29 spalio, 2021
Birutė Nenėnienė | XXI amžius

Vilkaviškio krašte prisimintas Vytautas Mačernis ir poetai žemininkai

Vilkaviškio viešosios bibliotekos direktorės Vilijos Gilienės (kairėje) padėka poezijos ir muzikos šventę padovanojusiems svečiams aktorei Jūratei Vilūnaitei, fleitininkui Andriui Raziukynui, rašytojai Aldonai Ruseckaitei, skaitovui Pauliui Šironui / Birutės Nenėnienės nuotr.

Per Lietuvą nuo vasaros pradžios persirito poeto Vytauto Mačernio 100-ojo jubiliejaus metams skirtų renginių banga. Anot literatūrologės Viktorijos Daujotytės (straipsnis „Jauniausias klasikas“), lietuvių literatūroje buvo ir anksti ją apleido nemažas būrys talentingų jaunų rašytojų, bet tik Vytautas Mačernis tegyvenęs dvidešimt trejus metus, yra lietuvių literatūros  klasikas, viena iš centrinių figūrų XX amžiaus vidurio literatūros istorijoje.

Į literatūros lobyną įeinantis V. Mačernio vardas Vilkaviškio krašte prisimintas spalio 4-ąją, likus kelioms dienoms iki jo žūties datos sukakties (1944 m. spalio 7 d.). Vilkaviškio viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Lietuvos rašytojų klubu, tą dieną pakvietė net į du poezijos ir muzikos renginius iš ciklo „Po ūkanotu nežinios dangum“, skirtu V. Mačernio 100-osioms metinėms.

Viena klausytojų auditorija – Vilkaviškio Trečiojo amžiaus universiteto Literatūros  ir menų fakulteto studentai – rytmetį praleido Vilkaviškio bibliotekoje. Plačioji visuomenė poezijos ir muzikos dovanų galėjo semtis viešosios bibliotekos filiale – Alvito bibliotekos ir bendruomenės namų pastogėje.

Laisvu laiku tarp susitikimų bibliotekininkai svečius nulydėjo į svarbias bei įdomias Vilkaviškio krašto vietas. Jie pasivaikščiojo Paežerių dvaro parko alėjomis, susipažino su unikalaus Sūduvos krašto dvaro istorija. Alvite grožėjosi tautodailininko Raimundo Blažaičio dekoratyviniais naujausiais dirbiniais – suoliukais, įamžinančiais krašto kūrėjų atminimą. Apsilankė Kiršuose; poetės Salomėjos Nėries tėviškėje maloniai pabendravo su sodyboje gyvenančia S. Nėries marčia Laimute Bučienė. Kelias nuvedė ir į poeto Kazio Bradūno tėviškę, kurią mena tik simboliniai varteliai ir koplytstulpis (sukurti R. Blažaičio). Tačiau šioje laukų erdvėje vieną šios vasaros pavakarę Alvito kultūros darbuotojos Angelės Blažaitienės iniciatyva vietos bendruomenės rate jau buvo minimas V. Mačernis su aktoriaus, bardo Giedriaus Arbačiausko atliekamomis dainomis poeto tekstais.

Spalvingos rudens dienos svečiai: rašytoja, biografinio romano apie V. Mačernį „Dūžtančios formos“ autorė Aldona Ruseckaitė (interviu su rašytoja apie šį romaną spausdintas ir „XXI amžiaus“ nr. 18) pasidalino savo įžvalgomis apie poetą ir jo amžininkus, apie savo tolimesnius tyrinėjimus jo biografijoje; LRT radijo žinių ir laidų vedėjas bei skaitovas Paulius Šironas skaitė žemininkų Kazio Bradūno, Henriko Nagio, Alfonso Nykos-Niliūno, Vytauto Mačernio, Juozo Kėkšto eiles. Aktorė Jūratė Vilūnaitė raiškiai perteikė V. Mačernio kūrybą, deklamuojamiems tekstams įvairiausių atspalvių ir jausmų suteikė fleitininko Andriaus Radziukyno instrumentų garsai.

„Vilkaviškis man vienas iš artimesnių rajonų“, – pirmąjį susitikimą pradėjo rašytoja A. Ruseckaitė, 2020 metais tapusi šio rajono savivaldybės S. Nėries premijos laureate už savo eilėraščių rinkinį „Debesiu“. Rašytoja dalijosi įspūdžiu, kad rugsėjo pabaigoje Žemaitijoje pristatinėdama savo naujausią knygą „Per žarijas“ visur, kur ėjo, jautė V.  Mačernio žingsnius. „Visur tas vardas skamba. Pagalvojau, kad atvažiavus pas jus visur arti yra Kazys Bradūnas, jau nekalbu apie Salomėją Nėrį, Juozą Tysliavą, kitus kūrėjus. Bet šiandien kalbame apie poetus žemininkus, ir visur  yra Bradūnas: Alvitas–Kiršai–Vilkaviškis. Ir jo žingsniai čia iš tikro jaučiami“, – sakė viešnia, primindama su gausybe renginių ir leidinių 2017 metais paminėtą šio poeto šimtmetį. „Vytautas Mačernis jauniausias iš šios labai talentingos, įspūdingos kartos tuos šimtmečių minėjimus užbaigia. Turėdami galvoje visus penkis žemininkus, drąsiai galime sakyti, kad su Kaziu Bradūnu  Mačernis buvo bene artimiausias. Jei kalbėtume apie jūsų Bradūną ir žemaičių Mačernį, tai labai įdomus dalykas (…), galėtų kas nors  bakalauro darbą rašyti ir palyginti ankstyvuosius Mačernio kūrinius ir Bradūno pirmąją knygą „Pėdos arimuose“, rastų  be galo daug artimų dalykų, tik poezijos forma kitokia. Bet temos: žemė, darbai, tėvai, tėviškė, giminė, gentis, tėvynės saugojimas – yra labai panašu, ir tai vadinasi – toksai kartos įkvėpimas. Kaip yra pasakęs poetas Algimantas Baltakis, mirus jo kurso draugams, kad jie yra pirma karta nuo žagrės, tai ne, ne tai (…). Pirma karta nuo žagrės yra Mačernis, Bradūnas, kiti to laiko poetai, Lietuvos Nepriklausomybėje užaugę, turėję vakarietiškos kultūros profesorius, keliomis kalbomis galėję skaityti užsienio literatūrą. Jų galvos buvo užimtos literatūra. Ir dar ta karta įdomi ir brangintina tuo, kad jie kaimą aukština, gimtoji žemė jiems brangi.“

A. Ruseckaitė akcentavo, kad K. Bradūnas visą gyvenimą širdyje išlaikė draugystę su V. Mačerniu. Šie metai ne tik V. Mačernio šimtmetis, bet ir antologijos „Žemė“ 70-metis. Prie jos atsiradimo labiausiai prisidėjo K. Bradūnas, į tarp penkių poetų įtraukęs ir savo žuvusio draugo V. Mačernio eiles.

 

Su Vilkaviškio bibliotekininkais rašytoja Aldona Ruseckaitė (centre) aplankė Vytauto Mačernio artimo draugo Kazio Bradūno tėviškės vietą Kiršuose / bibliotekos archyvo nuotr.

 


1 liepos, 2022

Birželio 29 d. žinomam Lietuvos esperantininkui, Mažosios Lietuvos žinovui ir tyrinėtojui, aktyviam visuomenės veikėjui Vyautui Povilui ŠILUI sukanka 85-eri. Gražus […]

Vytautas Landsbergis
30 birželio, 2022

Seimas priimtu įstatymu suteikė Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui Vytautui Landsbergiui valstybės vadovo statusą. Įstatymu nutarta įtvirtinti, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios […]

24 birželio, 2022

Kasmet vyksta renginiai, kuriuose pagerbiami nekaltai sovietų kalinti ir žiauriai nukankinti 1941 m. naktį iš birželio 24 į 25 d. […]

Lauros Prascevičiūtės nuotr.
21 birželio, 2022

Birželio 18 dieną Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Kleboniškių kaimo buities skyriuje (Radviliškio r.) virė darbas: lankytojus senųjų amatų ir kasdieninių […]

Lietuvoje paskutiniu skambučiu užbaigta taksofonų era / J. Auškelio nuotr.
20 birželio, 2022

Daugiau nei 100 metų Lietuvoje veikę taksofonai iškeliauja į istoriją. Birželio 20-ąją Vilniaus autobusų stotyje išjungtas paskutinis taksofonas šalyje. Viena […]

Parodos atidaryme
18 birželio, 2022

2022 m. birželio 15-ąją, Okupacijos ir genocido dieną, Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Konferencijų salėje atidaryta Čikagoje (JAV) gyvenančio lietuvių […]

G. Mičiūnienės nuotr.
15 birželio, 2022

Utenos kraštotyros muziejus gali didžiuotis turėdamas puikią A. ir M. Miškinių literatūrinę–etnografinę sodybą Juknėnuose. Besibaigiant mokslo metams, du kartus į […]

12 birželio, 2022

2022 m.birželio 9 d. Vilniaus rajono Sudervės bibliotekoje artėjančios Gedulo ir vilties dienos proga vyko knygų „Didžiosios tremtys Altajus ir […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
2 birželio, 2022

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50 metų jubiliejaus renginiai gegužės 28 dienos rytą Kybartuose prasidėjo šv. Mišių auka Kybartų Eucharistinio Išganytojo […]

V. Gelžinienės nuotr.
1 birželio, 2022

Nuo 2022 m. birželio 1 d.  Šiaulių istorijos muziejuje (Aušros al. 47, Šiauliai) veikia  Lietuvos nacionalinio muziejaus parengta paroda ,,Lyngby […]

Grupė žygio dalyvių Rūdšilyje, prie bunkerio, kur žuvo Julijonas Būtėnas-Stėvė ir Petras Jurkšaitis-Beržas / Vido Venslovaičio nuotr.
1 birželio, 2022

Į Lekėčius švęsti Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos vėl rinkosi politiniai kaliniai ir tremtiniai, savanoriai, šauliai, lekėtiškiai, atvyko […]

21 gegužės, 2022

Šiandien, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, prisimenami bei pagerbiami partizanai, Lietuvos laisvės gynėjai. Tradiciškai Kristaus Karaliaus katedros, […]

17 gegužės, 2022

Seimo posėdyje Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas Seimo apdovanojimas – Aleksandro Stulginskio žvaigždė. Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, pradėdama apdovanojimo ceremoniją, priminė, […]

14 gegužės, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį lankėsi Kaune, kur pagerbė Romo Kalantos atminimą. Šalies vadovas dalyvavo parodos „1972: pramušti sieną“ […]

9 gegužės, 2022

2022 m. gegužės 6 d. Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko Editos Barauskienės knygos „Kovingoji Ėvė. Kaip Ieva Simonaitytė gynė lietuviškumą ir gentainius“ pristatymas. […]

3 gegužės, 2022

Šiandien minima Gegužės 3-iosios Konstitucijos diena. Ši Lietuvos ir Lenkijos Valstybės 1791 m. paskelbta Konstitucija – ne tik pirmoji Europoje […]

29 balandžio, 2022

Ketvirtadienio vakarą Zarasų viešojoje bibliotekoje vyko iškilaus Lietuvos valstybininko, karininko ir diplomato, kultūros veikėjo Juozo Urbšio (1896–1991) knygos „Lietuva lemtingaisiais […]

Prelatas Vytautas Gustaitis vaišinasi ukrainietiškais barščiais, kuriuos virė Olia ir Ania Jautri Sviatoslavo muzikinė dovana / Birutės Nenėnienės nuotr.
28 balandžio, 2022

Pasaulinės gyvybės dienos šventimas Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijoje jau keleri metai skleidžiasi kaip šeimų sambūris, kaip įvairias bendruomenes […]

26 balandžio, 2022

Keturioliktosios akcijos Darom Marijampolė 2022 metu,  buvo tvarkoma – 18 didesnių miesto teritorijų, kaimiškosiose vietovėse – 11. Šunskų miške, šalia […]

Prie „savojo“ medelio (iš kairės): Vilkaviškio dekanas kun. Virginijus Gražulevičius, savivaldybės darbuotoja Jurgita Grigaliūnaitė, TAU vadovė Dalytė Šileikienė, rajono meras Algirdas Neiberka, mero patarėjas Joris Juškauskas / Romo Bacevičiaus nuotr.
21 balandžio, 2022

Velykų trečiosios dienos priešpietę Vilkaviškio Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai susirinko sodinti medelių Vilkaviškyje, prie naujai nutiesto pėsčiųjų-dviračių tako palei […]