1 birželio, 2022
Romas Bacevičius | XXI amžius

Rūdšilio girios aidas

Grupė žygio dalyvių Rūdšilyje, prie bunkerio, kur žuvo Julijonas Būtėnas-Stėvė ir Petras Jurkšaitis-Beržas / Vido Venslovaičio nuotr.

Į Lekėčius švęsti Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos vėl rinkosi politiniai kaliniai ir tremtiniai, savanoriai, šauliai, lekėtiškiai, atvyko ir du Seimo nariai. Tradiciniame renginyje vėl prisiminti Rūdšilio girioje žuvę Lietuvos laisvės gynėjai partizanai Julijonas Būtėnas-Stėvė ir Petras Jurkšaitis-Beržas. Jiems pagerbti organizuotas pėsčiųjų žygis Valkų kalvas.

Trečiąjį gegužės šeštadienį, tradiciniai renginiai „Atmintis gyva“, „Valkų mūšio aidai“ prasidėjo šv. Mišiomis už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčioje. Jas už žuvusius partizanus ir kitus laisvės kovotojus aukojo šios parapijos klebonas kun. Ričardas Kmitas.

Po šv. Mišių sustota miestelio centre prie atminimo lentos, skirtos Nepriklausomybės kovų Lekėčių valsčiaus savanoriams bei Vyčio Kryžiaus kavalieriams. Čia kalbėjęs Seimo narys Valdas Rakutis sakė, kad Nepriklausomybės kovų savanoriai ne tik Lietuvą gynė, bet ir savo vaikus patriotais išaugino, nes jų atžalos ėjo ginti Tėvynės nuo sovietinių okupantų. Paėjus kelias dešimtis metrų stabtelta prie Nepriklausomybės paminklo.

„Mes esame prie labai unikalaus paminklo, kuris atlaikė ne tik laiko, bet ir komunizmo išbandymus. Per visą šį laiką šis paminklas išstovėjo apleistas, krūmais paslėptas. Šis paminklas pastatytas 1928-aisiais, minint valstybingumo atkūrimo 10-metį. Projekto autorius buvo vietos vokietis, nes nemažai vokiečių šiame krašte gyveno. Manau, šiandien reikia prisiminti ne tik didvyrius, bet ir jų tėvus, motinas, senelius, kaimynus, kunigus ir mokytojus. Jie išugdė didvyrių kartą“, – kalbėjo Seimo narys Valdas Rakutis, pasigyręs, kad šiame krašte turi giminių, todėl apie Lekėčių istoriją nemažai žino.

Paskui renginio dalyviai vyko į Rūdšilio girią pagerbti ten žuvusių partizanų J. Būtėno-Stėvės ir P. Jurkšaičio-Beržo atminimą. Miškais nuaidėjus „Tautiškai giesmei“, žuvusieji pagerbti tylos minute. Renginį vedusi Milda Ratomskienė sakė, kad šis kalnelis ir partizanų žeminė liudija, jog Julijonas Būtėnas–Stėvė ir Petras Jurkšaitis-Beržas čia pasiliko amžiams. Jie šioje vietoje Rūdšilio girioje žuvo prieš 71 metus. Apie tai liudija čia pastatyti paminklai, primena atminties ženklai, pažintiniai takai.

Lekėčių seniūnas Ričardas Krikštolaitis sakė, jog ši Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena karo Ukrainoje kontekste ypač prasminga.

Seimo narė Irenos Haase sakė, kad laikas vis labiau atitolina praeitį, kuri padėjo pagrindus šiandieninei mūsų laisvei. Ji ragino kasdien gaivinti istorinę atmintį ir saugoti svarbių tautos įvykių atminimą. „Drąsa ir valia nepasiduoti, kasdien kovoti už savo ir Tėvynės laisvę šiandien plevena ir Ukrainos žmonių širdyse ir maldose. Manau, kad ši tikėjimo liepsna, kuri degė ir mūsų žuvusių partizanų širdyse, sunaikins visus pavojus, kurie iškilo taikai ir demokratijai Ukrainoje ir Europoje“, – kalbėjo Seimo narė.

Partizanų dainas, prisiminimus iš partizanų gyvenimo atvežė Gelgaudiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Šilupė“ (vadovė – Audronė Adomaitienė) bei Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ (vadovas – Jurgis Jarašius) muzikiniai kūriniai.

Vidurdienį gausus būrys šaulių iš Šakių, Kudirkos Naumiesčio, Plokščių, Sintautų, Griškabūdžio, Jurbarko, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos skautų ir kiti žygio dalyviai iš Rūdšilio girios pasuko Valkų kalvų link. Jie įveikė daugiau nei dešimties kilometrų trasą. Po dviejų valandų žygiavimo jie pasiekė Valkų mišką. Čia, prie paminklo partizanams, žuvusiems 1945 m. gegužės 12 d. Valkų mūšyje, atvyko ir kiti renginio dalyviai.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Šakių 205-osios pėstininkų kuopos savanoriai paleido atminimo salves – už tėvynę, laisvę, už žuvusius partizanus. Šiame miške buvo įsikūrusi kapitono Jurgio Valčio-Tundros vadovaujama partizanų stovykla ir bunkeriai, Valkų miške žuvo 19 partizanų.

Apie šioje vietoje vykusių partizanų susirėmimus su sovietų pasienio kariuomenės kareiviais pasakojo kraštotyrininkas iš Gelgaudiškio, Sibiro tremtinys Antanas Bajerčius.

Lekėtiškis šaulys Zenonas Rakauskas prisiminė, kuomet, eidamas į mokyklą, girdėjo sovietų pasieniečių atakos šūvius prieš partizanus Valkų miške.

Besibaigiant renginiui Valkose, ilgai buvęs palankus dangus prapliupo, tad kas automobiliais, kas pėsčiomis šventės dalyviai pasuko į „Poškynės“ sodybą. Ten renginio dalyvių laukė KASP karių savanorių pasakojimas ir ginkluotės demonstravimas bei garuojantys ukrainietiški barsčiai, kuriuos išvirė lukšiečiai Irena ir Gintaras Korsakai.

 


20 kovo, 2023

2023 m. kovo 19 d. Simne (Alytaus r.) atidengta lenta pogrindinio leidinio Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika (LKBK) leidėjams ir platintojams […]

20 kovo, 2023

Kovo 22-oji – Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje minima kasmet, nes šią dieną 1868 m. gimė filosofas, rašytojas, publicistas, sveikuolis, […]

16 kovo, 2023

Tęsiame pažintinės informacijos ciklą ,,Aukštaitijos turtai Utenos krašte“, skiriamą Aukštaitijos metams. Apie senąją Uteną pasakoja Jūratė Brasiūnienė, Utenos rajono savivaldybės […]

Švėkšnos progimnazijos mokytojų Taryba, 1925 m. Iš kairės: Kazimieras Motušis, Justinas Bartkus, Ana Mertens, direktorius Stasys Rakauskis, Marija Rakauskienė, Kazys Žukas, kapelionas Stanislovas Būdvytis, priekyje – R. Bormas. ŠM Švėkšnos ekspozicija, GEK 18013.
14 kovo, 2023

2022 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino ir į atmintinų dienų sąrašą įrašė Lietuvos žydų gelbėtojų dieną. Žydų gelbėtojų diena pasirinkta […]

14 kovo, 2023

Kovo 10 d., toliau tęsiant vykusią Vidaus reikalų ministerijos civilinės saugos informacinę kampaniją „Esame komanda. Turime planą“, Marijampolėje surengtoje Lietuvos […]

Jurgio Šaulio ir Kazimieros Celińskos vestuvės
14 kovo, 2023

Pokalbis su Lietuvos nacionalinio muziejaus Signatarų namų vyresniąja muziejininke, istorike dr. Vilma Bukaite Lietuvos nacionalinis muziejus pristato visuomenei jo rinkiniuose […]

13 kovo, 2023

2023 m. kovo 10 d., Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos (Kovo 11-osios) išvakarėse, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) […]

Juozapavičiaus grupės Siaubo būrio partizanai: Iš kairės I eilėje 1. būrio vadas Antanas Grušauskas-Siaubas II eilėje: 2. Juozas Aleksonis-Medinis
11 kovo, 2023

Rasti ir identifikuoti penkių Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanų palaikai Būrio vado Petro Bankietos-Kanapyno ir skyrininko Kazimiero Vaikšnoro-Laimino palaikai rasti 2022 m. spalio […]

9 kovo, 2023

Kovo 8 d. Vilniuje, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Naujajame arsenale atidaryta paroda „1923-iųjų metų Klaipėda ir Lietuva: istorija, politika, diplomatija“, […]

Utenos siaurojo geležinkelio stotis, 2023 m.
9 kovo, 2023

Tęsiame pažintinės informacijos ciklą ,,Aukštaitijos turtai Utenos krašte“, skiriamą Aukštaitijos metams. Apie siauruką ir geležinkelio stotį Utenoje pasakoja Jūratė Brasiūnienė, […]

8 kovo, 2023

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje atidaryta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus ir Valstybinio […]

Kauno Šv. Roko mokyklos nuotr.
7 kovo, 2023

Naujais mokslo metais darbą pradės aštuoni regioniniai specialiojo ugdymo centrai. Jie teiks kvalifikuotą pagalbą šalies mokykloms ir darželiams įgyvendinant įtraukties […]

4 kovo, 2023

Tradicine tapusi gražiausių knygų paroda, kuri jau keletą metų pristatoma tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, o vėliau – Lietuvos nacionalinio muziejaus […]

R. Averkienės nuotr.
3 kovo, 2023

Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta partizano ir politinio kalinio Antano Švedo atsiminimų knyga „Vilties testamentas“. Joje labai vaizdingai ir įtaigiai įamžinti […]

2 kovo, 2023

2023 metų vasario mėnesį antrą kartą istorijoje buvo pristatyta 1949 metų partizanų vadų vasario 16 d. pasirašyta Deklaracija. Lietuvos gyventojų […]

1 kovo, 2023

Vasario 28 dieną Radviliškio viešojoje bibliotekoje vyko tvariam vartojimui skirtas renginys „Seniausias mano šeimoje daiktas – kuo jis naudingas“. Renginio […]

28 vasario, 2023

Zanavykų muziejuje pristatyta Žemaičių muziejaus „Alka“ surengta paroda „Spalvingas dailininko Adomo Galdiko (1893–1969) kūrinių lobynas“ (iš Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių). […]

28 vasario, 2023

2023-ieji metai Skuodo rajonui labai svarbūs ir ypatingi. Skuodo vardas istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1253 m. kaip Kuršo teritorijos […]

25 vasario, 2023

Vidmanto Valiušaičio knygos „JUOZAS LUKŠA-DAUMANTAS žmonos Nijolės atsiminimuose ir amžininkų liudijimuose“ – tai knyga, kurią neseniai išleido Lietuvos gyventojų genocido […]

24 vasario, 2023

Prieš Dariaus ir Girėno stadiono rekonstrukciją nukeltas ir saugotas koplytstulpis, žymintis popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje 1993 metais, vėl […]