuvos ir pasaulio vietų. 1608 metais įvykęs Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas iki šiol kuria stebuklingą pojūtį visiems, čia apsilankantiems: įspūdingoje Apsireiškimo koplyčioje pilna įvairiausio amžiaus žmonių – nuo mažyčių kūdikėlių iki žilagalvių senjorų: vieni atkeliauja čia patys melsti sveikatos ar padėkoti už brandaus gyvenimo laimę, už kitus – meldžiamasi, maldaujama palaimos.

Švč. M. Marijos Gimimo bazilika pasitinka nuostabia, puošnia baroko architektūra: įvairiausi drožti ornamentai ir nuostabios šventųjų skulptūros kuria šviesų ir nepakartojamą įspūdį: kiekvienas pajunta dieviškumo dvasią. Vitražuose žaidžiantys saulės spinduliai slopina baimes ir nerimą, suteikdami iškilmingumą, tuo labiau, kai juose – kiekvienam  krikščioniui prasmingiausi akcentai: šventųjų gyvenimo akcentai.

Bazilikoje yra Ligonių Sveikatos koplyčia,  kurioje niekada netrūksta besimeldžiančių.

Prieš 25 metus Šiluvoje meldėsi ir Šventasis Tėvas Jonas Paulius II – Jo atminimas įamžintas statula: ranką iškėlęs Popiežius laimina visus.

Nuo Bazilikos iki Apsireiškimo koplyčios didelė aikštė – ji šiandien buvo pilna. 12 val. Buvo Meldžiamasi už šeimas, kad jos atrastų stiprybės Nazareto šeimos pavyzdyje. Šv. Mišias aukojo ir meldėsi daug kunigų.

 

Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis, turintis uždarą kiemą, paliko gilų įspūdį, nors stabtelėta trumpam. Iškart matyti, kad čia ypatingai populiari vieta: sutikome ne vieną jaunavedžių porą.

Bažnyčia išsiskiria savo puošnumu, švelniomis spalvomis – tai skatina mūsų dvasingumą, stiprina tikėjimą ir pasitikėjimą bei galimybę padėkoti Dievui už patirtas malones, atsinaujinti dvasiškai.

Spėta apžiūrėti (ir patiems „išbandyti“) Kristaus laiptų koplyčią. Nors ji ir nedidelė – pakilti iki Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus altoriaus galima tik klūpomis – 28 laipteliai įveikiami tam, kad galėtum dar kartą apmąstyti Kristaus gyvenimo ir kančios prasmę, teisingai pradėtum vertinti visus  savo gyvenimo niuansus.

„Tauta, kuri su tokiu ištvermingumu ir pamaldumu keliauja į tą kalną pastatyti naują kryžių, tiki gyvenimu, tiki prisikėlimu“ – sakė Popiežius Jonas Paulius II, kalbėdamas apie lietuvių tautą ir Kryžių kalną, kadangi Kryžius – krikščioniui visada buvo tikėjimo, stiprybės ir vilties ženklas. Su kryžiaus ženklu pradedama ir baigiama diena, juo išlydima į Amžinuosius Tėvo namus, juo laimina Tėvai vaikus. Todėl apsilankymas Kryžių kalne – labai prasmingas šios piligriminės kelionės akcentas. Lietuva nuo seno garsėjo kryžiais. Daug jų iki šiol saugo mūsų pakeles… Ne veltui 2001 m. į UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą buvo įrašyta ir Kryždirbystė, kaip  unikali lietuvių liaudies meno šaka. Niekas  nebepajėgs suskaičiuoti, kiek kryžių yra Čia šiandien, kiek jų būta iš viso? Kryžius… ant to kryžiaus mažesni kryžiai, o ant jų – kryželiai, kryžiukai… Įvairiausiais drožiniais papuošti, iš įvairiausių pasaulio ir Lietuvos vietų, skirtingo dydžio, sukurti ir pastatyti skirtingoms intencijoms… Kryžių kalnas kasmet auga į aukštį ir į plotį, nes kasdien pastatoma vis naujų.. Juk ne veltui, Popiežius Jonas Paulius II, lankydamasis Lietuvoje, ne tik meldėsi Kryžių kalne, bet likęs sužavėtas šiuo unikaliu reiškiniu, padovanojo tvirtą ąžuolinį kryžių, kaip tautos tvirtybės simbolį.

Rudeniški debesys vis niaukstė dangų, tačiau lietaus nebuvo atsiųsta. Diena buvo nuostabi: turininga, įsimintina, skatinanti ne tik apmąstyti, bet ir padėkoti Viešpačiui už mūsų Duotybę. Popiežiaus Pranciškaus vizitui jau pasiruošta: dvasiniai klodai atverti gilesniam ir prasmingesniam pažinimui ir supratimui.

Už nuostabios  kelionės organizavimą ne tik  nuoširdžiausia padėka, bet ir kiekvieno sukalbėta maldelė –  mūsų parapijos klebonui kunigui Vydui JUŠKĖNUI.

Dėkojame – ne tik lydėjusiam ir besimeldusiam kartu, bet ir aiškinusiam tikėjimo pažinimo tiesas -diakonui Dainiui KAUNIEČIUI,

už bendruomeniškumo puoselėjimą –  Halinai GUDŽIUKIENEI, Gyvojo Rožinio draugijos vadovei,

 už saugią kelionę – Tautvilui MIČIŪNUI – UAB „Zarasų autobusai“ vairuotojui.

Share Button


lapkričio 19, 2019

Lapkričio 15 d. Zarasų viešojoje bibliotekoje lankėsi Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos senųjų amatų dirbtuvių aktorė Ieva Stašelytė ir dailininkė Šarūnė […]

lapkričio 19, 2019

Gal esate girdėję legendą, pasakojančią, kad gėlės atsirado tada, kai vaivorykštė pradėjo tirpti, nes ji buvo labai arti saulės… Visos […]

lapkričio 18, 2019

Lapkričio 12 dieną Zarasų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko popietė „Saugus elgesys gatvėje“, skirta paminėti Pasaulinę dieną žuvusiems eismo […]

lapkričio 16, 2019

„Poezija ateina iš visur ir iš visko… Poezija ta pati visur, visais laikais ir visose žemėse, apimanti, suglobianti, suglaudžianti viską […]

lapkričio 15, 2019

Šiaurės šalių literatūros savaitė Turmanto bibliotekoje kasmet laukiama. Šiemet asociacija „Norden“ Danijoje, Norvegijoje ir Švedijoje švenčia 100 metų jubiliejų. Užtenka […]

lapkričio 15, 2019

Kai kalendoriaus lapelių ima mažėti, supranti, kad neišvengiamai vėl ateina laikas, kai prasidės dovanų ir pirkinių „bumas“. Auksei šita problema […]

lapkričio 12, 2019

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – tai „Norden“ organizuojama kasmetinė tradicinė šviesos ir knygos šventė, primenanti mums senąją pasakojimų tradiciją, suteikianti […]

lapkričio 12, 2019

Skubame skaitytojams pranešti džiugią žinią, kad Zarasų viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, Zarasų „Rotary“ klubas atidarė knygų lentyną. Simboliškame knygų […]

lapkričio 11, 2019

Zarasų rajono Dusetų meno mokyklos auklėtiniai prisijungė prie penktus metus vykstančio tarptautinio projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi“, kurį iš […]

lapkričio 11, 2019

Puiki penktadienio popietė: mažytis autobusiukas rieda Anykščių link. Projekto „Knygos šventė“ (literatūriniai tiltai Utenos regione), kurį remia Lietuvos kultūros taryba […]