29 rugpjūčio, 2017
Vilniaus arkivyskupijos informacija

Trakų bažnyčia sulaukė ypatingo popiežiaus dėmesio

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia sulaukė popiežiaus Pranciškaus dėmesio – jai bus suteiktas garbingas bazilikos titulas. Trakuose rugsėjo 3 d., 12 val. atlaidų Mišiose, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas perskaitys Šventojo Sosto dekretą, kuriuo Trakų bažnyčią paskelbs bazilika. Tradiciniai Trakinių atlaidai vyks rugsėjo 1–8 dienomis. Jais pradedamas švęsti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.

Arkivyskupas Gintaras Grušas teigia: „Suteikdamas Trakų bažnyčiai bazilikos titulą, popiežius pabrėžia ypatingą Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, vaidmenį Lietuvos istorijoje. Nuo Vytauto laikų Dievo Motina čia užtaria savo vaikus, lydi sulaukusius sėkmės ir guodžia patiriančius sunkumų. Šventasis Tėvas ragina mus grįžti pas savo Motiną ir drąsiai, su pasitikėjimu nešti jai savo prašymus. Kviečiu visos Lietuvos žmones kaip piligrimus atvykti į Trakus. Čia, Trakų bažnyčioje, prie Lietuvos Globėjos ikonos, prašykime taikos mūsų tėvynei Lietuvai ir visam pasauliui.“

„Kaip prieš 300 metų popiežius Trakų Dievo Motinos paveikslui dovanojo karūnas, taip dabar Šventasis Tėvas mūsų bažnyčiai ir bendruomenei vėl rodo išskirtinį dėmesį, paskelbdamas Trakų bažnyčią bazilika. Visus šiuos metus labai lauksime piligrimų ir svečių iš visos Lietuvos ir užsienio“,– sako Trakų parapijos klebonas kun. Jonas Varaneckas.

Nuo rugsėjo 3-iosios Trakų bažnyčia jau bus vadinama Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika. Bazilika – tai garbės titulas, popiežiaus skiriamas ypatingą reikšmę turinčioms bažnyčioms visame pasaulyje. Trakų bažnyčią fundavo Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas. Bažnyčioje gerbiamas malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas buvo pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, karūnuotas Romos popiežiaus dovanotomis karūnomis. Trakų šventovę nuo seno lanko piligrimai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos ir kitų šalių.

Nuo rugsėjo 1-osios Lietuvoje prasideda vyskupų paskelbtas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus. Pagrindinės jubiliejaus iškilmės vyks 2018 metų rugsėjo pradžioje – šiais metais bus minimas Lietuvos valstybės šimtmetis. Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus yra paskelbęs Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais.

Ruošiantis 300 metų karūnavimo iškilmėms ir Valstybės 100 metų gimtadieniui Trakuose kas mėnesį vyksta akcija „Malda už miestą ir Tėvynę“ – tai maldos ir šlovinimo vakarai už Trakų rajono ir visos šalies gyventojus. Jubiliejiniais metais bus organizuojamas Tarptautinis mariologinis kongresas, LR Seime rengiama jubiliejui skirta tarptautinė konferencija, Trakuose vyks teminės paskaitos, sakraliniai ir kultūriniai renginiai.

Trakų bazilika bus aštunta mažoji bazilika Lietuvoje. Bazilikomis yra paskelbtos Vilniaus ir Kauno arkikatedros, Šiluvos, Žemaičių Kalvarijų, Marijampolės, Krekenavos šventovės ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. Bazilikos skirstomos į didžiąsias (jos yra keturios Romoje) ir mažąsias, kurių visame pasaulyje yra beveik du tūkstančiai.

Atlaidų programa, informacija apie bažnyčią ir Lietuvos globėjos ikoną

Straipsnis apie tai, kas yra bazilika, ir ką tai reiškia

__________________

Rugsėjo 1 d. (penktadienis)

…ugdyk mūsų žemėje ir širdyse savo Sūnaus karalystę *

Varėnos dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už moksleivius ir studentus, pradedančius naujus mokslo metus.
12.00 val. Meldžiame išminties pažinti Dievo valią ir drąsos ją priimti.

Rūdiškių, Senųjų Trakų piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės už katechetus ir tikybos mokytojus.
19.00 val. Meldžiamės už mokytojus, dėstytojus ir visus švietimo sistemos bendradarbius.

 

Rugsėjo 2 d. (šeštadienis)

…valdyk mus taikoje

8 val. Jaunimo piligriminis žygis nuo Aušros Vartų į Trakus („Mylėk ir daryk ką nori“).

Vilniaus I dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už taiką namuose ir širdyse.
12.00 val. Meldžiamės už kraštus, stokojančius taikos.

Jaunųjų piligrimų vakaras

18.30 val. Meldžiamės už jaunimą.
19.30 val. Agapė.
20.00 val. Linksmavakaris.

 

Rugsėjo 3 d. (sekmadienis). Pagrindinė Atlaidų diena

…stiprink mus priespaudoje

Vyskupų piligrimystės diena, maldaujant už Tėvynę Lietuvą ir Katalikų Bažnyčią

10.00 val. Meldžiamės už gundomus, persekiojamus, kankinamus ir žudomus krikščionis.
12.00 val. Meldžiamės už Lietuvą bei joje gyvenančią Katalikų Bažnyčią.
13.30 val. Spalvotųjų šypsenų šventė.

17.00 val. Meldžiamės už Lietuvos vyskupus, kunigus ir diakonus bei parapijų dvasinį atgimimą.
19.00 val. Meldžiamės už suklydusius, atšalusius ir tikėjimo atsižadėjusius Bažnyčios žmones.

 

Rugsėjo 4 d. (pirmadienis)

…guosk nelaimėse

Švenčionių ir Ignalinos dekanatų piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už už ligonius, slaugytojus ir medicinos darbuotojus, kad pasitikėtų Dievo Gailestingumu ir jį priimtų.
12.00 val. Meldžiamės už Dievo nepripažįstančius ir Kristaus nepažįstančius.

Grigiškių piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės už skurdo, bado ir bedarbystės kankinamus žmones.
19.00 val. Meldžiamės už įvairių priklausomybių varginamus ir jiems atsitiesti padedančius.

 

Rugsėjo 5 d. (antradienis)

…būk mūsų kraštui maloninga Valdove

Vilniaus II dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už krikščionis politikus.
12.00 val. Meldžiamės už Lietuvos valdžią – Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę.

Vaidotų ir Juodšilių piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės už žiniasklaidos bendradarbius.
19.00 val. Meldžiamės už visus politikus.

 

Rugsėjo 6 d. (trečiadienis)

…nekaltumo ir meilės perlai

Šalčininkų dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už vienišuosius.
12.00 val. Meldžiamės už našlaičius ir skriaudžiamus vaikus.

Parudaminos piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės už sužadėtinius.
19.00 val. Meldžiamės už išbandymus patiriančias šeimas.

20.00 val. Vidinio išgydymo pamaldos. Dalyvauja misionierius Marcin Zielinski iš Lenkijos ir bendruomenės „Jesės atžala“ nariai iš Vilniaus.

 

Rugsėjo 7 d. (ketvirtadienis)

Jaunos širdys

Naujosios Vilnios dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už suklydusius jaunus žmones.
12.00 val. Meldžiamės už po visą pasaulį pasklidusį Lietuvos jaunimą.

Lentvario piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės už jaunimo ugdytojus.
19.00 val. Meldžiamės už ieškančius savo pašaukimo, o ypač už pašauktuosius kunigystei bei pašvęstajam gyvenimui.

20.00 val. Naktinė Švenčiausio Sakramento adoracija iki 8 d. rytinių Šv. Mišių.

 

Rugsėjo 8 d. (penktadienis)

…mūsų tautos tikėjimas

Kalvarijų dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už Trakų miestą ir parapiją.
12.00 val. Meldžiamės už Jubiliejaus ir jo iniciatyvų vaisingumą.

13.30 val. Rytų krikščionių himnas AKATISTAS.

Tradicijos mylėtojų piligrimų vakaras

18.00 val. šv. Mišios ekstraordinarine (tridentine) forma, dėkojant Dievui už Benedikto XVI Summorum Pontificum 10 metų sukaktį.

 

PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU

ŠV. MIŠIOS

10.00 ir 17.00 val. – lenkų kalba.
12.00 ir 19.00 val. – lietuvių kalba.

KATECHEZĖS su broliais dominikonais

9.45 ir 16.45 val. – lenkų kalba.
11.45 ir 18.45 val. – lietuvių kalba.

ROŽINIO MALDA

9.20 val. – lenkų kalba.
11.20 val. – lietuvių kalba.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kasdien 20.00 – 22.00 val.
Rugpjūčio 7 d. naktinė adoracija

* dienų temos parinktos pagal kun. Stasio Ylos maldą Trakų Marijai.


22 vasario, 2021

Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių pasiekė naujiena – interaktyvios grindys „FlySky“, skirtos lavinti vaikų judesių koordinaciją, reakciją bei loginį […]

18 vasario, 2021

Vasario mėnesį Trakų viešojoje bibliotekoje veikia dvi kraštotyros parodos. Pirmoji skirta kraštiečiui, inžinieriui, kelininkui, karaimų metraštininkui Romualdui Tinfavičiui, kuriam vasario […]

18 vasario, 2021

Saugesnio interneto diena minima daugelyje pasaulio šalių ir yra tapusi svarbiu įvykiu informacinio raštingumo kalendoriuje. Vasario 8–11 dienomis Trakų viešosios […]

18 vasario, 2021

Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius pravedė pirmuosius inovatyvius ir šiuolaikiškus 3D edukacinius užsiėmimus vaikams. Edukacija vyko „Zoom“ platformoje. Iš […]

14 vasario, 2021

Vasario 12 d. vyko virtualus susitikimas su poetu Vainiumi Baku, kurį organizavo Lentvario miesto biblioteka. Susitikime dalyvavo Lentvario pradinės mokyklos […]

Rykantų biblioteka, minėdama garsaus valstybės veikėjo metus, parengė parodą „2021 m. – Jono Karolio Chodkevičiaus metai“, su kuria virtualiai galima susipažinti Rykantų bibliotekos „Facebook“ puslapyje
8 vasario, 2021

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas, kad šiais metais sukanka 400 metų nuo Jono Karolio Chodkevičiaus mirties, pabrėždamas, kad jis buvo garsus […]

5 vasario, 2021

Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius tęsia susitikimus su rašytojais nuotoliniu būdu. Vasario pradžioje pakvietėme vaikus į susitikimą per „Zoom“ […]

(Iš kairės) Trakų meno mokyklos smuiko mokytoja-metodininkė Ieva Tijūnėlienė ir Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Irena Jocienė.
5 vasario, 2021

Trakų viešojoje bibliotekoje pristatyta Trakų meno mokyklos smuiko mokytojos-metodininkės Ievos Tijūnėlienės knyga „Smuikelės giesmė 2“. Nesant galimybei susitikti gyvai, pokalbis […]

5 vasario, 2021

Zzzz bzzz zyzia Makso draugės musės Aušros Kiudulaitės knygoje „Maksas ir 92 musės“. Tai pirmoji knyga, kurią rašytoja ne tik […]

29 sausio, 2021

Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 m. Šią akciją, įtrauktą į 2006 m. Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo programą, rengia […]

21 sausio, 2021

Neringa Vaitkutė – vaikų ir paauglių literatūros rašytoja. Įsimintinas jos literatūrinis atsiskleidimas – nuotykių ir magijos kupina knyga „Vaivorykščių arkos“. […]

Selemonui Paltanavičiui - 65
19 sausio, 2021

Sausio 14 d. Dusmenų biblioteka kartu su Onuškio vaikų darželio ugdytiniais minėjo rašytojo, gamtininko Selemono Paltanavičiaus 65-erių metų jubiliejų. Virtualios […]

Nuotolinis susitikimas su Kotryna Zyle
19 sausio, 2021

Sausio 14 dieną Lentvario miesto biblioteka organizavo nuotolinį edukacinį užsiėmimą „Lietuvių mitologinės būtybės“ pagal rašytojos ir iliustruotojos Kotrynos Zylės knygą […]

19 sausio, 2021

2021-ieji paskelbti žymios archeologės Marijos Birutės Gimbutienės metais, kadangi šių metų sausio 23 d. minėsimės šios iškilios asmenybės gimimo šimtmetį. […]

13 sausio, 2021

Pasitikdama Laisvės gynėjų dienos – Sausio 13-osios – trisdešimtmetį, Trakų viešoji biblioteka pakvietė trakiečius pasidalinti savo prisiminimais ir nuotraukomis apie […]

12 sausio, 2021

Kasmet Trakų viešosios bibliotekos kraštotyros fondas praturtinamas leidiniais apie Trakų kraštą, jo žmones. 2020-ieji – ne išimtis. Fondas pasipildė grožine […]

6 sausio, 2021

Šiais laikais visi žino, kas yra kalendorius. Pasak žodynų, kalendorius – tai visų metų dienų sisteminis sąrašas arba laiko skaičiavimo […]

4 sausio, 2021

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2022-aisiais sukanka 625 metai nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kvietimo karaimams įsikurti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, […]

1 sausio, 2021

Lietuvos kultūros sostine 2021-aisiais tampa Neringa, šį titulą ir simbolinį gintarinį medį perimdama iš Trakų. Gruodžio 29 d. 19 val. […]

30 gruodžio, 2020

Pavasarį pasaulį užklupęs koronavirusas buvo nemenkas išbandymas ir bibliotekoms, kurios turėjo skubiai prisitaikyti prie naujos – virtualios realybės. Į internetinę […]