2 kovo, 2023
LGGRTC

Lietuvos Laisvės kovų istorija, jos teisiniai aspektai ypač aktualūs ir dabar

2023 metų vasario mėnesį antrą kartą istorijoje buvo pristatyta 1949 metų partizanų vadų vasario 16 d. pasirašyta Deklaracija. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų memorialo Konferencijų salėje specialiai surengtoje konferencijoje – minėjime Lietuvos istorinio aukso fondo dokumentą buvo galima pamatyti iš arti. Istorinės atminties žinovai skaitė pranešimus ir pabrėžė ypatingą šio dokumento bei visos Lietuvos Laisvės kovų judėjimo svarbą.

Priimta ypatingomis sąlygomis

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija buvo priimta 1949 m. vasario 16 d. Minaičių kaime (Radviliškio raj.), kurią baigė sudaryti ir pasirašė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis (LLKS), t.y. susivieniję Lietuvos partizanų vadai. Kaip teigia teisininkas, advokatas Karolis Rugys, šiuo dokumentu buvo užtikrintas Lietuvos valstybės tęstinumas ir paskelbta lietuvių tautos valia atkurti nepriklausomą demokratinę valstybę. Kartu su kitais tuomet parengtais dokumentais, buvo sudarytas teisinis ir politinis Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindas, įteisintas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo organizacija, o Taryba – kaip vienintelė teisėta valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje.

„Svarbu paminėtina, kad ši Deklaracija neatkūrė nepriklausomos valstybės, tačiau ji skirta pasipriešinti ir nepripažinti okupacinės valdžios bei pačios okupacijos fakto, kas yra ypatingai svarbu siekiant atkurti Lietuvos valstybę, rodant valią ir pasipriešinimą“, – teigia pašnekovas.

Dokumentą pradeda pažinti vis daugiau žmonių

„Mūsų partizanų 1949 m. vasario 16 d. pasirašyta deklaracija visada primins, jog joks priešas, net fiziškai užėmęs mūsų žemę, negali užimti mūsų protų – idėjinės valios priešintis. Šiomis dienomis tai ypatingai svarbu, kai to pačio priešo imperinės ambicijos niekur nedingo. Todėl turime neapleisti savo protų, prisiimti atsakomybę ir saugoti tai, kas svarbiausia – laisvę. O mūsų istorinė atmintis ir partizanų kova yra turimo lietuviško kovotojų geno įrodymas. Perduodamas iš kartų į kartas jis stiprina ir įkvepia ne tik mūsų kariuomenę, bet ir visą visuomenę“, – kalba LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas pabrėžė, kad Deklaracija yra ir nepalaužiamos kovos valios už valstybės laisvę simbolis. Ji kartu ir jungė skirtingus žmones bendram siekiui bei tapo išsipildžiusia vizija į ateitį.

Apie tai, kad Deklaracijos autorių tikslas – Lietuvos laisvė – tapo realybe kalba ir deklaracijos signataro A. Ramanausko- Vanago dukra Auksutė- Ramanauskaitė-Skokauskienė. Anot jos, toks valstybei svarbus dokumentas daugelį metų buvo nežinomas, istoriškai nenagrinėtas.

Deklaracijoje kalbama, kad laisvė yra vertybė, o moderni tauta kovoja prieš tironiją, totalitarizmą, bolševikų  režimą, okupaciją.

„Joje pabrėžiama, kad kova nesibaigs ir kad mūsų vertybės yra demokratinės. Dokumente aiškiai išsakyta nuostata – esame Europos civilizacijos dalis ir niekas negali išplėšti mūsų iš jos. Deklaracija yra muziejine, archyvine, istorine, mentaliteto prasme neįkainojama. Tai yra mūsų aukso fondas“, – Laisvės kovų ir okupacijos muziejaus direktirus Remigijus Černius.

Teisiniai aspektai

Deklaraciją, anot teisininko Karolio Rugio, sudarė preambulė ir 22 punktai. Deklaracija apeliuojama į Žmogaus teisių deklaraciją, 1922 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją bei kreipiamasi į visą demokratinį pasaulį pagalbos, tokiu būdu aiškiai išreiškiant nepritarimą okupacijai ir siekiant aktyviai jai priešintis.

„Kaip yra pastebima ir mokslinėje literatūroje, Deklaracijos tekstas pasižymėjo teisinės kalbos kokybe, autorių išmone ir sumanumu. Ypatingai vertinant, kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis Deklaracija buvo priimta, – kalba K. Rugys, – Taigi, kuo ši Deklaracija Lietuvai bei jos piliečiams yra aktuali bei svarbi iki šiol? Kokia yra jos teisinė reikšmė? Nors nuo Deklaracijos priėmimo praėjo jau 74 metai, šis teisės aktas iki šiol išlieka mums ypatingai svarbus bei aktualus. Deklaracija yra lyginama su kitais svarbiais Lietuvos steigiamojo pobūdžio dokumentais. Šio teisės dokumento reikšmę ir svarbą šiuolaikinei Lietuvos Respublikos valstybei, įtvirtino Lietuvos Respublikos Seimas 1999 m. sausio 12 d. priimdamas įstatymą, kuriuo Deklaracija buvo pripažinta Lietuvos valstybės teisės aktu. Ši Deklaracija turėjo esminę reikšmę Lietuvai ir jos tęstinumui, kadangi sudarė Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo pagrindą, kuris yra svarbus iki šiol“.

Jo teigimu, pasigirsta ir nemažai nuomonių, kuomet ši Deklaracija yra prilyginama Laikinajai Konstitucijai, taip ne tik kad akcentuojant šio dokumento svarbą, tačiau ir pažymint išskirtinį Deklaracijos pobūdį, turinį bei siekiamus tikslus, t.y. tikslą nustatyti būsimos Konstitucijos pagrindinius principus. Taigi, tokiu būdu yra išreiškiamas tuo metu buvęs savotiškas pilietinis visuomenės pasipriešinimas ir nesutikimas su okupacija. Tai yra aktyvus pilietinės visuomenės veikimas, siekiant išsilaisvinti iš okupacijos ir sukurti demokratinę valstybę, kurios nori tauta.

Valstybės pareiškimas

„Be to, svarbu ir tai, kad Deklaracija buvo priimta ne užsienyje, o Lietuvos teritorijoje, kas iš esmės atspindi rodomą aktyvų pasipriešinimą ir tai, jog Lietuvos aukščiausioji valdžia, kuri nepripažino okupacijos fakto, yra Lietuvoje. Tokiu būdu siunčiant žinią ir užsienio valstybėms, aiškiai deklaruojant, kad okupacija yra nepripažįstama, kartu prašant demokratinio pasaulio pagalbos. Būtent ši Deklaracija sudarė prielaidas bandyti vystyti demokratinę valdymo formą, kurios neliko po okupacijos fakto. Taigi, tokiu būdu buvo sukurtas ginkluoto pasipriešinimo pagrindas, įteisinantis visuotinio organizuoto ginkluoto pasipriešinimo okupacijai organizacijas, suteikiant naują reikšmę laisvės kovoms. Taigi, tai iš esmės dokumentas buvo skirtas Lietuvos valstybės tęstinumui, sukuriant laisvės kovų pasipriešinimo teisinį pagrindą“, – pastebi pašnekovas, pridurdamas, jog Deklaracija rodo Lietuvos tautos pasiryžimą siekti laisvės bei nepriklausomybės ir tai daryti demokratiniais bei konstituciniais principais, taip laisvės kovotojams kovojant ne tik kad ginklu, tačiau ir rašytiniu žodžiu.

Puikus to pavyzdys, anot K. Rugio, yra Deklaracijos 3 punkte yra numatyta: „Valstybinė Lietuvos santvarka – demokratinė respublika“, o 5 punkte yra numatyta: „Lietuvos valdymas vykdomas per laisvais, demokratiniais, visuotiniais, lygiais, slaptais rinkimais išrinktą Seimą ir sudarytą Vyriausybę.“

„Taip Deklaracija buvo išreikštas siekis ir aiškus noras tapti demokratinio pasaulio dalimi, o pačioje Deklaracijoje yra vadovaujamasi tikrosios demokratijos principais, išplaukiančiais iš krikščioniškosios moralės supratimo ir paskelbtų Atlanto chartijoje, Keturiose Laisvėse, 12-je Prezidento Trumano Punktų, Žmogaus Teisių Deklaracijoje ir kitose teisingumo ir laisvės deklaracijose. Būtent šiuo pagrindu Deklaracija ir turi mums didelę reikšmę iki šiol, kadangi tai buvo ne tik, kad steigiamojo pobūdžio teisinis dokumentas, tačiau ir dokumentas, kuris turėjo esminę reikšmę Lietuvos valstybės tęstinumui, kuris buvo grindžiamas ir dabar žinomais bei gerbiamais demokratinės ir teisinės valstybės principais“, – sako K. Rugys.

LLKS 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos minėjimo renginyje pranešimus skaitė: LGGRTC generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento analitikė Auksė Usienė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui plk. ltn. Eugenijus Lastauskas,LRS, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Laurynas Kasčiūnas, teisininkas, advokatas K. Rugys. Renginį moderavo Strateginių Iniciatyvų Centro vadovas Alkas Paltarokas.

 

 


Ignoto Karpio skulptūra Bubiuose
6 birželio, 2023

Birželio 10 d. Bubiuose (Batniavos sen.) grupė žinomų menininkų pristatys muzikinę-literatūrinę viziją „1808 m. Ignacijaus testamentas. Legenda“. Šiuo pasirodymu siekiama […]

3 birželio, 2023

Šeštadienį, birželio 3-iąją, Seimas istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje iškilmingai paminėtas Sąjūdžio 35-metį. Šiemet sukanka 35-eri metai, kai buvo išrinkta […]

2 birželio, 2023

Vyriausybės suburtai darbo grupei nusprendus ant žydų kapinių Vilniuje sovietmečiu pastatytą sporto rūmų pastatą paversti atminties vieta, o ne konferencijų […]

Vilniaus sporto rūmai, LPK nuotr.
2 birželio, 2023

Ant žydų kapinių sovietmečiu pastatytą Lietuvos sporto rūmų pastatą ir jo teritoriją Vilniuje planuojama paversti atminties vieta, tik dar neaišku, […]

1 birželio, 2023

,,Jei esi čia, Tu jau esi Ignalinos istorijos dalis“, – užrašyta ant veidrodinės informacinio stendo pusės. Šis stendas pastatytas Laisvės […]

Antantės valstybių vadovai paryžiaus taikos konferencijoje tariasi dėl Versalio taikos. Iš kairės: Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas D. L. George’as, Italijos ministras pirmininkas V. E. Orlandas, Prancūzijos ministras pirmininkas G. Clemen
31 gegužės, 2023

Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos – tai sėkmingiausias, drąsiausias Lietuvos užsienio politikos žingsnis XX amžiuje. Kartu tai vienas svarbiausių Lietuvos […]

30 gegužės, 2023

Gegužės 31 dieną minėsime Laisvės kovotojo, politinio kalinio, ilgamečio Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos ir Garbės pirmininko Antano Lukšos […]

26 gegužės, 2023

Šiandien vyko Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų bataliono 28-ųjų Vėliavos įteikimo bei 104-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės kovų […]

Kurtuvėnų žirgynas. 2023 m. L. Bimbirienės nuotr.
26 gegužės, 2023

Lietuvos Respublikos Seimas 2023-uosius paskelbė atmintinais Žirgo metais. Minėdamas šiuos metus, Šiaulių regioninis valstybės archyvas parengė virtualią parodą „Šiaulių krašto […]

Bibliotekos nuotr.
26 gegužės, 2023

Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros-leidybos ir Skaitytojų aptarnavimo skyrių darbuotojos, Turizmo informacijos centro vadybininkė Dovilė ir istorijos mokytoja Aldona […]

25 gegužės, 2023

„Mažai Lietuvos istorikams ir visuomenei žinomas faktas yra tai, kad Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) gretose buvo ir lietuvių. Ukrainos istorikas […]

24 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 23 d., antradienį, Krokuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta tarptautinė paroda „Vilnius–Wilno–Vilne 1918–1948. Vienas miestas – daug istorijų“. Šią […]

Atminimo lenta A. Sniadeckiui / ŠMSM nuotr.
24 gegužės, 2023

Šiandien Vilniuje atidengta atminimo lenta, skirta pirmojo Lietuvoje ir Lenkijoje chemijos vadovėlio autoriui, biochemijos pagrindų pasaulyje kūrėjui, medikui, publicistui, švietėjui, […]

Paminėtos Panevėžio išvadavimo iš bolševikų metinės
24 gegužės, 2023

Praėjusį sekmadienį pėsčiųjų žygiu paminėtos Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Žarėnų būrio partizanų 74-osios žūties metinės. Įvykiui įprasminti Lietuvos šaulių sąjunga […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
22 gegužės, 2023

Gegužės 20 d. Utenos r. Užpalių seniūnijoje Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga vyko Lietuvos laisvės kovotojų žuvimo […]

Seimo narys Audronius Ažubalis
18 gegužės, 2023

Seimas, minėdamas 1948 metų gegužės 22 dienos Sovietų Sąjungos okupacinio režimo vykdyto didžiausio XX amžiaus trėmimo Lietuvoje koduote „Pavasaris“ („Vesna“) […]

18 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 13 d. Andrioniškyje vyko paskutinio partizaniškojo pavasario 70-mečio atminties renginys – Anykščių krašto partizanų bei jų palikuonių […]

16 gegužės, 2023

Lietuvos rašytojų sąjunga 2022 m. lapkričio 8 d. paskelbė architektūrinio-skulptūrinio objekto rašytojui Justinui Marcinkevičiui atminti ir skvero sutvarkymo darbų konkursą. […]

16 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 12 d. Ignalinos krašto muziejuje ir Švenčionių rajono Nalšios muziejuje buvo pristatytas enciklopedinys leidinys Rezistencijos atlasas knyga – „Šiaurės […]

15 gegužės, 2023

Vilniaus universitete eksponuojama paroda – „Dievų miške: 46 lietuvių inteligentų grupė Štuthofo koncentracijos stovykloje“ 2023 m.gegužės 9 d. VU bibliotekos […]