29 spalio, 2021
Bronius Vertelka | XXI amžius

Garsaus skulptoriaus tėviškėje

Skulptoriaus Juozo Zikaro gimtinė

Paliukų kaime gimė ir augo žymus skulptorius Juozas Zikaras, labiausiai žinomas už „Laisvės“ skulptūros, kuri dabar stovi Kaune, sukūrimą. Ji buvo gaminama Panevėžyje, Aukštaitijos sostinėje. Ten gyveno jos autorius.

Kur ėjo „Rygos–Panevėžio“ kelias

Pirmoji mokytoja, mokiusi Juozuką skaityti, buvo jo mama. Verpdama po sijonu turėdavo pasikišusi knygą, nes gatve šmirinėdavo žandarai. Matydama, kad ateina, knygą slėpdavo, kadangi lietuviškas raštas tuo metu buvo draudžiamas.

J. Zikaras buvo labai užsispyręs: 16 metų įstojo į Pumpėnų pradžios mokyklą ir ją baigė būdamas 18 metų, keturis skyrius įveikęs per dvejus metus. Tokios buvo sąlygos, nes Zikarų šeima gyveno vargingai.

O gyvenamąją vietą Paliukų kaime būsimo žinomo skulptoriaus tėvai įgijo dalinant dvarų žemes po 1863 metų sukilimo ir baudžiavos panaikinimo. Visi vietos dvaro bernai gavo po kažkiek žemės kurti savo gyvenimą. Pradžioje buvo 33 namai. Manoma, kad tuo metu būtent čia ėjo pagrindinis kelias nuo Rygos iki Panevėžio. Susisiekimas buvo tik arkliais, todėl čia atsirado nemažai kalvių. Gatviniame Paliukų kaime buvo apie 44 namus galais į gatvę su žemės rėžiais. Iš trijų dešimtinių nelabai buvo galima prasimaitinti, tai visi kažkuo vertėsi papildomai. Kūrėsi amatininkų dirbtuvėlės. J. Zikaro tėvas buvo dailidė, statė namus, dėjo langus, duris. Pasistatė namą sau.

Atkūrė gimtąjį namą

Dabartinis J. Zikaro namas nėra autentiškas, tik ši vieta autentiška. Namelis, kurį statėsi skulptoriaus tėvai, jiems mirus, stovėjo negyvenamas ir pasmerktas likimo valiai. Laikui bėgant, išliko tik sienų fragmentai ir pamatai. Bet kolūkių laikais atsirado žmonių, kuriems rūpėjo krašto istorija. Vienas iš tokių buvo kolūkio pirmininkas Benediktas Striška, labai gerbiamas dorų žmonių, bet nemylimas tinginių. Jis vertė dirbti, neleido gyventi tarp šiukšlių. Tuo metu J. Zikaro skulptūra „Laisvė“ tūnojo kažkuriame Kauno sandėlyje, nes atėjus sovietams, ji buvo nugriauta. Tada kilo mintis atstatyti J. Zikaro gimtąjį namą. Bet kaip? Juk negalėjo atvirai pareikšti, kad nori tai padaryti pagerbdami „Laisvės“ kūrėjo atminimą. Pirmininkas sugalvojo tokį būdą: kadangi atsiveždavo darbininkų iš Moldavijos, Ukrainos, kitų sovietinių respublikų, reikėjo pastatyti namą jiems apgyvendinti. Krašto patriotai turėjo išsaugoję J. Zikaro namo nuotraukų. Kažkur rastą seną namą išardė ir atvežė į Paliukų kaimą. Šis – labai panašus į kažkada stovėjusį: yra dviejų galų su gyvenamąja dalimi, tvarteliu, sandėliuku per vidurį.

Rūpesčių patyrė dengiant stogą

Namo atstatymas pradėtas 1972 metais. Surentus sienas, sugalvota, kad jo stogas turi būti originalus – šiaudinis. Reikėjo ilgastiebių rugių, bet tokių kolūkiai nebeaugino. Vienais metais pasėjo jų sėklą, išaugintus šiaudus sutvarkė. Kitais metais uždengė stogą, bet, kaip žmonės pasakoja, užpuolusios žiurkės ir žebenkštys suėdė tuos šiaudus. Matyt, tarp jų aptiko neiškultų grūdų. Tada samdė Biržų restauratorius ir jie stogą perdengė nendrėmis. Jis jau du kartus perdengtas, bet vėl atrodo susidėvėjęs. 140-osioms J. Zikaro gimimo metinėms paminėti buvo parašytas projektas, ieškoma lėšų ir vykdytojo, kad nendrėmis perdengtų iš naujo. Visa kita išlikę nuo 1972 metų statybos.

Būsimajam profesoriui teko ganyti žąsis

Skulptoriaus vaikystės laikais žmonės gyveno labai vargingai. Iš dvaro gautos žemės pragyventi buvo neįmanoma. Spaudė ir mokesčiai. J. Zikaro tėvas už savo darbus kažkiek uždirbdavo. Nuo mažens, kad padėtų šeimai, turėjo ir vaikai kažkur dirbti. Zikarų šeimoje iš viso gimė 7 vaikai, bet dėl prasto maitinimosi ir medicininės pagalbos stokos teišliko vienintelis Juozukas. Vos paaugęs turėjo eiti ganyti žąsų. Prie Paįstrio kultūros centro 140-osioms J. Zikaro gimimo metinėms paminėti įrengta kompozicija iš penkių žąsų, kurias iš medžio išdrožė miežiškietis meistras Eduardas Titas. Kadaise toje vietoje veikė miestelio turgus ir jame prekiaudavo žąsimis. Juozukas atvarydavo jas iš Paliukų į tą turgelį. Taip gimė J. Zikaro kelias.

Skulptoriaus dirbiniai – ir bažnyčioje

Paįstryje veikia J. Zikaro gimnazija, viena miestelio gatvių pavadinta jo vardu. Skulptoriaus 135-osioms gimimo metinėms paminėti stovi gabaus medžio drožėjo Eduardo Tito sukurtas didingas stogastulpis. Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčioje yra trys originalios – Šv. Petro, Šv. Povilo ir Šv. Jurgio skulptūros, išlietos iš gipso. O zakristijoje – nulipdytas tuo metu klebonavusio kun. Jurgio Tilvyčio-Žalvarnio (1880 04 20–1903 12 07–1931 12 24) biustas. Kai bažnyčią statė, J. Zikaro prašė padaryti tas skulptūras. Šventovės sienas kėlė iš žmonių surinktų lėšų. Tuo metu J. Zikaras mokėsi Peterburgo dailės akademijoje, o vasaroti grįždavo pas tėvus. Vasaros atostogų metu jis sukūrė tas tris skulptūras ir dar nulipdė biustą.

Kaip kūrėsi muziejus

Prasidėjus Atgimimui, čia buvo Panevėžio kraštotyros muziejaus filialas. Paskui vyko pokyčiai, visi kratėsi šio užkampio. Kai eksponatus išsivežė kraštotyros muziejus, liko plikos sienos. Jei ne muziejininkas Bronius Mažylis, didelis šio krašto patriotas, sukaupęs daugybę istorinių nuotraukų, kažin kas būtų buvę. Dabar J. Zikaro namas priklauso Paįstrio kultūros centrui.

Balandžio pabaigoje Paįstryje vyksta tradiciniai Šv. Jurgio atlaidai, krašto kūrėjų literatūriniai skaitymai, rengiami Paįstrio kultūros centro ir vietos bibliotekos. Reikėdavo atvažiuoti į Paliukus, viską išsikuopti ir pasidaryti tokią aplinką, kad bent vieną dieną ji būtų patraukli. Rajono savivaldybė ėmė galvoti, kad namui reikia šeimininko. Rūpintis juo prisiėmė vietos kultūros centras.

Virginijus Kiršgalvis – muzikos mokytojas (J. Zikaras irgi mokėjo groti smuiku). Turėdamas pusę muziejininko etato, dar dirba meno vadovu kultūros cente. Paliukuose jis daro viską: remontuoja tvoras, pjauna žolę, sodina gėles, veda ekskursijas… Lankytojų sulaukia iš visos Lietuvos. Atvyksta tie, kas domisi, kam rūpi šio krašto ir Lietuvos istorija. Kam tai neįdomu, su pagaliu neatvarysi. Gausu lankytojų, 2021-uosius paskelbus skulptoriaus J. Zikaro metais. Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės 100-metį, Turizmo departamentas namą įtraukė į lankytinų objektų sąrašą, paskelbė jį internete.

Paliukai tapo traukos vieta

Paįstryje organizuojami tarptautiniai arba respublikiniai mėgėjiškų teatrų festivaliai. Prie J. Zikaro namų irgi rodomi jų spektakliai. Rengiamos edukacinės programos vaikams – mokoma drožti iš medžio, lipdyti iš molio, groti. Tokias erdves galima išnaudoti netradiciškai. Ypač miesto vaikus čia traukia. Šią vasarą veikė Naujamiesčio klubo „Menų sala“ (vadovas – Dalius Dirsė) skulptorių stovykla, buvo padaryti suoleliai ir padovanoti.

Namo kieme – Algirdo Varžinsko sukurta medinė J. Zikaro skulptūra. O kaimynystėje gyvenęs Stasys Buziliauskas (jau miręs), mokėjęs susigyventi su medžiu ir akmeniu, minint 110-ąsias J. Zikaro gimimo metines, išdrožė rūpintojėlį. Juos J. Zikaras irgi drožė. Pasakojama, per tokią kūrybą ir tapo dideliu menininku.

Ekspozicijoje – fotografijos

J. Zikaro name-muziejuje nėra nė vieno eksponato, bet jų turi Panevėžio kraštotyros muziejus. Čia – tik nuotraukos. J. Zikaro darbai fotografijose, atvirukuose. Yra kambarėlis, vadinamas rūpestingojo muziejininko Broniaus Mažylio vardu. Savo lėšomis jis atspausdino 2021 metų kalendorių.

Rūpestingai tvarkomas namo vidus. Stengiamasi viską padaryti autentiškai.

J. Zikaro namo-muziejaus rėmėjai – Paįstrio seniūnija, vietos bendruomenė, kraštiečių klubas „Ąžuolas“. Aštunti metai kaip muziejininkas jame tvarkosi V. Kiršgalvis. Gerai, kad čia darbuojasi vietinis žmogus.

 


18 sausio, 2022

Šį savaitgalį Kėdainiuose vyko Lietuvos atviras dziudo Jaunučių (U-15) ir Jaunių (U-18) čempionatas, kuriame sėkmingai pasirodė ir Panevėžio Raimundo Sargūno […]

15 sausio, 2022

Sausio 12 dieną posėdžiavusi Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisija nusprendė Panevėžio rajono garbės piliečio vardą suteikti Kęstučiui Virgilijui […]

15 sausio, 2022

Sausio 13-ąją, Nepriklausomybės aikštėje įvykusiame Laisvės gynėjų dienos minėjime įteikta 2021 m. Laisvės premija. Šiemet ji skirta pogrindinės spaudos leidinio […]

LGGRTC darbuotojų nuotr.
14 sausio, 2022

2022 m. sausio 13 d., ketvirtadienį, 8 val. 1991 m. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas visoje Lietuvoje buvo pagerbtas visuotine […]

10 sausio, 2022

Per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti 79 gaisrų ir atliko 75 gelbėjimo darbus. Gaisrų metu vienas žmogus […]

2021 m. liepos 6 d. įvyko skulptūrų kompozicijos „Zikaro žąsys“ atidarymas. Meninę kompoziciją sudaro penkios ąžuolo skulptūros „Zikaro žąsys“. Jas sukūrė ir iš ąžuolo išdrožė Panevėžio rajono Miežiškių miestelyje gyvenantis tautodailininkas Eduardas Titas. Kompoziciją pastatė Paįstrio bendruomenė / Gintaro Lukoševičiaus nuotr.
9 sausio, 2022

„Daug kuo galime pasidžiaugti, – paklausus, kokie nuveikti darbai labiausiai džiugina, sako Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis. –  […]

9 sausio, 2022

Sausio 6-ąją, per Tris Karalius, Lietuvos nacionalinis kultūros centras tradiciškai paskelbia ir simboliniais aukso vainikais karūnuoja metų talentingiausius liaudies meistrus […]

7 sausio, 2022

Po kelerius metus trukusių derinimo procedūrų, Aplinkos ministerija pritarė restorano ,,Strandhalle“ statyboms Smiltynėje. Jau anksčiau inicijavęs Smiltynės, kaip kurortinės teritorijos, […]

Panevėžio rajono savivaldybės nuotr.
5 sausio, 2022

Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis išlydint 2021-uosius metus pastebėjo, kad jie mažai kuo skiriasi nuo prieš tai buvusiųjų – 2020-ųjų, […]

5 sausio, 2022

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, minėdama veiklos 70-metį, siekė atskleisti bibliotekų, esančių dvylikoje rajono seniūnijų, gerąsias patirtis, kurios prisidėjo prie […]

VU nuotr.
3 sausio, 2022

Pusantrų metų vykdyti Vilniaus universiteto (VU) centrinių rūmų ir Istorijos bei Filologijos fakultetų fasadų ir kiemų tvarkybos darbai pateikė reikšmingų […]

Lietuvos valstybės istorijos archyvo informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja, Archyvarų asociacijos valdybos pirmininkė Neringa Češkevičiūtė / asmeninio archyvo nuotr.
30 gruodžio, 2021

Baigiasi Lietuvos Seimo šiemet paskelbti Archyvų metai. „XXI amžiuje“ spausdinome kelis interviu su archyvų darbuotojais. Šiandien mūsų pašnekovė –  Lietuvos […]

29 gruodžio, 2021

Nuo neatmenamų laikų muzika padeda žmonėms dirbti ir ilsėtis, pakylėja sielą, tobulina protą, pažadina sąmonę ir jausmus. Muzika – vienas […]

G. Kartano nuotr.
29 gruodžio, 2021

Šiandien Ramygalos miestelio kapinėse palaidotas Lietuvos laisvės kovų dalyvis, atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadas, partizanas Bronislovas Juospaitis-Direktorius. […]

UAB Gikniaus „Kaukas“. Bendrovės produkcijos kokybę jau įvertino ne tik lietuviai, bet ir vokiečiai, prancūzai / UAB Gikniaus „Kaukas“ nuotr.
26 gruodžio, 2021

„Panevėžio rajone veikia arti 1,5 tūkst. verslo įmonių, aktyviai plėtojamas ir žemės ūkis.  Džiugu, kad tarp savivaldybės ir verslo yra […]

Pranas Ulozas, Ona Ulozienė, Stanislovas Ulinskas, Albina Blažytė - Baranauskienė, Artūras Melianas / Onos Ulozienės nuotr.
23 gruodžio, 2021

2021 m. gruodžio 20 d. Vilniuje specialiuose socialinės globos namuose ,,Tremtinių namai‘‘ vyko Albinos Blažytės–Baranauskienės knygos sutiktuvės. Knygą neseniai išleido […]

Išsaugotasis originalus Juozo Zikaro sukurtas bareljefas, 1952 metais nuimtas nuo tilto, kurį išsaugojo naumiestietis Juozas Šipaila, eksponuojamas V. Kudirkos muziejuje / Birutės Nenėnienės nuotr.
23 gruodžio, 2021

Šiemet įvairiais renginiais paminėtas vienas pirmųjų profesionaliųjų Lietuvos skulptorių – Juozas Zikaras (1881–1944). Į kūrėjo 140-ųjų gimimo metinių minėjimą lapkričio […]

Kan. Donatas Jasulaitis šventina šv. Antano koplytstulpį ir paminklą ant kun. Antano Urbanavičiaus kapo, Vido Venslovaičio nuotr.
21 gruodžio, 2021

Gruodžio 16 dieną Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje (Šakių r.) prisimintas prieš metus miręs ilgametis (1982 05 25–2017 08 […]

20 gruodžio, 2021

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtas Žemaičių muziejaus „Alka“ partnerių Biržų krašto muziejaus „Sėla“ naujausio leidinio – albumo […]

17 gruodžio, 2021

Kasmet kitoje seniūnijoje įžiebiama pagrindinė Panevėžio rajono savivaldybės Kalėdų eglė šiemet gruodžio 15-ąją, trečiadienį, suspindo Krekenavos miestelio širdyje – Birutės […]