1 birželio, 2022
Romas Bacevičius | XXI amžius

Rūdšilio girios aidas

Grupė žygio dalyvių Rūdšilyje, prie bunkerio, kur žuvo Julijonas Būtėnas-Stėvė ir Petras Jurkšaitis-Beržas / Vido Venslovaičio nuotr.

Į Lekėčius švęsti Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos vėl rinkosi politiniai kaliniai ir tremtiniai, savanoriai, šauliai, lekėtiškiai, atvyko ir du Seimo nariai. Tradiciniame renginyje vėl prisiminti Rūdšilio girioje žuvę Lietuvos laisvės gynėjai partizanai Julijonas Būtėnas-Stėvė ir Petras Jurkšaitis-Beržas. Jiems pagerbti organizuotas pėsčiųjų žygis Valkų kalvas.

Trečiąjį gegužės šeštadienį, tradiciniai renginiai „Atmintis gyva“, „Valkų mūšio aidai“ prasidėjo šv. Mišiomis už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčioje. Jas už žuvusius partizanus ir kitus laisvės kovotojus aukojo šios parapijos klebonas kun. Ričardas Kmitas.

Po šv. Mišių sustota miestelio centre prie atminimo lentos, skirtos Nepriklausomybės kovų Lekėčių valsčiaus savanoriams bei Vyčio Kryžiaus kavalieriams. Čia kalbėjęs Seimo narys Valdas Rakutis sakė, kad Nepriklausomybės kovų savanoriai ne tik Lietuvą gynė, bet ir savo vaikus patriotais išaugino, nes jų atžalos ėjo ginti Tėvynės nuo sovietinių okupantų. Paėjus kelias dešimtis metrų stabtelta prie Nepriklausomybės paminklo.

„Mes esame prie labai unikalaus paminklo, kuris atlaikė ne tik laiko, bet ir komunizmo išbandymus. Per visą šį laiką šis paminklas išstovėjo apleistas, krūmais paslėptas. Šis paminklas pastatytas 1928-aisiais, minint valstybingumo atkūrimo 10-metį. Projekto autorius buvo vietos vokietis, nes nemažai vokiečių šiame krašte gyveno. Manau, šiandien reikia prisiminti ne tik didvyrius, bet ir jų tėvus, motinas, senelius, kaimynus, kunigus ir mokytojus. Jie išugdė didvyrių kartą“, – kalbėjo Seimo narys Valdas Rakutis, pasigyręs, kad šiame krašte turi giminių, todėl apie Lekėčių istoriją nemažai žino.

Paskui renginio dalyviai vyko į Rūdšilio girią pagerbti ten žuvusių partizanų J. Būtėno-Stėvės ir P. Jurkšaičio-Beržo atminimą. Miškais nuaidėjus „Tautiškai giesmei“, žuvusieji pagerbti tylos minute. Renginį vedusi Milda Ratomskienė sakė, kad šis kalnelis ir partizanų žeminė liudija, jog Julijonas Būtėnas–Stėvė ir Petras Jurkšaitis-Beržas čia pasiliko amžiams. Jie šioje vietoje Rūdšilio girioje žuvo prieš 71 metus. Apie tai liudija čia pastatyti paminklai, primena atminties ženklai, pažintiniai takai.

Lekėčių seniūnas Ričardas Krikštolaitis sakė, jog ši Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena karo Ukrainoje kontekste ypač prasminga.

Seimo narė Irenos Haase sakė, kad laikas vis labiau atitolina praeitį, kuri padėjo pagrindus šiandieninei mūsų laisvei. Ji ragino kasdien gaivinti istorinę atmintį ir saugoti svarbių tautos įvykių atminimą. „Drąsa ir valia nepasiduoti, kasdien kovoti už savo ir Tėvynės laisvę šiandien plevena ir Ukrainos žmonių širdyse ir maldose. Manau, kad ši tikėjimo liepsna, kuri degė ir mūsų žuvusių partizanų širdyse, sunaikins visus pavojus, kurie iškilo taikai ir demokratijai Ukrainoje ir Europoje“, – kalbėjo Seimo narė.

Partizanų dainas, prisiminimus iš partizanų gyvenimo atvežė Gelgaudiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Šilupė“ (vadovė – Audronė Adomaitienė) bei Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ (vadovas – Jurgis Jarašius) muzikiniai kūriniai.

Vidurdienį gausus būrys šaulių iš Šakių, Kudirkos Naumiesčio, Plokščių, Sintautų, Griškabūdžio, Jurbarko, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos skautų ir kiti žygio dalyviai iš Rūdšilio girios pasuko Valkų kalvų link. Jie įveikė daugiau nei dešimties kilometrų trasą. Po dviejų valandų žygiavimo jie pasiekė Valkų mišką. Čia, prie paminklo partizanams, žuvusiems 1945 m. gegužės 12 d. Valkų mūšyje, atvyko ir kiti renginio dalyviai.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Šakių 205-osios pėstininkų kuopos savanoriai paleido atminimo salves – už tėvynę, laisvę, už žuvusius partizanus. Šiame miške buvo įsikūrusi kapitono Jurgio Valčio-Tundros vadovaujama partizanų stovykla ir bunkeriai, Valkų miške žuvo 19 partizanų.

Apie šioje vietoje vykusių partizanų susirėmimus su sovietų pasienio kariuomenės kareiviais pasakojo kraštotyrininkas iš Gelgaudiškio, Sibiro tremtinys Antanas Bajerčius.

Lekėtiškis šaulys Zenonas Rakauskas prisiminė, kuomet, eidamas į mokyklą, girdėjo sovietų pasieniečių atakos šūvius prieš partizanus Valkų miške.

Besibaigiant renginiui Valkose, ilgai buvęs palankus dangus prapliupo, tad kas automobiliais, kas pėsčiomis šventės dalyviai pasuko į „Poškynės“ sodybą. Ten renginio dalyvių laukė KASP karių savanorių pasakojimas ir ginkluotės demonstravimas bei garuojantys ukrainietiški barsčiai, kuriuos išvirė lukšiečiai Irena ir Gintaras Korsakai.

 


6 gruodžio, 2022

Gruodžio 17 d. Bažnytinio paveldo muziejus Vilniaus katedros varpinėje atidaro Barboros Radvilaitės 500-osioms gimimo metinėms skirtą parodą „Barbora etc.“. Parodos pavadinimą […]

1 gruodžio, 2022

Vienų audinių raštų ritminis judesys vos juntamas, kitų – toks stiprus, kad sunku ilgiau išlaikyti žvilgsnį; langelių srovė gali tekėti […]

30 lapkričio, 2022

Vietos gyventojų iniciatyva – rimta jėga, galinti paskatinti rimtus pokyčius. Vienu iš tokių pavyzdžių galėtų būti Pumpėnų vėjo malūnas (Pasvalio […]

Pietų Lietuvos (Nemuno) srities vadas Juozas Vitkus-Kazimieraitis. 1946 m.
29 lapkričio, 2022

2022 m. lapkričio 28 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centre buvo surengta spaudos konferencija, kurioje oficialiai patvirtinta, kad Leipalingyje […]

27 lapkričio, 2022

Lapkričio 27 dieną, artėjant 65-osioms brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago žūties metinėms, Merkinėje buvo atidengta skulptoriaus Gintauto Lukošaičio sukurta skulptūra „Vanagas […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
25 lapkričio, 2022

2022 m. lapkričio 22 d. Divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje vyko iškilmingas Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas. Minėjime dalyvavo […]

Petro Ivanovo nuotr.
25 lapkričio, 2022

Lapkričio 23-ąją dieną minime Lietuvos kariuomenės dieną. Ši svarbi ir iškilminga diena buvo paminėta ir Zarasuose. Minėjimo dalyviai neišsigando žvarbaus […]

Adolfas Ramanauskas - Vanagas
21 lapkričio, 2022

Adolfas Ramanauskas – Vanagas buvo vienas pagrindinių Lietuvos laisvės kovotojų prieš sovietinę okupaciją ir gali būti teisėtai vadinamas svarbiu tos […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
12 lapkričio, 2022

2022 m. lapkričio 10 d. Vilniuje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų memorialo Konferencijų salėje vyko filmo „Senis […]

Prie Pegaso skulptūros kalba jos autorius Vilniaus dailės akademijos docentas prof. Arvydas Ališanka / Linos Poškevičiūtės nuotr.
10 lapkričio, 2022

Lukšiuose pristatyta skulptūra „Pegasas“ (autorius prof. Arvydas Ališanka), skirta kraštiečiui skulptoriui Vincui Grybui (1890 10 03–1941 07 03), kilusiam iš […]

10 lapkričio, 2022

Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui ir visuomenininkui Andriui Tapinui įteiktas antrasis Jono Karolio Chodkevičiaus […]

Mokytojų futbolo turnyro dalyviai
10 lapkričio, 2022

Lapkričio 8 dieną vyko mokytojų futbolo turnyras Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro Keturvalakių skyriaus sporto salėje. Turnyre dalyvavo penkios […]

Petras Girdzijauskas
10 lapkričio, 2022

Petras Girdzijauskas gimė 1932 m. lapkričio 10 d. Raseinių aps. Šimkaičių vlsč. Bulzgeniškių k. ūkininkų Jono ir Elenos Girdzijauskų šeimoje, […]

R. Kaminsko nuotr.
9 lapkričio, 2022

2022 m. lapkričio 8 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų memorialo Konferencijų salėje vyko keliaujančios parodos „Gydant […]

Šunskų seniūnas Rimantas Lekeckas prie pašventinto paminklo Ciplijauskų šeimai bei dailininkui Vytautui Ciplijauskui atminti
7 lapkričio, 2022

Vėjuoto spalio paskutiniojo sekmadienio vidurdienį, po Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje kan. klebono Deimanto Brogio aukotų šv. Mišių, jų dalyviai […]

7 lapkričio, 2022

2022 m.  lapkričio 4 d. Kaune,  Lietuvos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje vyko Lietuvos kariuomenės savanorio, šaulio, žurnalisto, Kauno m. savivaldybės […]

Algimantas Vidmantas Baltrušis
28 spalio, 2022

Prieš 80 metų, 1942 m. spalio 28 d. Kaune gimė pogrindinių organizacijų „Laisva Lietuva“ ir „Lietuvos Laisvės lyga“ narys, pogrindžio […]

21 spalio, 2022

2022 m. spalio 19 d. Vilniuje, Valdovų rūmuose, vyko fotoalbumo „Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko tremties takais“ pristatymas. Leidinio sudarytoja Ramunė Sakalauskaitė, […]

21 spalio, 2022

2022 m. spalio 19 d., minint 31-ąsias šviesuolio Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) perlaidojimo Bitėnų kapinaitėse metines, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji […]

18 spalio, 2022

„30 daiktų iš muziejaus rinkinių“ – taip vadinasi nauja paroda, kurią nuo spalio vidurio lankytojams pristato Okupacijų ir laisvės kovų muziejus. […]