18 birželio, 2021
Lina Poškevičiūtė | XXI amžius

Paminėta koplyčios 170 metų sukaktis

Vido Venslovaičio nuotr.

Tradiciškai tikintieji paminėti Gedulo ir Vilties dieną susirenka į Staliorių koplyčią (Šakių r.). Šiais metais ši data šio krašto žmonėms buvo svarbi dar ir tuo, kad kartu minima ir koplytėlės 170 metų sukaktis. Todėl joje buvo aukojamos šv. Mišios už mirusius tremtyje, prisiminti čia pat, kapinėse, palaidoti partizanai.

Prisiminti tremtyje žuvę

Staliorių kaimas yra 6,5 km į rytus nuo Lukšių, 6 km šiaurę nuo Paluobių. Staliorių koplyčia stovi kiek atokiau nuo artimiausių gyvenviečių, pakilumėlėje, prie lauko keliuko esančiose kapinėse.

Birželio 13-ąją, sekmadienį, į Staliorių kaimą gausiai susirinko žmonės paminėti koplytėlės 170 metų sukaktį, pagerbti tremtinius. Visus susiburti pakvietė Liepalotų bendruomenės centro „Tėviškė“ pirmininkė Alvyra Janavičienė kartu su Lukšių kultūros centro darbuotojais. Popietė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Paluobių Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas kun. Andrius Vaitkūnas. Klebonas dėkojo Dievui, kad šis jam suteikė galimybę kartu pasimelsti už kapinėse palaidotus partizanus bei visus mirusiuosius. Anot klebono, šiandien norisi kalbėti ne vien apie gedulą, bet ir apie viltį.

„Viltis yra viena iš dieviškųjų dorybių. Kiekvieno žmogaus gyvenime yra be galo svarbu turėti viltį. Žmogus viltį prarasti gali dėl įvairių priežasčių: ištikus nelaimei, senatvėje ar užklupus ligai. Kas padeda neprarasti vilties? Mums, krikščionims, – tikėjimas. Krikščioniška viltis kyla iš tikėjimo Jėzumi, mes į Viešpatį sudedame savo viltis, troškimus“, – susirinkusiems kalbėjo kun. A. Vaitkūnas.

Anot kunigo, jam kyla klausimas, ar tie žmones, kuriuos trėmė į Sibirą, tąkart taip pat turėjo viltį gyventi, viltį sugrįžti į tėvynę. Kunigo žodžiais, žmonių viltis, meilė tėvynei, Dievui bei artimui, virto eilėraščiais, dainomis bei giesmėmis.

„Ta viltis tapo pagrindine varomąja jėga, kuri leido žmonėms tremtyje išgyventi“, – tarė dvasininkas ir kvietė pasimelsti už tuos, kurie buvo ištremti.

Po šv. Mišių, kun. A. Vaitkūnas dar kartą palaimino Staliorių koplyčią, sakydamas: „Visagali viešpatie Dieve, laimink šią koplytėlę, maldos namus, čia susirenkančius žmones, jų šeimas, artimuosius. O palaidotiems greta esančiose kapinėse, mirusiems, suteik Amžinojo džiaugsmo šviesą ir ramybę, o gyviesiems Dangaus malonių“.

Meno kūriniai išgabenti

Staliorių koplyčios istoriją priminė Lukšių kultūros centro renginių organizatorė Inesa Bagdanavičienė. Anot jos, Staliorių koplyčia galėjo atsirasti dar anksčiau nei 1851 metais.

Pasak istorinių šaltinių, pastatas buvo stačiakampis, apkaltas lentomis, dengtas šiaudų stogu, su lentinėmis grindimis ir lubomis bei keturiais langais.

„Ši koplyčia neturėjo formalios fundacijos, titulo ir atlaidų, buvo prižiūrima netoliese gyvenančių parapijiečių ir veikė privačios Lukšių parapijos koplyčios teisėmis. Mišios joje buvo aukojamos retkarčiais, per laidotuves, o liturginius reikmenis kunigas atsiveždavo iš parapinės bažnyčios. Viduje buvo vienas altorius su portatiliu. Medžiais apsodintas kapines, kuriose stovėjo koplyčia, juosė medinė tvora, 1899 metais buvusi prastos būklės“, – pasakojo I. Bagdanavičienė.

Anot istorinių šaltinių, 1936 metais koplyčia buvo atnaujinta – greičiausiai tuomet buvo pristatytas prieangis, gal ir zakristija. Tada galėjo būti pakeista ir stogo danga.

Po Antrojo pasaulinio karo Staliorių koplyčia kurį laiką dar veikė. Ji uždaryta 1974 metų liepą. Joje buvę meno kūriniai išgabenti į Vilnių, o pastato raktą nusavino sovietinės valdžios atstovai. Koplyčioje nebeliko altoriaus, septynių paveikslų ir keturių skulptūrų, o gal ir daugiau kūrinių. Dalis turto pateko į tuometinį Ateizmo muziejų, dalis – į Vilniaus dailės muziejų.

1994 metais koplyčia buvo suremontuota: atnaujinta apkala, sudėtos grindys, paremontuoti lentiniai įrenginiai. Šio remonto, kaip ir kitos statinio datos, užrašytos ant pastato bokštelio. Dar vienas remontas atliktas ir 2014 metais. Ir šiandien Staliorių koplyčia prižiūrima, ja rūpinasi Liepalotų bendruomenės centro „Tėviškė“ nariai.

Žavi šiandien Staliorių koplyčia savo architektūra ir interjeru: suręsta iš tašytų rąstų, jos vidus – natūralaus nedažyto medžio. Dvivėrės didžiosios durys apdailintos rombų rašto apkala. Koplyčios vidaus erdvė negili ir jauki. Presbiterijoje įrengtas naujas kuklus altorius, kairėje pusėje įkomponuota sakyklos tribūna. Ant galinės koplyčios sienos kabo koplytėlė, ant medžių, augančių greta, kabo keturi kryželiai.

Kapinaitėse ilsisi partizanai

Staliorių koplyčią supa senosios kaimo kapinaitės, įkurtos apie 1700-uosius metus. Istoriniuose šaltiniuose minima, kad žemės plotą kapinaitėms davė Miliušiai. Čia buvo laidojami katalikai. Kapinaitėmis rūpinosi patys žmonės. Jie tvarkydavo aplinką, sodindavo gėles. Pasakojama, kad Liepalotų ir Staliorių kaimų žmonės pasidarė morą (neštuvus karstui). Ant jo – padarymo data, 1870 metai. Tuomet buvo ir kaimo fundatorius –Juozas Kareiva iš Gerdžių ar Kerų kaimo.

Nuo 1957 metų Šakių rajono valdžia buvo uždraudusi čia laidoti. 1988 metais kapinės vėl buvo prisimintos, prieš Vasario 16-ąją dėl jų net keletą naktų teko nemiegoti partijos sargybiniams, nors niekas kapų, tada apklotų sniego patalu, ir nelietė. O 1989 m. vasario 16 d. kapinės jau pasipuošė ne tik gėlėmis, bet ir trispalvėmis, buvo pastatytas paminklas. Čia po karo palaidoti partizanai: Antanas Eidikaitis, Juozas Naujokas, Gediminas Gailiūnas, Juozas Kuosaitis, Antanas Adomaitis, Vladas Bliuvas, Aleksandras Valiukas, Vladas Sprindžiūnas, Pranas Mikalauskas, Antanas Širvaitis. Tik vienas kapas nežinomas. 1944 metais palaidotas rusų lakūnas, žuvęs prie Sutkų kaimo. Ir dabar kapinaitės uoliai prižiūrimos artimųjų bei bendruomenės.

Koplytėlė atnaujinta

Į Gedulo ir Vilties dienos bei Staliorių koplyčios 170-mečio paminėjimą atvyko svečių. Sveikindamas susirinkusius Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis linkėjo atrasti savyje nuolatinį poreikį atvykti čia ir atvesti jaunus žmones, kurie nežino šios vietos istorijos, ir dovanojo dvi liturgines žvakes.

„Šios žvakės degs labai ilgai. Šios koplyčios autentika pati kalba už save: tas plikas, obliuotas sienų medis. Tarsi istorinės šaknys, brandžios, šiurkščios, tamsiom, žemės spalvom. Bet tik į jas įsikibę, galime siekti šviesos ir tiesos… Noriu jums, klebone, įteikti šias žvakes, kad jūsų maldos sutelkti parapijiečiai, čia atvykę, rastų tas tiesas ir Amžino išganymo viltį“, – kalbėjo Šakių rajono meras.

Buvęs ilgametis Lukšių seniūnas Vidas Cikana pasakojo, kad 1994 metais tiek seniūnijos, tiek tuometinio Lukšių parapijos klebono kun. Gvido Pušinaičio bei vietos bendruomenės dėka koplytėlė buvo atnaujinta.

„Kunigas Pušinaitis anuomet čia kartu su visa bendruomene koplytėlėje šveitė, plovė viską. Man buvo toks įspūdis, kad taip visi žmonės darbavosi nuoširdžiai. Domėjausi paveikslų, meno kūrinių išvežimu, kalbuosi ir derinu dėl jų sugrąžinimo į Staliorius“, – atskleidė savo planus V. Cikana.

Ateityje Staliorių koplyčia rūpintis žadėjo naujasis Lukšių seniūnas Vytautas Andziulevičius.

Prasmingai popietę užbaigė Šakių viešosios bibliotekos kūrėjų grupė „Mėlynosios paukštės“ eilėraščių ir dainų pyne. Jautriai nuskambėjo ir 98-erių Prano Širvaičio užtraukta partizanų daina, dabar Kaune gyvenantis kraštietis kone kasmet atvyksta čia, mat kapinėse ilsisi jo brolis partizanas A. Širvaitis.

 

 


Renginį vedusi Rimanta Šukienė ir žurnalistas Romas Bacevičius, Neringos Pilypaitienės nuotr.
20 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 15-ąją Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Plokščių skyriuje įvyko literatūrinė popietė „Žodžiai iš Žaliakalnio“. Į susitikimą su plokštiečiais atvyko kraštietis Romas […]

Lina Petronienė. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
11 rugsėjo, 2023

Prieš kitąmet vyksiančius Seimo rinkimus, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) siūlo naikinti šiaurės rytų Lietuvoje esančią Molėtų-Širvintų apygardą. Nauja apygarda atsirastų […]

8 rugsėjo, 2023

Šakių rajono savivaldybė praneša, kad savivaldybės meras Raimondas Januševičius ketvirtadienį dalyvavo iškilmingoje kapsulės įkasimo ceremonijoje, pažyminčios OTADA vėjo elektrinių parko […]

14 rugpjūčio, 2023

Per savaitgalį ugniagesiams teko 8 kartus vykti į įvairias šalies vietas dėl rastų sprogmenų, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas […]

Prie Kauno apskrities viešosios bibliotekos stalo, V. Venclovaičio nuotr.
17 liepos, 2023

Jau įprasta, kad vienintelis miestelis, turintis upę-gatvę, prasidedant vasarai surengia šventę. Šiemet Plokščiuose ji vyko jau ketvirtą kartą. Anksčiausiai susirinkusieji […]

A. Maziliausko nuotr.
11 liepos, 2023

Liepos 8 dieną Lietuvos mažoji kultūros sostinė – Baraginė – kaip niekad triukšmingai ir gausiai šventė vasarišką saulę ir šilumą. […]

30 birželio, 2023

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai birželio 30 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinę […]

27 birželio, 2023

Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje paminėtos 20 metų čia dirbusio, iš šios parapijos Pašilių kaimo kilusio, kunigo Juozo Adomaičio […]

Rūta Prusevičienė ir Ieva Tamutytė, D.Matvejevo nuotr.
3 birželio, 2023

„Svarbiausias svertas pasirenkant regioną yra vietos žmonių suinteresuotumas. Ten, kur aktyvus vietos organizatorius, dažniau vyksta Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertai. Paprastai […]

Kan. Donatas Jasulaitis, Vido Venslovaičio nuotr.
2 birželio, 2023

Gegužės 29 dieną Šakių dekanas, Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo ir Žvirgždaičių Švč. Jėzaus Širdies parapijų klebonas kanauninkas Donatas JASULAITIS […]

Kan. Deimantas Brogys / B. Nenėnienės nuotr.
6 balandžio, 2023

Gana anksti šiemet pavasaris į tėviškę iš šiltų kraštų sukvietė paukštelius, subrandino ir praskleidė ankstyvųjų gėlių žiedynus, o visa ta […]

28 kovo, 2023

Technologijų bendrovė „Wolt“ toliau sėkmingai plečiasi Lietuvoje ir šiandien pradeda veiklą Marijampolėje. Tai septintasis šalies miestas, kuriame mobiliosios aplikacijos vartotojams […]

Šventės „Tegyvuoja teatras“ akimirkos. Organizatorių nuotr.
27 kovo, 2023

Savaitgalį Šakių kultūros centre vykusioje didžiausioje mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ už įsimintiniausius, ryškiausius darbus mėgėjų teatro kūrėjams įteiktos metų […]

Kalvarijos krašto dainavimo tradicija. Rengėjų nuotr
27 kovo, 2023

Ar galima prikelti tarmę, kas tas Šyvis, kaip skamba Mažosios Lietuvos arfa – šiuos ir kitus atsakymus apie kultūrinę tapatybę […]

14 kovo, 2023

Kovo 10 d., toliau tęsiant vykusią Vidaus reikalų ministerijos civilinės saugos informacinę kampaniją „Esame komanda. Turime planą“, Marijampolėje surengtoje Lietuvos […]

Kauno Šv. Roko mokyklos nuotr.
7 kovo, 2023

Naujais mokslo metais darbą pradės aštuoni regioniniai specialiojo ugdymo centrai. Jie teiks kvalifikuotą pagalbą šalies mokykloms ir darželiams įgyvendinant įtraukties […]

28 vasario, 2023

Zanavykų muziejuje pristatyta Žemaičių muziejaus „Alka“ surengta paroda „Spalvingas dailininko Adomo Galdiko (1893–1969) kūrinių lobynas“ (iš Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių). […]

Kulautuvos pagrindinės moksleiviai su treneriais
22 vasario, 2023

Vasario 21 dieną Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos, Kulautuvos pagrindinės mokyklos ir Vilkijos gimnazijos moksleiviai dalyavo kamuolio žongliravimo konkurse „Mano laikas, […]

Kamuolį žongliruoja Ugnė Veličkaitė
10 vasario, 2023

Vasario 10 dieną Gelgaudiškio  „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre ir Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje įvyko ketvirtasis ir penktasis kamuolio žongliravimo etapai „Mano […]

9 vasario, 2023

Pirmadienį, vasario 6 d., sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys lankėsi Vilkaviškyje, kur susitiko su greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties, pirminės […]